digitaalajastu hooliv majandus ja hoolimatud naised n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITAALAJASTU HOOLIV MAJANDUS JA HOOLIMATUD NAISED PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITAALAJASTU HOOLIV MAJANDUS JA HOOLIMATUD NAISED

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

DIGITAALAJASTU HOOLIV MAJANDUS JA HOOLIMATUD NAISED - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

DIGITAALAJASTU HOOLIV MAJANDUS JA HOOLIMATUD NAISED. Anu Laas, MA, Tartu Ülikool ESOMARi liige alates 1997 Eesti Ettevõtluskonsultantide Liidu juhatuse liige. Meestel kõrgem staatus, see väljendub ka keeles. Eesti keel on vaatamata sugude puudumisele küllaltki seksistlik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIGITAALAJASTU HOOLIV MAJANDUS JA HOOLIMATUD NAISED' - jaclyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digitaalajastu hooliv majandus ja hoolimatud naised

DIGITAALAJASTU HOOLIV MAJANDUS JA HOOLIMATUD NAISED

Anu Laas, MA, Tartu Ülikool

ESOMARi liige alates 1997

Eesti Ettevõtluskonsultantide Liidu juhatuse liige

meestel k rgem staatus see v ljendub ka keeles
Meestel kõrgem staatus, see väljendub ka keeles
 • Eesti keel on vaatamata sugude puudumisele küllaltki seksistlik
 • Teatud ametitel puudub liide -naine
 • müügimees vrdl turumutt, meremees, tüürimees, kirjamees vrdl kirjaneitsi, kirikumees, aatemees, aumees, rahamees, muidumees
mcgovern 1999 hooliv majandus the caring economy hoolimine on ju nii n rk s na
McGovern (1999): Hooliv majandus(The Caring Economy)Hoolimine on ju nii nõrk sõna.
faktid k nelevad
Faktid kõnelevad
 • Konflikt traditsiooniliste soorolliootuste ja kaasaegse egalitaarsust ning isiksust respekteeriva soorollide jaotamise vahel.
 • Meessoo konservatiivsus: meessugu on kinni traditsioonilistes töö- ja pereelu jaotusskeemides
slide6

Naiselik naine on oma mehe suhtes hooliv ja hoolitsev, toetab teda. Naiselik naine on kodu hing, temast sõltub kodu hubasus ja perekonna ühtekuuluvus. (Aare, 35)

slide7

Naiselik naine elab oma elu - käib tööl, peab sõbrannasid jne - ja toetab oma meest. Naiselikkus on saamatus majapidamisega üksi toime tulla, pidev vajadus nõu küsida, kõhklus otsuseid langetada. (Toomas, 43)

slide8

Minu naine on naiselik! Tegelikult ma ei oska seda öelda. Kindlasti ei hinda ma väljanägemise poolt eriti. Oma naises hindan seda, et ta on koduhoidja, alalhoidlik ja kohanemisvõimeline. (Madis, 34)

slide10

Mehelik mees on minu arvates pikk, tugev, karvane, läbitungiva silmavaatega, ei tohiks seelikukütt olla, abivalmis, hea kuulaja, suhtub lastesse hästi. Tal peaks samuti olema rühti, tantsuoskus ja suus peaks olema meeldiv lõhn.

slide11

Minu mees ei ole ideaali lähedanegi, kuid samas arvan, et ideaalse mehega oleks võimatu koos elada, sest ta meeldiks ju oma omaduste poolest paljudele ja paratamatult oleks ta siis ka seelikukütt. Kui on juba läbitungiv vaade, siis peab see mees raudselt seelikukütt olema. (Tiiu, 30)

slide13

Mehelik mees on eelkõige oma perekonna toitja, ta ei planeeri mitte ainult homset päeva vaid ka ülehomset. Tema ettevõtlikkus ja toimekus kindlustavad perele turvalisuse. /---/ Mehelik mees hoolib oma naisest, see ei pruugi küll väljenduda samamoodi kui “Vaprates ja ilusates”, kuid on naisele endale äratuntav. (Aare, 35)

