ubezpieczenia samochodowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ubezpieczenia samochodowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ubezpieczenia samochodowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ubezpieczenia samochodowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Ubezpieczenia samochodowe. Audi A3. Ubezpieczenie obowiązkowe OC. OC zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody trzeciej osobie. Szkoda to : śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ubezpieczenia samochodowe' - jael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ubezpieczenie obowi zkowe oc
Ubezpieczenie obowiązkowe OC

OCzapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody trzeciej osobie.

Szkoda to: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpiecza też wsiadanie i wysiadanie, ładowanie i rozładunek.

OC nie pokrywa szkód gdy:

 • Kierowca wyrządził je umyślnie,
 • Kierowca był w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających
 • Kierowca nabył pojazd w wyniku popełnienia przestępstwa
 • Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia
 • Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia.
podatek religi a oc
Podatek Religi a OC
 • Od 1 października za leczenie ofiar wypadków drogowych płacą ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego OC - to konsekwencja tzw. podatku Religi, czyli nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
 • Ubezpieczyciele mają odprowadzać ryczałt, na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, od pobranej składki wynoszący 12%. W następnych latach wysokość ryczałtu może się zmienić.
ubezpieczenia pzu s a autocasco ac
Ubezpieczenia – PZU S. A.Autocasco (AC)

Zakres ubezpieczenia:

 • uszkodzenie pojazdu wskutek wypadku;
 • uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych;
 • uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, które przewożono w celu udzielenia pomocy medycznej;
ubezpieczenia pzu s a autocasco ac1
Ubezpieczenia – PZU S. A.Autocasco (AC)
 • kradzież, pojazdu lub jego wyposażenia;
 • uszkodzenie pojazdu wskutek jego kradzieży;
 • zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie Polski oraz innych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Tunezji, Izraela.
ubezpieczenia pzu s a autocasco ac2
Ubezpieczenia – PZU S. A.Autocasco (AC)

Wyłączenia odpowiedzialności, nie są objęte szkody:

 • poniżej 500zł;
 • spowodowane działaniami wojennymi;
 • wynikłe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa;
 • eksploatacyjne.
ubezpieczenia pzu s a nnw
Ubezpieczenia – PZU S. A.NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie objętym ubezpieczeniem w związku z ruchem pojazdu.

sk adki w pzu s a
Składki w PZU S. A.

OC – 1833 zł.

AC – 7608 zł.

NNW – 79 zł.

Pełny pakiet: 9520 zł.

OC (2 raty) 2036 : 2 = 1018 zł.

AC (12 rat) 9300 : 12 = 775 zł.

ubezpieczenia liberty direct ac
Ubezpieczenia – Liberty DirectAC
 • Przedmiotem ubezpieczenia są: pojazdy własne ubezpieczonego i wyposażenie dodatkowe (do 20% wartości pojazdu, max 4 elementy)
 • SUMA UBEZPIECZENIA: zmienna – odpowiada wartości pojazdu w danym momencie
 • Zakres ubezpieczenia (m.in. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu)
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych
ubezpieczenia liberty direct ac c d
Ubezpieczenia – Liberty DirectAC (c.d.)

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • Stany wyjątkowe (wojna, terroryzm, sabotaż)
 • Wynik rażących zaniedbań właściciela
 • Udział w rajdach i wyścigach
 • Kierowanie przez osoby nieuprawnione
 • Prowadzenie po spożyciu alkoholu
 • Użycie pojazdu podczas przestępstwa
 • Jeśli pojazd przebywał ponad 6 m-cy poza granicami Polski (!!!)
ubezpieczenia liberty direct nnw
Ubezpieczenia – Liberty DirectNNW
 • Ubezpieczenie NNW to gwarancja otrzymania świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, obejmuje nie tylko Ciebie, ale i wszystkich współpasażerów. Gwarantowana suma ubezpieczenia w Liberty Direct wynosi 20000zł na osobę. (z informacji o produkcie)
 • Ubezpieczenie wypłacane jest w przypadku:

- odniesienia urazów ciała

- śmierci ubezpieczonego w wyniku NNW

 • W ubezpieczeniu NNW istnieją także wyłączenia odpowiedzialności.
sk adka w liberty direct
Składka w Liberty Direct
 • MiniAssistance (wszystkie ubezpieczenia są z nim sprzedawane) – gwarantuje pomoc w wypadku na terenie Polski (m.in.. naprawę samochodu, holowanie poszkodowanego i sprawcy oraz pomoc informacyjną)
ubezpieczenia w generali t u s a ac
Ubezpieczenia w Generali T.U. S.A.AC

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, bądź jego wyposażenia w skutek:

 • zderzenia z innym pojazdem,
 • zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • pożaru,
 • działających nagle sił przyrody (powodzi, lawiny, osunięcia i zapadnięcia się ziemi, gradu, uderzenia pioruna),
ubezpieczenia w generali t u s a ac1
Ubezpieczenia w Generali T.U. S.A.AC
 • wybuchu,
 • zalania lub zatopienia,
 • uszkodzenia pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,
 • kradzieży.
ubezpieczenia w generali t u s a ac2
Ubezpieczenia w Generali T.U S.A. AC

Wyłączenia odpowiedzialności

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

 • Powstałe na skutek użycia pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem podanym w umowie,
 • Powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, bez ważnych wymaganych uprawnień (prawno jazdy, świadectwa kwalifikacji, badań lekarskich),
 • Powstałe przy użyciu pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego
ubezpieczenia w generali t u s a ac3
Ubezpieczenia w Generali T.U S.A. AC
 • spowodowane w trakcie zamieszek, rozruchów, wewnętrznych niepokojów lub wydarzeń wojennych,
 • spowodowane podczas czynnego udziału pojazdów w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych itp.,
 • których łączna wartość nie przekracza 400 zł lub 1% sumy ubezpieczenia pojazdu,
 • wielu innych okoliczności wymienionych w umowie.
ubezpieczenia w generali t u s a nnw
Ubezpieczenia w Generali T.U. S.A. NNW

Przedmiotem umowy ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu

sk adki w generali t u s a
Składki w Generali T.U S.A.

OC – 2898 zł

AC – 14473 zł

NNW – 50 zł (na kwotę 5000 zł ubezpieczenia)

Razem składki – 17421 zł

W przypadku płatności ratalnej (2 raty) zwyżka na OC wynosi 7% (1551 zł x 2 = 3101 zł)

W przypadku płatności ratalnej AC zwyżka wynosi 3% (7453 x 2 = 14907)

sk adki w generali t u s a1
Składki w Generali T.U S.A.

Tak wysoka składka AC wynika z faktu, że w Generali osoby, które nie ukończyły 28 lat płacą zwyżkę w wysokości 100% składki podstawowej.

Ponadto zwyżki lub zniżki w składkach AC i OC mogą wynikać z: długości posiadania prawa jazdy, za inne ubezpieczenia w tej firmie (na życie, mieszkania, OFE), za markę pojazdu, za współwłaściciela, za kontynuację ubezpieczenia, dla firm itp.

autorzy
Autorzy
 • Katarzyna Lencznarowicz;
 • Artur Lencznarowicz;
 • Bartosz Bobek;
 • Łukasz Dajer;
 • Krzysztof Balcerowiak.