Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama
Download
1 / 31

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama. Mali Lošinj, 3. listopada 2012. Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama. Kurikulum zdravstvenog odgoja odgovor društveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama ' - jade-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama1

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

odgovor društveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih

politika na suvremene izazove i probleme djece i mladih

uvođenjem kurikuluma zdravstvenog odgoja hrvatska obrazovna

politika želi odgovoriti na izazove i probleme djece i mladih u

skladu s najrazvijenijim obrazovnim sustavima (Nizozemska,

države Skandinavije, anglosaksonski obrazovni sustav)


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama2

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

holistički model zdravstvenog odgoja osigurat će dostupnost

općeprihvaćenih znanstvenih informacija i spoznaja o modulima

zdravstvenog odgoja na temelju kojih će učenici razvijati

kompetencije za zdravo i odgovorno ponašanje


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama3

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja

da bi se ostvario cilj kod učenika je potrebno razvijati i unapređivati

sljedeće kompetencije:

znanja

vještine

sustav vrijednosti i stavove.


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama4

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja - Znanje

informacije vezane za specifična područja zdravstvenog odgoja (npr.

informacije o rizičnim faktorima, načinima kako smanjiti ili eliminirati

rizik, aktivnosti koje utječu na očuvanje zdravlja...)

na temelju dobivenih informacija učenici će izgraditi sustav informacija

koji će im omogućiti da vrednuju različite vrste informacija, procjenjuju

njihov utjecaj na zdravlje, što će im pomoći da odlučuju o svojim postupcima na temelju relevantnih informacija


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama5

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja - Vještine

informacije nisu i neće biti dovoljne za potpuno ostvarivanje ciljeva zdravstvenog

odgoja – razvoj socijalnih vještina, uključujući i usvajanje kompetencija

potrebnih za donošenje odgovornih odluka, obradu informacije i donošenje

zdravih odluka, koje će uvažavati zdravlje, interese i integritet osobe koja

donosi odluku/e i osoba iz njegove okoline, jest osnovna kompetencija

na kojoj se temelji kvalitetan pristup u zdravstvenom odgoju i poučavanju

razvijene komunikacijske i socijalne vještine pomoći će mladim osobama da u

rizičnim trenucima i situacijama donose zdrave i odgovorne odluke


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama6

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Sustav vrijednosti

svaka osoba razvija sustav vrijednosti i stavove povezane s osobnim

iskustvom i socijalnim kontekstom u kojem živi i djeluje – razvijen sustav

vrijednosti i stavovi koji promoviraju odgovorno ponašanje za sebe i

druge te proaktivan pristup u životu zajednice znatno unapređuje

kvalitetu zdravstvenog odgoja i doprinose ostvarivanju njegova cilja


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama7

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

kurikulum zdravstvenog odgoja počet će se provoditi eksperimentalno u osnovnim i srednjim školama 2012/2013. školske godine

sadržaji i teme zdravstvenog odgoja integrirani su u postojeće predmete (Priroda i društvo, Priroda, Biologija, TZK, Psihologija…) od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole

dodatni sadržaji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit će integrirani u sat razredne zajednice – do 12 sati.


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Dodatni sadržaji i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja obrađivat će se u skladu s:

dobi

interesima i potrebama djece i mladih

izazovima s kojima se mlade generacije susreću u svome životu i

tijekom odrastanja.


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Sadržaje i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja predavat će:

razrednici

stručni suradnici

predmetni nastavnici

liječnici školske medicine.

Agencija za odgoj i obrazovanje provest će stručna usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o sadržajima i temama zdravstvenog odgoja, a bit će pripremljeni radni materijali i vodiči.

O važnosti i provođenju zdravstvenog odgoja roditelji će biti upoznati s suradnji s razrednicima (roditeljski sastanci).Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Planirana satnica


MODUL – Živjeti zdravo

Sadržaji i teme

1. razred srednje škole – 4 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Prehrambeni stilovi

OSOBNA HIGIJENA (1 sat)

Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje*

MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)

Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo

Vrijednosti izbora životnog stila


MODUL – Živjeti zdravo

Sadržaji i teme

2. razred srednje škole – 4 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Dodaci prehrani

OSOBNA HIGIJENA (1 sat)

Zaštita reproduktivnog zdravlja*

MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)

Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava na mentalno zdravlje

Slobodno vrijeme


MODUL – Živjeti zdravo

Sadržaji i teme

3. razred srednje škole – 3 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Pravilna prehrana tijekom pojačanih tjelesnih i umnih napora

MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)

Donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama

Planiranje budućnosti


MODUL – Živjeti zdravo

Sadržaji i teme

4. razred srednje škole – 2 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)

Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija

(oglašavanje i marketing)

MENTALNO ZDRAVLJE (1 sat)

Višedimenzionalni model zdravlja (R. Eberts)


