o uz t rk es n n anadolu dak lk r nler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 665 Views
 • Uploaded on

OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ. A.COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR). HAZIRLIK. Aşk teması Yunus Emre’nin şiirinde ‘ilahi’ yani Allah’a duyulan aşk;Karacaoğlan’ın şiirinde ise ‘beşeri’ yani insana duyulan aşktır. TASAVVUF. Temelini yaratılış nazariyesi oluşturur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ' - jacob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o uz t rk es n n anadolu dak lk r nler

OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ

A.COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

hazirlik
HAZIRLIK
 • Aşk teması Yunus Emre’nin şiirinde ‘ilahi’ yani Allah’a duyulan aşk;Karacaoğlan’ın şiirinde ise ‘beşeri’ yani insana duyulan aşktır.
tasavvuf
TASAVVUF
 • Temelini yaratılış nazariyesi oluşturur.
 • Buna göre; Vücud-ı mutlak olan Allah aynı zamanda Kemal-i Mutlak ve Hüsn-i Mutlak’tır.O’nun şanı kendini göstermektir.
 • Allah,kendini göstermek için Alem’i yaratmıştır.
slide4
‘Ben gizli bir hazine idim,bilinmeyi istedim ve alemi yarattım.’ kudsi hadisiyle bunu biliren Allah ‘kün’ emrini verdi herşey böylece yaratılmış oldu.
 • Önce Nur-u Muhammed (SAV),sonra anasır- erbaa-dört unsur (toprak,hava,su,ateş);sonra mevalid-i selase-üç doğurulmuş (cansızlar,bitkiler,hayvanlar) ve son olarak insan yaratıldı.
slide5
İnsanın bütün mertebelerden geçerek çocuk olup dünyaya gelişi bir devir halindedir.
 • Tasavvuf,insanın Allah’a ulaşmasında bütün bu mertebeleri aşmasıdır.
 • Mademki Allah,Vücud-ı Mutlak ve Hüsn-i Mutlak’tır;öyleyse insanın gayesi O olmalıdır.
 • Bu gayeye ulaşmak ise tasavvuf ve tarikat yolu iledir.
slide6
İnsan,cehd sonucu insan-ı kamil olabilir.Bunun için bir mürşide ihtiyaç duyar.
 • Esas ilahi aşk olduğuna göre ilk iş nefsi öldürmektir.
 • Bunun için on usul vardır:
 • Tevbe,zühd,tevekkül,kanaat,uzlet,zikir,Allah’a teveccüh,sabır,murakebe ve rızadır.
slide7
Bunlar ile nefis yedi mertebeden geçer ve Fenafillah’a (Allah’ta yok olma) ulaşır.
 • Bunu Bekabillah (Allah ile olma) takip eder ve tasavvufun görevi tamamlanmış olur.
lah yunus emre
İLAHİ (Yunus Emre)
 • İlahi sekiz birimden oluşmuştur.Birim değeri dörtlüktür.
 • Birimlerin ilahi aşk teması etrafında bir araya gelmesiyle de ‘İLAHİ’ nazım şekli meydana gelmiştir.
lah de anlatilanlar
İLAHİDE ANLATILANLAR
 • 1.DÖRTLÜK:
 • Aşkın aldı benden beni
 • Bana seni gerek seni
 • Ben yanarım dün ü günü
 • Bana seni gerek seni
 • Şair,aşk ateşinin onu gece gündüz yaktığını,aşk ateşiyle kendinden geçtiğini anlatmaktadır.
2 d rtl k
2. Dörtlük

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

Şair,varlığa sevinmediğini,yokluğa yerinmediğini;aşkın ona yettiğini söylemektedir

3 d rtl k
3.Dörtlük

Aşkın aşıklar öldürür

Aşk denizine daldırır

Tecelli ile doldurur

Bana seni gerek seni

 • Şair,’fenafillah’ kavramına gönderme yaparak aşıkların ölmeden önce öldüklerini ifade etmektedir.Yani dünyadan ve zevklerinden vazgeçmiş,nefsini öldürmüş,nefsen ölmüş ‘fenafillah’ a ulaşmış aşıklardan bahsetmektedir.Böyle olan aşık,kendini tamamıyla Allah’ta bulacaktır,O’nun tecellileri ile dolacaktır.
4 d rtl k
4. Dörtlük

Aşkın zincirini üzem

Deli olam dağa düşem

Sensin dün ü gün endişem

Bana seni gerek seni

 • Şair,aşkı zincire benzeterek onu her gün biraz daha üzmek (sıkmak) istediğini,deliler gibi dağlara düşmek istediğini,gece-gündüz düşüncesinin Allah olduğunu belirtmektedir.
5 d rtl k
5. dörtlük

