lagar och regler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAGAR OCH REGLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAGAR OCH REGLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

LAGAR OCH REGLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

LAGAR OCH REGLER. AVTAL VID KÖP. Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat. Avtalet gäller oavsett om det har skett muntligt eller skriftligt. Muntliga avtal kan vara svårare att bevisa om parterna är oense.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LAGAR OCH REGLER' - jadon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avtal vid k p
AVTAL VID KÖP
 • Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat.
slide3

Avtalet gäller oavsett om det har skett muntligt eller skriftligt.

 • Muntliga avtal kan vara svårare att bevisa om parterna är oense.
 • Det finns fall där man måste ha ett skriftligt avtal, till exempel vid köp av bostadsrätt eller fastighet.
ogiltiga avtal
OGILTIGA AVTAL
 • Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal.
 • Under 18 år krävs föräldrars samtycke för att avtalet ska bli giltigt.
slide6

Det finns två undantag från detta krav:

 • 1. En person från 16 års ålder har rätt att bestämma över pengar som den själv har tjänat.
 • 2. Den som har eget hushåll för 18 års ålder också har rätt att handla till sitt uppehälle.
 • Båda undantagen gäller bara kontantköp.
slide7

Man måste vara över 18 år för att få handla på kredit.

 • Ett avtal är ogiltigt om det förekommit tvång, svek eller ocker.
konsumentens lagliga r ttigheter
KONSUMENTENS LAGLIGA RÄTTIGHETER.
 • Konsumentköplagen
 • Konsumenttjänstlagen
 • Distans-och hemförsäljningslagen
konsumentk plagen
KONSUMENTKÖPLAGEN
 • Innehåller regler om konsumenters rättigheter när han eller hon köper varor som skor, tv-apparater eller hushållsmaskiner.
 • Lagen gäller endast då en privatperson köper en vara av en näringsidkare.
slide10

Om både säljare och köpare är privatpersoner gäller inte konsumentköplagen.

 • Lagen gäller både nya och begagnade varor och om det blir fel på en vara, varan levereras för sent eller om konsumenten ångrar köpet.
fel p en vara
FEL PÅ EN VARA
 • En vara är felaktig om den inte överensstämmer med det som kunden och säljaren kommit överens om när det gäller antal, kvalitet och förpackning.
konsumentens skylldigheter vid fel p varan
KONSUMENTENS SKYLLDIGHETER VID FEL PÅ VARAN.
 • När kunden upptäcker ett fel på en vara ska den reklameras.
 • En reklamation innebär att köparen meddelar säljaren:
 • Att varan inte godtas.
 • Vad som är felaktigt på varan.
 • Vilka krav kunden ställer.
komsumentens r ttigheter vid fel p varan
KOMSUMENTENS RÄTTIGHETER VID FEL PÅ VARAN.
 • Kunden kan avvakta med att betala varan(om den är köpt på kredit).
 • Felet rättas till utan att det kostar kunden något, eller kunden får en felfri vara.
 • Kunden får varan till ett nedsatt pris och /eller ersättning för att rätta till felet.
slide14

Kunden kan häva köpet, det vill säga lämna varan tillbaka och få pengarna tillbaka.

 • Eventuellt kan kunden begära skadestånd för den skada som han eller hon lidit.
r ttsliga fel
RÄTTSLIGA FEL
 • Om man köper något som är stulet riskerar man alltid att få lämna tillbaka varan till den rätta ägaren utan ersättning.
 • Köpt stulen vara av näringsidkare kan konsumenten hävda rättsligt fel och kan häva köpet och få pengarna tillbaka.
om varan levereras f r sent
OM VARAN LEVERERAS FÖR SENT
 • Efter den utlovade leveransdagen kan köparen:
 • Kräva att få varan och vänta med betalning tills den mottagits.
 • Häva köpet, det vill säga avbeställa varan och få pengarna tillbaka.
 • Begära skadestånd.
garanti och konsumentk plag
Garanti och konsumentköplag
 • Garanti är att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid.
 • Garanti brukar vara begränsad till ett år.
 • Garanti gäller inte:
 • Försämringen beror på kunden.
 • Kunden misskött varan.
 • Kunden använt varan på fel sätt.
 • Kunden inte följt skötselanvisningarna.
konsumenttj nstlagen
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN
 • En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd, det vill säga utförd på ett yrkesskickligt sätt.
 • Om en kund inte är nöjd kan han/hon kräva att få arbetet omgjort.
 • Gäller arbete på lösa saker och fastigheter.
 • Lagen gäller inte på tjänster som utförs på en person.
om kunden r missn jd
Om kunden är missnöjd:
 • Hålla inne med betalning.
 • Kräv att felet rättas till utan kostnad.
 • Avdrag på priset.
 • Häva avtalet.
slide20

Kom ihåg att kunden ska reklamera(klaga) till den som utfört arbetet så snart han/hon upptäcker felet.

 • Rimlig tid inom 2 månader.
 • Byggnader mm. 10 år.
distans och hemf rs ljningslagen
DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN
 • Alla köpsituationer där en kund och säljare inte träffas personligen kallas för distansavtal.
 • Internet
 • Telefonförsäljning
 • Postorder
 • TV-shopping
hemf rs ljning
HEMFÖRSÄLJNING
 • När en säljare personligen besöker kunden i dennes hem.
 • Homeparty
 • Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge sin kund sämre villkor än de som står i lagen.
ngerr tt
ÅNGERRÄTT
 • Kunden har att ångra köpet inom två veckor efter det att han /hon har fått varan eller avtalet om en tjänst.
 • Säljaren är skyldig att informera om vad företaget heter, adress och andra uppgifter som är viktiga att känna till.
om en kund ngrar sig g ller
OM EN KUND ÅNGRAR SIG GÄLLER:
 • Vid distansavtal – om det gäller en vara –ska köparen skicka tillbaka varan Vid köp över internet står köparen för returkostnaderna.
 • Vid hemförsäljning – om köparen tagit emot varan vid säljarens besök i sitt hem ska säljaren hämta den där.
vid hemf rs ljning g ller inte lagen om
VID HEMFÖRSÄLJNING GÄLLER INTE LAGEN OM:
 • Kunden har själv kontaktat säljaren och bett honom komma hem till sig.
 • Kunden köper mat av någon som regelbundet säljer livsmedel.
 • Det totala priset är lägre än 300:-
slide27

Konsumentverket är en statlig myndighet som ska tillvarata konsumenternas intressen.

 • Utbildar och stödjer de kommunala konsumentrådgivarna.
 • Utför tester på leksaker och kapitalvaror.
 • Resultaten publiceras i tidningen Råd och Rön.
konsumentombudsmannen ko
KONSUMENTOMBUDSMANNEN (KO)
 • Bevaka att företagen följer de regler som gäller vid konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras.
andra viktiga konsumentlagar
ANDRA VIKTIGA KONSUMENTLAGAR
 • Avtalsvillkorslagen
 • Försäkringsavtalslagen
 • Konsumentkreditlagen
 • Paketreselagen