İnmemiş Testis
Download
1 / 34

Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

İnmemiş Testis. Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı. Sınıflama. Gerçek inmemiş testis - Batın içi -İnguinal kanalda -Yüksek skrotal -Ektopik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi' - jalena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

İnmemiş Testis

Dr Firdevs Baş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı


S n flama
Sınıflama

 • Gerçek inmemiş testis

  -Batın içi

  -İnguinal kanalda

  -Yüksek skrotal

  -Ektopik

 • Kayan (gliding) testis

 • Retraktil testis

 • Testislerin yokluğu (anorşi)


S kl nedir
Sıklığı nedir ?

 • Term ve ≥2500 gr

  -Doğumda: %3

  -3 aylık : %1.6

  -1 yaş : %0.7-1

 • Preterm veya ‹2500 gr

  -Doğumda ; %20-30


Nmemi testis nedenleri
İnmemiş Testis Nedenleri

 • Konjenital nedenler

 • Edinsel nedenler


Konjenital nedenler 1
Konjenital Nedenler (1)

 • Hormonal bozukluklar

  -Gonadotropin eksikliği

  -Testosteron sentez kusuru

  -Androjen reseptör duyarsızlığı

 • Gonadal gelişim bozuklukları

 • Kromozom anomalileri

 • Multipl konjenital anomali


Konjenital nedenler 2
Konjenital Nedenler (2)

 • Primer nörölojik bozukluklar

  -Nöral tüp defektleri, vb

 • Anatomik gelişim kusurları

 • İzole

 • Dişi psödohermafroditizm (KAH)


Edinsel nedenler
Edinsel Nedenler

 • Spermatik kordonun uzamasında yetersizlik

 • Kremaster kasının patolojik kasılması

  -Serebral paralizi

  -Spastik dipleji


De erlendirme 1
Değerlendirme (1)

 • Öykü

 • Muayene

  -Sıcak ortam ve sıcak el

  -Yatar ve oturur pozisyonda

  -Bağdaş kurma pozisyonunda

  -Testis büyüklüğü

  -Dismorfik bulgu

  -Dış genital anomali


Testis muayenesi
Testis Muayenesi

İnmemiş Testis ve Hipospadias


De erlendirme 2
Değerlendirme (2)

 • Laboratuar tetkikleri

   Görüntüleme: USG, BT, MRI

  (testis ve Müllerian yapıların görüntülenmesi)

   Hormonal değerlendirme

  -LH, FSH, testosteron

  -hCG testi

  -Adrenal prekürsörler

  -İnhibin-B, MIF

   Karyotip

   Laparoskopi


Unilateral bilateral nmemi testis ele gelmeyen
Unilateral /Bilateral İnmemiş Testis (ele gelmeyen)

Pediatrik Endokrinolog Konsültasyonu

İLERİ DEĞERLENDİRME


Vaka 1
Vaka 1

 • 8 aylık bebek

 • Sorun:Sol inmemiş testis

 • Muayene:

  -Sağ testis skrotumda,2ml

  -Sol testis inguinal kanal üst ağzında, 1-2 ml

  -Dış genital anomali yok


Tek tarafl ele gelen inmemi testisli vakam zda tedavi yakla m ne olmal d r
Tek taraflı ele gelen inmemiş testisli vakamızda tedavi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Direkt cerrahi tedavi

 • HCG veya GnRH tedavisi verelim

 • Tedavi gereksiz, bekleyelim


Nmemi testis tedavisi
İnmemiş Testis Tedavisi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Hormonal tedavi: (6 ay)

  -hCG

  -GnRH

 • Cerrahi tedavi : (6 -18 ay )

  -Laparoskopi

  -Açık cerrahi


Vaka 11
Vaka 1 yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Hormonal tedavi

  -HCG

  veya

  -GnRH


Hormonal tedavi
Hormonal Tedavi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • GnRH tedavisi: 3x400 μg/gün 28 gün

 • HCG tedavisi (Dünya Sağlık Örgütü)

  -3-12 ay :250 IU Haftada 2 kez

  -1-5 yaş :500 IU 5 hafta

  ->5 yaş :1000 IU


Hcg tedavisi
HCG Tedavisi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Yararları:

  -Leydig hücrelerini uyarır

  -Testis inişini sağlar

  -Operasyonu kolaylaştırır

 • Yan etkileri:

  -İltihabi reaksiyon

  -Yüksek doz hCG ile testiste haploid hücre sayısında azalma (farelerde)


Vaka 12
Vaka 1 yaklaşımı ne olmalıdır ?

Hormonal tedavi (hCG veya GnRH)

YANIT YOK

Cerrahi Tedavi - Orşiopeksi


Cerrahi tedavi
Cerrahi Tedavi yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Öncelikli endikasyonları

  -Ektopi, herni, torsiyon

  -Abdominal testis

  -Püberte yaşı

  -Unilateral kriptorşidi ?

