slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
programma PowerPoint Presentation
Download Presentation
programma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

programma - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

programma. 9u.00 - 9u.30 Onthaal 9u.30 - 9u.40 Verwelkoming 9u.45 - 10u.15 projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland ” door Jonathan Vercruysse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'programma' - jade-french


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

programma

9u.00 - 9u.30 Onthaal

9u.30 - 9u.40 Verwelkoming

9u.45 - 10u.15 projectvoorstelling “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland” door Jonathan Vercruysse

10u.15 - 11u.15 Praktijkvoorbeelden “Speelnatuur” door Jean-François Van den Abeele en Evelyne Fiers van het studiebureau “Fris in het Landschap”

11u.15 - 11u.45 Rondgang op het terrein “de Zandakkers” te Adegem samen met de jeugddienst van Maldegem

11u.45 - 11u.50 Slotwoord

11u.50 - 13u.00 Broodjesmaaltijd en ruimte voor vragen

natuurlijke speelruimte in het Meetjesland

Jonathan Vercruysse, Projectmedewerker natuurlijke speelterreinen

slide2

infovergadering 15 maart 2011, Adegem

natuurlijke speelruimte in het Meetjesland

Jonathan Vercruysse, Projectmedewerker natuurlijke speelterreinen

slide3

Ontstaan van het project “natuurlijke speelruimte in het Meetjesland”

REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND

REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND

Projecten ter bevordering van de plattelandsontwikkeling

AS 3 / PDPO

AS 4 / LEADER

Project “natuurlijke speelruimte”

slide4

Projectvisie

 • Speelruimte wordt schaars
 • Onveiligheidsgevoel
 • Wat kinderen willen…
 • Traditie van formele speelterreinen
slide5

Projectvisie

 • Waarom natuurlijke speelruimte…?
 • Belang algemene ontwikkeling van het kind
 • Zelfstandiger
 • Risico’s inschatten
 • Fit en gezond
 • Band met natuur
 • Sociale vaardigheden
slide6

Projectvisie

 • Doelstellingen…
 • Kinderen in directe omgeving met natuur in contact brengen
 • Meetjeslandse gemeenten hierbij aansporen en ondersteunen
 • Werken vanuit een inzicht op het gemeentelijk speelweefsel
 • Capaciteit van gemeenten om deze ruimten zelf te ontwerpen en in te richten
slide7

Participatie

Regionale jeugddienst en regionaal landschap Meetjesland

PARTNERS

DOELGROEP

Streven naar een samenwerking tussen de Meetjeslandse gemeentebesturen, regionale (en externe) organisaties en jeugd

OMDAT

Een breed gedragen project meer effect heeft en succesvoller kan zijn

slide8

Participatie: PARTNERS

Meetjeslandse gemeenten hebben in … wilsverklaring ondertekend om het thema “natuurlijke speelterreinen” op te nemen in het gemeentelijk beleid.

KERNGROEP “Natuurlijke speelterreinen”

 • Sturen van het project “Natuurlijke speelterreinen” op regionaal niveau
 • Regionale jeugddienst Meetjesland
 • Regionaal landschap Meetjesland
 • Ondersteunende instanties per thema
  • Steunpunt Jeugd
  • Agentschap voor Natuur en Bos

WERKGROEP“ Natuurlijke speelterreinen”

Werking van het project “Natuurlijke speelterreinen” op gemeentelijk niveau

slide9

Participatie: PARTNERS

WERKGROEPEN

=

Per gemeente

Projectgericht

Gemeentebestuur

Gemeentelijke jeugddienst, groendienst, milieudienst,…

+

Afgevaardigden jeugdverenigingen

Afgevaardigden natuurverenigingen

Afgevaardigden school of oudercomité

Andere belanghebbende…

slide10

Participatie: DOELGROEP

DOELGROEP

=

 • Kinderen, jeugdwerk, …
 • Alle inwoners van het Meetjesland
 • Door inrichting van speelnatuur ontmoetingskansen creëren
 • Impulsen geven aan de buurt en het verenigingsleven

+

slide11

Ontmoetingsplekken creëren

Sociale cohesie

Opwaarderen openbaar groen

Activiteiten

Binnen wordt buiten

slide12

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de gemeentelijke diensten m.b.t. het thema “natuurlijke speelterreinen”

advies, projectondersteuning, participatie…

Inventarisatie (natuurlijke) speelruimte.

Identificatie behoefte aan natuurlijke speelruimte

Werken vanuit een speelweefsel-kaart voor het Meetjesland

Uitwerking van enkele pilootprojecten

Vorming en kennisoverdracht

slide13

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

Wat?

1. inventarisatie

Scholen

buurtparkje

Skate-bike-blade

Speeltuin

Buitenruimte jeugdlokalen

Groene-avontuurlijke speelplekken

Speelbossen

Sportgerichte voorzieningen

Naschoolse opvang

slide14

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

Hoe?

