plant morphology l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plant Morphology ????????????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plant Morphology ?????????????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Plant Morphology ????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 637 Views
 • Uploaded on

Plant Morphology สัณฐานวิทยาของพืช . Morphos : structure ; logos : a discourse “ the description of the form and structure of plant ” External Morphology = การศึดษา รูปร่างและโครงสร้างที่เราสามารถมองเห็นได้จากภายนอก เช่น ใบ ราก ดอก ผล ลำต้น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plant Morphology ?????????????????' - jacob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plant morphology

Plant Morphologyสัณฐานวิทยาของพืช

Morphos : structure ;logos : a discourse

“ thedescriptionoftheformandstructureofplant”

ExternalMorphology = การศึดษารูปร่างและโครงสร้างที่เราสามารถมองเห็นได้จากภายนอก เช่น ใบ ราก ดอก ผล ลำต้น

InternalMorphology (Histology) = การศึกษาถึงลักษณะของพืชที่จะต้องมีการตัดเนื้อเยื่อและทำการศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์

plant habit
Plant ; Habit
 • Habit หมายถึงรูปร่างลักษณะของพันธ์ไม้ที่เห็นในสภาพธรรมชาติ ขึ้นกับคุณสมบัติของลำต้นพืช ได้แก่ ไม้ล้มลุก,ไม้พุ่ม,ไม้ยืนต้น ,ไม้เลื้อยเป็นต้น
 • มีการจัดแบ่งประเภท Habit หลายวิธี เช่น จัดแบ่งตาม
  • โครงสร้างและความแข็งของเนื้อไม้
  • ช่วงอายุพืช
  • ถิ่นอาศัย (Habitat)
plant habit3
Plant ; Habit โครงสร้างและความแข็งของเนื้อไม้
 • Herbaceous Plantsมีลำต้นอ่อน ได้แก่Herb (ไม้ล้มลุก)
 • Woody Plants มีลำต้นแข็ง ซึ่งมีลักษณะเป็น
  • Shrub (ไม้พุ่ม)
  • Tree(ไม้ยืนต้น)
  • Climber (ไม้เลื้อย) ลำต้นจะทอดยาวและไม่สามารถทรงตัวได้ต้องอาศัยหลักอื่นทรงตัว
  • Scandent (ไม้รอเลื้อย) ได้แก่ไม้พุ่มบางชนิด ถ้ามีหลักอยูใกล้จะเปลี่ยนจากไม้พุ่มเป็นไม้เลื้อยได้ เช่น มะลิ เทียนหยด พวงประดิษฐ์
plant habit4
Plant ; Habit โครงสร้างและความแข็งของเนื้อไม้
 • Scandent(ไม้รอเลื้อย)
plant habit5
Plant ; Habitช่วงชีวิตพืช
 • นับช่วงเวลาที่พืชเริ่มออกจากเมล็ดออกดอกออกผลจนต้นตายไปจัดแบ่งได้เป็น
 • Annuals ช่วงเวลาชีวิตของพืชใช้เวลา 1 ฤดูกาล หรือไม่เกิน 1 ปี
 • Biennials ช่วงเวลาชีวิตของพืชใช้เวลา 2 ปี
 • Perennials ช่วงเวลาชีวิตของพืชใช้เวลานานหลายปี ลำต้นของพืชพวกนี้ส่วนที่อยู่เหนือดินอาจจะเหี่ยวแห้งไป แต่เมื่อถึงฤดูกาลหลังจากฝนตกก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาจากลำต้นใต้ดิน เช่น พวกขิง ข่า
plant habit habitat
Plant ; Habitถิ่นอาศัย (Habitat)
 • สถานที่และสภาพที่พืชต่างๆขึ้นตามธรรมชาติ เช่น บนดิน ในน้ำ หรือบนต้นไม้อื่น แบ่งเป็น
 • Terrestrial Plant พืชบก คือพืชที่ขึ้นบนดิน
 • Aquatic Plant พืชน้ำ คือพืชที่ขึ้นในน้ำ
  • Floating พืชลอยน้ำ รากไม่สัมผัสสิ่งใดๆ จะล่องลอยไปในน้ำ
  • Submersed พืชที่รากยืดกับโคลนตมใต้น้ำ ใบและต้นจมน้ำ
  • Immersed พืชที่รากยืดกับโคลนตมใต้น้ำ ใบและดอกชูเหนือน้ำ
 • Epiphytic Plant พืชที่เกาะอยู่บนต้นอื่นโดยไม่อาศัยอาหาร
morphology
Morphology
 • VegetativeSystem
  • RootSystem
  • ShootSystem
 • Reproductive System
  • Flower
  • Fruit
  • Seed
slide9
โครงสร้างของรากที่แตกต่างจากลำต้นโครงสร้างของรากที่แตกต่างจากลำต้น
 • ไม่มีตา ใบ ดอก
 • มีหมวกราก
 • เหนือปลายรากไปเล็กน้อยจะมีขนราก
 • บางชนิดไม่มีคลอโรฟิลด์
 • มีอาณาเขตการเจริญเติบโตใกล้ปลายราก
 • มีทิศทางการเจริญแบบ Positive geotropism
root function
Root Function
 • ดูดอาหาร น้ำ เกลือแร่
 • ลำเลียงอาหาร
 • ยึดเกาะ พยุงลำต้น
 • ทำหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
root system
Root System