 • Komplikasyonları

  -Atrofi

  -Tekrar yukarı kaçış

  -Enfeksiyon

  -Kanama


Vaka 2
Vaka 2 yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • 3 aylık erkek bebek

 • Sorun: Bilateral inmemiş testis

 • Muayene:

  -Testisler ele gelmiyor

  -Dış genital anomali yok

  -Dismorfik bulgu yok


Bu bebekte yakla m n z ne olur
Bu bebekte yaklaşımınız ne olur? yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • 6 aya kadar beklerim

 • Hemen cerraha yollarım

 • Endokrin inceleme yaparım

 • Human koriyonik gonadotropin (hCG) ile tedavi ederim


Bilateral nmemi testis ele gelmeyen
Bilateral İnmemiş Testis yaklaşımı ne olmalıdır ?(ele gelmeyen)

Dişi psödohermafroditizm

En sık nedeni

Konjenital adrenal hiperplazi

(21 hidroksilaz eksikliği)


Hangi tetkikleri yapar z
Hangi tetkikleri yaparız ? yaklaşımı ne olmalıdır ?

Pelvik ve skrotal USG: Uterus var

Görüntüleme:

17 OH Prog.

YÜKSEK

46,XX

Karyotip


Tan ve tedavi plan n z nedir
Tanı ve tedavi planınız nedir? yaklaşımı ne olmalıdır ?

Tanı :21 Hidroksilaz Eksikliği

Tedavi:-Hidrokortizon yerine koyma tedavisi

-Cerrahi tedavi: Dış genital düzeltme


Gonad ele gelmiyor yaklaşımı ne olmalıdır ?

Ultrason

Uterus (+) (-)

17OH Prog.  N N

Karyotip XX XX XY, XO/XY XY

Virilize Virilize Gonadal dişi dişi Fark. Boz.

İnkomplet

maskülinizasyon

KAHAdrenal dışı


Gonad ele geliyor yaklaşımı ne olmalıdır ?

UltrasonUterus

(+)

(-)

hCG uyarılıTestosteronGenelde

/ N/ 

KaryotipXY,XO/XY

XX

XY

Inkomplet Maskülinizasyon

Gonadal Farklılaşma Bozuklukları


Retraktil testis
Retraktil Testis yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Tedavi tartışmalı

 • Kayan testis ile ayırıcı tanı

 • İzlenmeli

  -Uzun süre skrotum dışında kalıyorsa tedavi


Nmemi testisin uzun d nem etkileri nelerdir
İnmemiş Testisin Uzun Dönem Etkileri Nelerdir? yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Fertilite

  -Bilateral inmemiş testis fertiliteyi azaltır

  -Sperm sayısı ve kalitesi azalır

 • Malignite (20 kat daha fazla)

  -Abdominal testis vakalarında risk fazla

  -Seminom, gonadoblastom, embriyonal Ca, teratokarsinom

  -Ort. Yaş :26 yaş (16-35 yaş)


Sonu 1
Sonuç (1) yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Ayrıntılı öykü ve muayene

 • İnmemiş (ele gelen) testisin skrotuma inişi 6 aya kadar beklenir

 • Ele gelmeyen testisler ve dış genital anomali (var/yok)

  -Bilateral inmemiş testis: KAH (?)

  -Cinsel gelişim kusurları

 • Görüntüleme, hormonal tetkikler


Sonu 2
Sonuç (2) yaklaşımı ne olmalıdır ?

 • Altta yatan nedene göre tedavi

 • Testislerin inişi için tedavi

  -Hormonal tedavi yaşı: 6 ay

  -Cerrahi tedavi :  6 – 18 ay

 • Testislerin inişi püberteye kadar düzenli izlenmelidir


2 ayl k testisleri bilateral inguinal kanalda saptanan bir bebekte yakla m n z nedir
2 aylık testisleri bilateral inguinal kanalda saptanan bir bebekte yaklaşımınız nedir?

 • 6 aya kadar beklerim

 • 1 yaşa kadar beklerim

 • 2 yaşa kadar beklerim

 • Endokrin inceleme yaparım


1 ya nda tek tarafl testisi ele gelmeyen ocukta yakla m n z nedir
1 yaşında tek taraflı testisi bebekte yaklaşımınız nedir?ele gelmeyen çocukta yaklaşımınız nedir ?

 • 2 yaşa kadar beklerim

 • Endokrin değerlendirme yaparım

 • Cerraha yollarım

 • Human koriyonik gonadotropin ile tedavi yaparım


3 ya nda bilateral testisleri ele gelmeyen bir ocukta ne yapars n z
3 yaşında bilateral testisleri bebekte yaklaşımınız nedir?ele gelmeyen bir çocukta ne yaparsınız?

 • Hemen cerraha yollarım

 • Endokrin inceleme yaparım

 • Human koriyonik gonadotropin ile tedavi yaparım


ad