MODUL – Prevencija ovisnosti

Sadržaji i teme

1. razred srednje škole – 2 sata

Alkohol i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj

i zajednicu (1 sat)

Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje

te profesionalni razvoj i karijeru (1 sat)


MODUL – Prevencija ovisnosti

Sadržaji i teme

2. razred srednje škole – 2 sata

Kockanje i klađenje adolescenata i mladih (1 sat)

Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje

sredstava ovisnosti (1 sat)


MODUL – Prevencija ovisnosti

Sadržaji i teme

3. razred srednje škole – 2 sata

Alkohol i promet (1 sat)

Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni

i profesionalni život te karijeru (1 sat)


MODUL – Prevencija nasilničkog ponašanja

Sadržaji i teme

1. razred srednje škole – 2 sata

PRIMJERENO PONAŠANJE

Prevencija nasilja u različitim okolnostima

– u vezi, sportu… (1 sat)

Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)


MODUL – Prevencija nasilničkog ponašanja

Sadržaji i teme

2. razred srednje škole – 4 sata

PRIMJERENO PONAŠANJE

Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)

Kultura škole (1 sat)


MODUL – Prevencija nasilničkog ponašanja

Sadržaji i teme

3. razred srednje škole – 4 sata

Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u

različitim okolnostima – u vezi, sportu… (1 sat)

Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)


MODUL – Prevencija nasilničkog ponašanja

Sadržaji i teme

4. razred srednje škole – 4 sata

ODGOVORNO PONAŠANJE

Na pragu punoljetnosti (1 sat)

Odgovorno ponašanje (1 sat)


MODUL – Rodna/spolna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

Sadržaji i teme

1. razred srednje škole – 4 sata

Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

seksualno ponašanje II. (2 sata)

Emocije i komunikacija u vezi (1 sat)

Medijski prikaz seksualnosti (1 sat)


MODUL – Rodna/spolna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

Sadržaji i teme

2. razred srednje škole – 4 sata

Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno

seksualno ponašanje II. (2 sata)

Spolno/ rodno nasilje i nasilje u vezama (2 sata)


MODUL – Rodna/spolna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje

Sadržaji i teme

3. razred srednje škole – 5 sati

Seksualna prava i stereotipi (1 sat)

Seksualno zdravlje i najčešći seksualni problemi

mladih (1 sat)

Brak, roditeljstvo i obitelj (1 sat)

Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (2 sata)


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama8

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Metode u poučavanju/provedbi

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

 • rad u parovima i malim skupinama

 • organiziranje predavanja s diskusijama i panel-raspravama

 • pedagoške radionica

 • igranje uloga

 • oluja ideja

 • razvoj stavova u raspravi i debati

 • analiza slučajeva

 • korištenje dostupnih i primjerenih sadržaja sa internetskih stranica i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija

 • priprema i organiziranje lokalnih preventivnih aktivnosti (izložbe, obilježavanje prigodnih datuma…).


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama9

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Prijedlozi za unapređivanje

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

 • materijale predstavljene u okviru eksperimentalnog programa prilagodite, integrirajte i nadopunite u skladu sa svojim znanjima, vještinama i kreativnim potencijalima

 • aktivnosti koje planirate ostvariti u okviru sati razrednika pripremite u suradnji s kolegama iz drugih nastavnih područja, stručnim suradnicima i ostalim stručnjacima izvan škole (npr. liječnici, soc. radnici, profesori sa sveučilišta…)

 • prije primjene programa upoznajte roditelje o aktivnostima koje planirate provesti i zatražite njihovu podršku


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama10

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Prijedlozi za unaprijeđivanje

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

 • pripremite u suradnji s kolegama plan aktivnosti koji će pratiti, podržati i pojačati sadržaje koje ste prezentirali učenicima u okviru sata razrednika

 • organizirajte stručno usavršavanje u školi prema potrebama odgojno-obrazovnih radnika

 • pripremite plan ažuriranja informacija u koji ćete uključiti i učenike

 • pripremite materijale koji će vam pomoći u kvalitetnoj primjeni programskih aktivnosti (priručnici, informacije s mrežnih stranica i dr.)


Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim kolama11

Kurikulum zdravstvenog odgoja – Podrška tijekom provedbe unaprijeđivanje

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

 • u cilju što kvalitetnije pripreme za planiranje i provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat će stručna usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o sadržajima i temama zdravstvenog odgoja.

 • Agencija za odgoj i obrazovanje priprema radne materijale i vodiče za provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja, koji će se kontinuirano i sukcesivno objavljivati na internetskim stranicama Agencije www.azoo.hr


Agencija za odgoj i obrazovanje unaprijeđivanje

Donje Svetice 38

Zagreb 10000

 ++ 385 (0) 1 27 85 000

[email protected]

www.azoo.hr

Hvala na pažnji!

Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje


ad