slide14

Mehelikkus on julgus vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid, sest ainult mees teab, millist kasu sellised otsused ükskord tuua võivad. (Toomas, 43)

slide15

Mehelik mees on selline, kellel on oma arvamus ja ta julgeb seda välja öelda ja oma seisukoti kaitsta. Teiste omaduste kohta ei oska ma midagi konkreetset öelda, sest igale ühele ei ole sama asi hea. (Madis, 34)

slide16

Minu arvates mehelik mees ei virise, ei hädalda. Tuleb toime oma probleemidega kas ise või spetsialistidelt abi otsides. Mehelik mees kindlustab oma perekonnale heaolu ja pakub neile turvalisust. Mehelikule mehele võib alati kindel olla, sest ta on sõnapidaja. (Marko, 20)

slide18

Naiselikkuse all mõistan järgmisi omadusi: vastutulelikkus, emantsipatsioonitahe, hea välimus, tahe hoolitseda enda eest, puhtus, maitsekus, mitte arvamus, et igale mehele peab meeldima. Naine ei tohi olla hirmus lobiseja ja külamoor. (Tiiu, 30)

slide21

Minu arvates tahab tavaliselt abielus meespool rohkem domineerida. Mina lasen oma mehel kontrollida ja olukorda jälgida, kuigi tegelikult ei saa mu mees sellest aru, et tegemist on naiseliku kavalusega.

slide22

Ma töötlen teda tema alateadvuses võib-olla nädalaid mingisuguse otsuse tegemiseks. Ja siis ta ütleb, et nüüd on vajalik nii teha, kuid mina olen seda kogu aeg teadnud. Arvan, et naised peavad meestega kannatlikud olema.

slide24

Ma ei talu seda, kui mind käsutatakse. Mind ei käsutata, vaid minuga lepitakse kokku. Ma arvan, et ma ise ei ole võimukas. Näiteks perekond teeb seda, mida ise tahab. Minu arvates ei valitse tegelikult keegi. Otsused tulevad arutelu tulemusena.

slide25

Kui vahest ma tean kindlalt, mida tahan, ning naine ei ole minuga selles asjas nõus, siis ma lihtsalt otsustan kõigi eest niimoodi ära nagu ise õigeks pean. Sellisel juhul ei ole selles asjas enam kellelgi sõnaõigust. Minu arvates on see tervele perekonnale kasulik ja vajalik.

slide26

Laste üle peaks küll mingil ajal võim olema. Lapsed peaksid tundma mõlemat vanemat. Tulevikus peaksid lapsed ise valida saama. Kuid praegu tuleb neid veel sundida (õppima), sest maailm on neile veel liiga raske. Laste kaugema tuleviku üle ei ole mina veel mõelnud.

slide28

Kodus on võim täitsa naise käes. Naine on mulle palju kordi kallale tulnud, mina talle ainult ühe korra. Koduste tülide põhjustajaks olen ikka ise põhiliselt. Kui on tüli, siis ma samal õhtul ei tee midagi, aga järgmisel päeval ei tule koju. Olen kohe mitu päeva kadunud, näiteks lähen ema juurde (ema on 76 aastat vana ja peab talu, minu lapsepõlvekodus).

slide29

Ema juures on hea rahulik. Ema ikka oma last hoiab. Siis, kui paar päeva möödan, helistan koju ja küsin, kuidas olukord on, ja kas mind seal veel oodatakse, ning siis lähen tagasi. /---/ Naine pahandab näiteks selle üle, et võtan palju viina. Joon palju, aga mitte kaua järjest, sest tervis ei pea vastu. Elust tuleb võtta, mis võtta annab.