Sufilere sohbet gerek

Ahilere ahret gerek

Mecnunlara Leyla gerek

Bana seni gerek seni

 • Şair,sufilere sohbetin,ahilere ahretin,Mecnun’lara Leyla’ların gerektiği gibi kendisine de Allah’ın gerektiğini belirtmektedir
6 d rtl k
6. dörtlük

Cennet cennet dedikleri

Bir ev ile birkaç huri

İsteyene vergil onu

Bana seni gerek seni

 • Şair,Allah’a olan sevgisinin herkes gibi cennet,ev ve huri için olmadığını,sadece Allah için (O’nun rızası için) olduğunu anlatmaktadır.
7 d rtl k
7. dörtlük

Yusuf eğer hayalini

Düşde göreydi bir gece

Terk ede idi mülklerin

Bana seni gerek seni

 • Şair,güzelliğiyle meşhur Hz. Yusuf’un bile Allah’ın hayalini rüyasında gördüğünde o güzellik karşısında herşeyini feda edeceğini belirtmektedir.
8 d rtl k
8. dörtlük

Yunus çağırırlar adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni

 • Şair,kendisini Yunus diye çağırdıklarını,aşk ateşinin her gün biraz daha arttığını,hem dünyada hem ahirette isteğinin Allah olduğunu igade etmektedir.
slide17
İlahide tema:

İLAHİ AŞK’ tır

slide18
‘Aşk,aşık,tecelli,sufi’ kavramları
 • TASAVVUF düşüncesini yansıtmaktadır.
slide19
Şiirde aşk;
 • Ateşe,
 • Denize,
 • Zincire

benzetilmiştir.Aşkın bunlara benzetilmesinde ne kadar çileli ve zor bir yol olduğunu anlatmak amacı vardır.

rde ge en s mler
ŞİİRDE GEÇEN İSİMLER
 • Leyla-Mecnun
 • Hz.Yusuf
yunus emre
YUNUS EMRE
 • Mutasavvıf bir şairdir.
 • Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.
 • Dini-Tasavvufi halk şairidir.
 • Şiirlerinde tasavvufi konuları işlemiştir.
nefes
NEFES
 • 1. dörtlük

Beglerümüz elvan gülün üstine

Aglar gelür şahum Abdal Musa’ya

Urum abdalları postun egnine

Baglar gelür şahum Abdal Musa’ya

 • Şair,beylerinin ve Anadolu dervişlerinin Abdal Musa’ya geldiklerini belirtmektedir.
2 d rtl k23
2. dörtlük

Urum abdalları gelür dost deyü

Egnimüzde aba hırka post deyü

Hastaları gelür derman isteyü

Saglar gelür şahum Abdal Musa’ya

 • Şair,Abdal Musa’ya Anadolu dervişlerinin,hastalıklarına derman istyenlerin,sağlıklı olanların yani herkesin ona bağlandığını ifade etmektedir.
3 d rtl k24
3. dörtlük

Hind’den bezirganlar gelür yayunur

Pişer lokmaları açlar doyunur

Aşıkları gelür bunda soyunur

Erler gelür şahum Abdal Musa’ya

 • Şair,Hind’den tüccarların gelip Abdal Musa’nın dergahında konakladığını,açlıklarının giderildiğini,Abdal Musa’ya mürit (aşık) olmak isteyenlerin benlik elbisesinden soyunduğunu anlatmaktadır.
4 d rtl k25
4. dörtlük

Meydanında dara durmış gerçekler

Çalınur koç kurbanlara bıçaklar

Dögilür kudüm açılur sancaklar

Tuglar gelür şahum abdal Musa’ya

 • Şair,Abdal Musa’nın karşısında gerçeklerin dara durduğundan,kurbanların kesildiğinden,kudümlerin çalınıp sancakların açıldığından,tuğların kalktığından bahsetmektedir.
5 d rtl k26
5. dörtlük

Benüm bir istegüm vardur Kerim’den

Münkir bilmez evliyanun halinden

Kaygusuzam ayrı düşdüm pirimden

Aglar gelür şahum Abdal Musa’ya

 • Şair,Allah’tan bir isteğinin olduğunu,inkarcıların evliyanın halinden anlamadığını,piri Abdal Musa’dan ayrı düştüğünü ifade etmektedir.
r n temasi
ŞİİRİN TEMASI
 • ABDAL MUSA’YA ÖVGÜ
slide28
Şiirdeki ‘şah,abdal,aba,hırka,post,aşık,Hak,Kerim,evliya,pir’ sözcükleri tasavvufun etkisini göstermektedir.
kaygusuz abdal
KAYGUSUZ ABDAL
 • Mutasavvıf bir şairdir.
 • Şiirlerinde tasavvufi konuları işlemiştir.
 • Şiirlerinde Bektaşi kavramlarına yer vermiştir.
 • Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.
gazel
GAZEL

1.BEYİT

Acep bu derdümün dermanı yok mı

Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

www.edebiyatdersi.net