1. inventarisatie

Aanvullen inventarisatiefiche

Aanduiding op kaart

In samenwerking met gemeentelijke jeugddiensten

scholen

Actief jeugdwerk

Bestaande spelaanbod

Park, bos of natuurgebied…

Geplande ontwikkelingen

+ Potentiële plekken natuurlijke speelterreinen

slide15

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

2. Identificatie behoefte natuurlijke speelterreinen

Wat + Hoe?

Digitale bevraging

 • In eerste fase bevraging van het jeugdwerk…later uit te breiden
 • Het eigen terrein
  • Types buitenruimte…
  • Welke activiteiten…
  • Toegankelijkheid
  • Voor- en nadelen…
 • Andere buitenspeelterreinen
  • Types buitenruimte…
  • Bereikbaarheid…
 • Gewenste speelruimte
  • Gewenste inrichting
  • Potentiele plekken
slide16

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

3. Werken met een speelweefselkaart

INVENTARISATIE

SPEELWEEFSELKAART

WENSEN EN Potentiële PLEKKEN

Speelweefsel

= ruimtelijk netwerk van : formele speelplekken + informele speelplekken + verbindingen

+

NETWERK VAN TRAGE WEGEN (RLM)

Spreiding

Conflictzones

Verbindingen

Blind-spots

Hoe deze gegevens verwerken en gebruiken?

slide17

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

3. Speelweefselkaart als gebruiks- en werkinstrument

Gebruik : een speelkaart

slide18

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

3. Speelweefselkaart als gebruiks- en werkinstrument

Werkinstrument ruimtelijke planning, beheer,…

Basiskaart

Kaart met visie op gemeentelijk speelweefsel

Luchtfoto of topografische kaart

+

Data inventarisatie invoeren in GIS

+

combineren met data Trage wegen netwerk

Is een werkkaart die kan dienen voor de uitwerking van een speelweefsel-visie

slide19

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

4. Uitwerken van enkele pilootprojecten

Een avontuurlijke en natuurlijke inrichting van groene speelruimte

 • Inrichting afhankelijk van:
 • Wat/wie je wil bereiken?
 • is het voor jeugdwerk, gezinnen, kinderen uit de buurt…
 • De eigenheid van de plek
 • Historiek, bestaande vegetatie, bodemgesteldheid, hydrografie,…
 • Praktische randvoorwaarden?
 • Oppervlakte, ligging,…
 • Budget voor aanleg en beheer
 • Huidige inrichting en gebruik
slide20

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

4. Uitwerken van enkele pilootprojecten

Oproep naar de verschillende gemeenten

Voordragen van een project waarbij ondersteuning en begeleiding gewenst is…

Indienen tegen uiterlijk 15 april 2011

 • Belangrijke criteria?
 • Verscheidenheid in typologie
 • Oppervlakte
 • Mate van participatie
 • Beschikbaar budget
 • Landschappelijke meerwaarde

Onderzoek door stuurgroep in welke mate ondersteund kan worden

slide22

Verschillende typologieën

Openbare natuurspeelzones

slide23

Verschillende typologieën

Groene schoolspeelplaatsen

slide24

Enkele bouwstenen…

terreinmodulatie

slide25

Terreinmodulatie…?

 • Variatie van het terrein, spelmogelijkheden,…
 • Klimmen, klauteren en crossen
 • Zachte begrenzing (onderhoud, veiligheid, leeftijd,…)
 • Overzicht over het terrein en de omgeving
slide27

Water…?

 • beek, vijver, poel, stromend water…
 • Uitdagend voor kinderen
 • Zand en waterspeeltuintjes
 • Nieuwe biotopen met eigen fauna en flora
 • Veiligheid?
slide28

Enkele bouwstenen…

Aarde, zand, kiezel,…VERANDERLIJKHEID

slide29

Enkele bouwstenen…

 • Beplanting…?
 • Ruimtelijke opbouw van de speelruimte
 • Indeling en/of de afscherming van het terrein
 • Rol van spelelement, verstopplekje,…
 • Natuurbeleving van kinderen stimuleren
 • Creatief spelmateriaal

Vegetatie

slide32

Aantrekkelijk voor vogels, vlinders en insecten

Eetbare vruchten, noten of bessen

Opvallende bloemen en bladeren

Natuurwaarde en beleving

slide34

PROJECTOMSCHRIJVING EN DOELSTELLINGEN

4. Uitwerken van enkele pilootprojecten

Oproep naar de verschillende gemeenten

Voordragen van een project waarbij ondersteuning en begeleiding gewenst is…

Indienen tegen uiterlijk 15 april 2011

 • Belangrijke criteria?
 • Verscheidenheid in typologie
 • Oppervlakte
 • Mate van participatie
 • Beschikbaar budget
 • Landschappelijke meerwaarde

Onderzoek door stuurgroep in welke mate ondersteund kan worden

slide35

Praktische info

contact

Jonathan Vercruysse

Hofbouwstraat 1

9930 Zomergem

telefoon 09 218 95 55

email groenespeelruimte@meetjesman.be

Noteer alvast : Studiedag natuurlijke speelruimte

17 juni 2011!!

Met dank aan…