Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation

ANOTACE

107 Views Download Presentation
Download Presentation

ANOTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. My house Slovní zásoba Vazba: Thereis/ There are ANOTACE Výklad, zápis, procvičování

 2. My house - rooms A kitchen A childrenroom A livingroom A bedroom A bathroom A hall A diningroom A toilet

 3. My house - rooms A kitchen A childrenroom A bedroom A livingroom A hall A bathroom A diningroom A toilet

 4. SKLÁDEJ SPOJUJ THBA OORM IOT ELT a kitchen bathroom toilet toilet toilet a hall IDIGNN OORM TKIECHN a childrenroom diningroom toilet kitchen toilet a diningroom DEBRMOO LLAH bedroom a livingroom toilet hall toilet

 5. Nábytek - furniture a sofa a lamp a bath anarmchair a mirror a wordrobe a bed a TV a toilet a table a plant a chair a chest ofdrawers

 6. Vazba: ThereIS/ ThereARE Thereisa sofa in a livingroom. Thereisapicture in a livingroom. Therearetwolamps in a livingroom. Therearetwotables in a livingroom. Therearethestairs in a hall. Thereisaplant in a hall. Therearesomechairs in a diningroom. Therearetwowindows in a diningroom.

 7. Whatis /are there? Tvoř věty. Thereis a . . . in a . . . room. Thereis a sofa in a livingroom. Thereis a . . . in a livingroom. There . . . two . . . in a . . . room. There . . . an . . . . in a livingroom. Thereis a . . . . in a livingroom. There . . . threechairs in a . . . There are the . . . in a . . . .

 8. Whatis /are there? Tvoř věty. Thereis a sofa in a livingroom. There are threechairs in a . . .

 9. There IS/ARE . . . . . . upstairs/downstairs. Emma John Eva, Mary upstairs stairs downstairs

 10. Povídej o obrázcích.

 11. Použité zdroje: obrázky Klipartu z Microsoft Office PowerPoint Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.