เป็นส่วนที่อยู่ใต้ดิน ไม่มี ข้อ ปล้อง ตา และใบเกร็ด รากเจริญ มาจาก Radicle ของต้นอ่อนในเมล็ด รากอันแรกที่ดันเปลือกหุ้มเมล็ดออกมา คือรากแก้ว ( Primary Root) ซึ่งจะแทงลึกลงไปในดินและ รากที่แตกออกไป ด้านข้าง ครั้งแรกเรียก Secondary Root แตกออกไปครั้งที่สองเรียก Tertialy Rootเมื่อแตกออกหลายๆชั้นจะเรียกรวมกันว่า รากแขนง (Lateral Root)

Primary Root

tap root fibrous root adventitious root
Tap root , Fibrous root, Adventitious root
 • TapRootSystem คือ ระบบรากที่ PrimaryRoot เจริญมีขนาดใหญ่มาก และไม่ค่อยมี SecondaryRoot เช่นพบในรากของพืชพวกหัวผักกาด เป็นต้น
tap root fibrous root adventitious root13
Tap root , Fibrous root, Adventitious root
 • FibrousRootSystem คือ ระบบรากที่ PrimaryRoot ไม่มีการเจริญหรือ ฝ่อไป แต่ SecondaryRoot เจริญเป็นจำนวนมากเป็นกระจุก แต่ละรากมีขนาด ใกล้เคียงกันจึงเรียก รากฝอย (fibrous root)
tap root fibrous root adventitious root14
Tap root , Fibrous root, Adventitious root
 • รากพิเศษ (AdventitiousRootSystem)พืชบางชนิดที่ radicle ไม่สามารถเจริญเป็นรากแท้จริงได้ ทำให้พืชต้องปรับตัวโดยสร้างรากจากส่วนอื่นๆแทน เรียกราก ชนิดนี้ว่า AdventitiousRoot
 • รวมทั้งรากปกติแต่ทำหน้าที่อื่นๆ (Modificationofroots) ด้วย

รากกาฝาก (HaustoriaorSuckersofParasites)

adventitious root
รากพิเศษ (Adventitious Root)

Haustoria หรือ Suckers of Parasites เป็นรากที่พบได้ในพืชกลุ่มกาฝากซึ่งต้องอาศัยเกาะอยู่บนพืช ชนิดอื่น แล้วสร้างรากแทงเข้าไปในลำต้นของพืชที่อาศัยอยู่ เพื่อดูดเอาน้ำและอาหารมาใช้ เช่นรากกาฝาก ฝอยทอง

adventitious root16
Adventitiousroot
 • ClimbingRootsเป็นรากเกิดที่ข้อลำต้นในพืชที่มีลำต้นเนื้อไม้อ่อน ทรงตัวไม่ได้ต้องอาศัยรากทำหน้าที่เกี่ยวเกาะหลักอื่นๆเพื่อให้ลำต้นเลื้อยไปได้ พบได้ในต้น พริกไท พลูฉีก เป็นต้น

ต้นพลู

adventitious root17
Adventitious root
 • ClimbingRootsเป็นรากเกิดที่ข้อลำต้นในพืชที่มีลำต้นเนื้อไม้อ่อนทรงตัวไม่ได้ต้องอาศัยรากทำหน้าที่เกี่ยวเกาะหลักอื่นๆเพื่อให้ลำต้นเลื้อยไปได้ พบได้ในต้น พริกไท พลูฉีก เป็นต้น

ต้นพริกไท

adventitious root18
Adventitious root
 • AerialRoots เป็นรากที่ทำหน้าที่ดูดความชื้นและก๊าซจากอากาศพบได้ในต้น กล้วยไม้ที่ผิวรากมีเนื้อเยื่อเก็บความชื้นเรียก velumen

รากต้นกล้วยไม้

adventitious root19
Adventitious root
 • PneumatophoreorBreathingrootsเป็นรากที่ทำหน้าที่หายใจ พบในพืชป่าชายเลน (mangroves) โดยพืชจะแทงจากใต้ดินโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดิน

รากต้นลำพู

adventitious root20
Adventitious root
 • StiltorPropRootsเป็นรากที่เกิดรอบๆฐานของลำต้นบริเวณข้อที่อยู่เหนือดิน เมื่อ รากงอกออกมาจะพุ่งลงดิน เพื่อช่วยพยุงลำต้น เป็นรากพิเศษ ที่พบได้ในต้นข้าวโพด ต้นอ้อย และต้นลำเจียก ส่วนราก ต้นไทร (Ficus) งอกออกจากกิ่งดิ่งลงมายังพื้น เพื่อช่วยในการพยุงลำต้น

ต้นลำเจียก

adventitious root21
Adventitious root
 • Storage Rootsเป็นรากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อเก็บสะสมอาหาร อาจเกิดจากรากประเภท Tap root หรือ Fibrous root ก็ได้
storage roots
Storage Roots ; รากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อเก็บสะสมอาหาร

Conicalคือ Tap root มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม โคนรากมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเรียวเล็กลงไปทางปลายราก เช่นหัวผักกาด หัวแครอท

storage roots23
Storage Roots ; รากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อเก็บสะสมอาหาร

Napiform or Turbinate คือ Taproot มีรูปร่างกลมพองออกตรงกลาง ปลายรากเรียวเล็กลง เช่นหัวแรทดิช หัวมันแกว

storage roots24
Storage Roots ; รากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อเก็บสะสมอาหาร

Tuberousคือ Fibrousroot ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน รากแต่ละรากอาจมีรูปร่างยาวๆ ตรงกลางพองออกไป หรือพองตรงปลาย หรือพองทั้งกลางและปลาย เช่นมันเทศ มันมือเสือ

storage roots25
Storage Roots ; รากที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อเก็บสะสมอาหาร

Fascicledคือ Fibrousroot ที่รากทุกรากพองออกมาตลอดความยาวของรากและมีขนาดเกือบเท่ากัน เช่น กระชาย