ANOTACE: - PowerPoint PPT Presentation

jalene
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE: PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
ANOTACE:
148 Views
Download Presentation

ANOTACE:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANOTACE: • prezentace slouží k opakování a procvičení učiva v předmětu matematika ve 3. ročníku ZŠ • je určena k procvičení kruhu a kružnice na základě názoru • žáci plní dané úkoly do sešitu

 2. Datum vytvoření: 23. května 2012 • Klíčová slova: kruh, kružnice, bod, úsečka • Metodické pokyny: • listy 1-4 jsou úvodní • listy 5 - 6 obsahují učivo - kružnice • na listech 7 - 9 se žáci seznamují s rýsováním kružnice a plní úkoly do sešitu • na listech 10 - 11 se nachází učivo o kruhu • na listech 12 - 15 žáci plní postupně úkoly do sešitu • na listě 16 jsou použité zdroje

 3. MEZI ROVINNÉ ÚTVARY PATŘÍ: KRUŽNICE KRUH

 4. KRUŽNICE A Bod S se nazývá střed kružnice k. k Úsečka AB se nazývá průměr kružnice k. + C r S Úsečka SC se nazývá poloměr kružnice k. Poloměr označujeme r. B

 5. D Body A, C, J, B, E a G náleží kružnice k. + A k + G H + C r Body S, H, D a F kružnice k nenáleží. S J B E + F

 6. Rýsování kružnice Narýsuj kružnici b se středem S a poloměrem 2 cm. Pracuj do sešitu. 1. Vyznač střed S + 2. Zvol poloměr kružnice 2 cm. S 3. Ze středu S opiš kružítkem kružnici b.

 7. Narýsovali jsme kružnici b se středem S a poloměrem 2 cm. + S b Pamatuj:Všechny poloměry téže kružnice mají stejnou délku.

 8. Úkol: Narýsuj kružnici p se středem A a poloměrem 4 cm. Pracuj podle návodu: 1. Vyznač bod A. 2. Zvol poloměr kružnice rozevřením kružítka a přiložením k pravítku od 0 ke 4 cm. 3. Ze středu A opiš kružítkem kružnici a pojmenuj ji p.

 9. KRUH Bod S se nazývá střed kruhu. k D Úsečka CD se nazývá průměr kruhu. + S Úsečka SO se nazývá poloměr kruhu. r C O

 10. F Body A, S, H, J, B, C, E a D kruhu náleží. + L k + A D S + r Body G a F kruhu nenáleží. J C B Úsečka CL a SB kruhu náleží. E + G

 11. Úkol: Vyznač dva různé body A, S. Narýsuj kružnici, která má střed v bodě S a prochází bodem A. Vybarvi kruh, který je určen touto kružnicí. 1. Vyznač body A a S. 2. Kružítko zabodni do bodu S a rozevři ho k bodu A. + + 3. Ze středu S opiš kružítkem kružnici. S A 4. Vybarvi kruh.

 12. Úkol: Vyznač dva různé body A, S. Narýsuj kružnici, která mí střed v bodě S a prochází bodem A. Vybarvi kruh, který je určen touto kružnicí. 1. Vyznač body A a S. 2. Kružítko zabodni do bodu S a rozevři ho k bodu A. + + 3. Ze středu S opiš kružítkem kružnici. S A 4. Vybarvi kruh.

 13. Úkol: 1. Vypiš body, které náleží kružnici k. + E B 2. Vypiš body, které nenáleží kružnici k. k C 3. Vypiš body, které náleží kruhu, který je určen kružnicí k. + S A 4. Vypiš body, které nenáleží kruhu, který je určen kružnicí k. + D

 14. Úkol: 5. Opiš správné věty: + E Úsečka AB náleží kružnici k. B k Úsečka AB nenáleží kružnici k. C + Úsečka AB náleží kruhu, který je kružnicí k určen. S A Úsečka AB nenáleží kruhu, který je kružnicí k určen. + D

 15. POUŽITÉ ZDROJE: Program Microsoft Office 2010 Vlastní