poisid on konservatiivsed
Poisid on konservatiivsed
 • Mehe asi on raha teenida, naise asi on kodu ja pere eest hoolitseda toetas rohkem kui iga teine meesvastaja
 • Väidet Töölkäimine on naisele vähem tähtis kui meheletoetas iga kolmas meessoost vastaja.
slide32

Väitega Tähtsatel juhtivatel kohtadel majanduselus ja tööstuses peaks olema rohkem naision nõus vaid iga neljas meesvastaja ning iga kolmas meesvastaja ei ole sellega nõus. Väitesse Ma ei taha, et mul oleks naisülemussuhtuvad neiud ja noormehed üsna sarnaselt. Iga kolmas vastanu ei soovi endale naisülemust, kolmandik on nõus töötama naisülemuse käe all, aga kolmandik ei oska selle kohta midagi arvata.

slide33
Traditsiooniliste soorollide taastootmine 2. Koolinoorte soostereotüüpne elukutsete ja naiselike ning mehelike iseloomujoonte mõistmine
slide34

Kõige mehelikumad elukutsed: laevakapten, vedurijuht, kirikuõpetaja, autojuht ja president.Kõige naiselikumad elukutsed: meditsiiniõde, sekretär, lastekasvataja , lastearst ja koristaja elukutseid.

slide35

Kõige mehelikemad iseloomujooned: tugevus, domineerivus, julgus, enesekindlus ja agressiivsus.Ka auahnus, edukus, loogilisus ja otsustusvõimelisus.

slide36

Kõige naiselikumad iseloomuomadused: arglikkus, abitus, hellus, naiivsus ja kaastundlikkus.Ka tundelisus, jutukus, hoolitsevus ja sõltuvus.

slide38

Uuringud on näidanud, et sotsiaalselt alaväärtustatud ja väiksemat võimu omavad vähemusgrupi liikmed valivad kahe võimaluse vahel:1. negatiivse sotsiaalse identiteedi aktsepteerimine;2. eitav hoiak ‘oma’ grupikuuluvuse osas.

slide40
Kui tasakaalus ühiskonnas peaks olema 96 meest 100 naise kohta (Hage et al 1999), siis puudub Eestis praegu 70000 meest.
tartu ettev tlusuuring 1998 n itas et t andja on h das iga teise meest taja t distsipliiniga
Tartu ettevõtlusuuring (1998) näitas, et tööandja on hädas iga teise meestöötaja töödistsipliiniga.
naist tajaid peetakse kulukamateks t tajateks
Naistöötajaid peetakse kulukamateks töötajateks:
 • naised puuduvad töölt rohkem kui mehed;
 • naised hilinevad tööle rohkem kui mehed;
 • naistöötajate käive suurem, naised vahetavad rohkem töökohti kui mehed, põhjustades tööandjale lisakoolituskulusid;
 • naised jäävad lapsehoolduspuhkusele;
 • naised nõuavad hügieenitingimuste loomist;
 • naised ei ole valmis ootamatusteks (ületunnitöö, töö puhkuse ajal jne).
slide43

Meeste suurem alkoholilembus ning ajutised töövõimetusperioodid on tööandjale palju kulukam, kui naistöötajatega seonduvate probleemide lahendamine.

slide47

Kas mehed on naistele sponsoriteks?Eestis sponsoreerivad naistöötajad kõiki tööandjaid, nii nais- kui meesettevõtjaid, ning soodustavad sotsiaalmaksu alalaekumist.

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Eesti mehed on majanduselus innovaatilisemad kui eraelus
 • Tarvis muutusi eraelu reorganiseerimisel
 • Kui meile on tähtis majanduskasv, kas meile on tähtsad ka naised, mehed ja lapsed?
 • Hoolivust on 100%. Tahate hoolida oma tööst, mõelge toimetulekustrateegiatele eraelus
 • Hoolimatu naine - ränk süüdistus kogu eluks
 • Uue digitaalajastu lapsed kujundavad täna oma väärtused ja hoiakud