РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ
Download
1 / 14

РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ. 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. Съвременният облик на релефа се формирал през неоген-кватернера. От север на юг се р e дуват основните морфоструктури: Мизийска плоча; Балканиди; Краищиди; Рило-Родопски масив.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ' - jaclyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

 • Съвременният облик на релефа се формирал през неоген-кватернера.

 • От север на юг се рeдуватосновните морфоструктури:

 • Мизийска плоча;

 • Балканиди;

 • Краищиди;

 • Рило-Родопски масив.


 • Надморската височина намаля от запад на изток (с изключение на Дунавската равнина);

 • Средна надморска височина – 470 м.

 • Най-голям е делът на равнинно-хълмистия пояс (200 – 600 м.) – 41 %, а най-малък – на високопланинския (над 1600 м.) – 2,5 %.

 • В България има 40 планини.2. ЕНДОГЕННИ (ВЪТРЕШНИ) РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ ПРОЦЕСИ

 • На съвременния етап от развитието на релефа се проявяват колебателните движения и земетресенията.

 • Територията на България е подложена на издигане – най-интензивно в Рила, Пирин и Западните Родопи (4 – 5 мм/год.).

 • Потъват Бургаската низина и Ломската депресия (1 – 3 мм/год.).

 • Най-разрушителни земетресения през ХХ в. – Шабленското (1903 г.), Чирпанското (1928 г.), Стражишкото (1986 г.).


Сеизмични райони в България РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ ПРОЦЕСИ


Единственият запазен вулкан на територията на България – Кожух се намира на р. Струма в Санданско-Петричкото поле3. ЕКЗОГЕННИ (ВЪНШНИ) РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ ПРОЦЕСИ

3.1. Изветрително-денудаци-онни – форми: каменните реки във Витоша, скалните пирамиди  край Кътина, Мелник, Стоб; скалните образувания край Смолян (Невястата), край с. Зимзелен, Кърджалийско (Вкаменената сватба), сипейните конуси.


3.2. Денудационно-гравитационни – са причина за поява на свлачища и срутища (по Дунавското и Черноморското крайбрежие, подножията на Рила, Витоша, Родопи, Стара планина).

3.3.Ерозионно-акумулативни - най-разпространени в България. На ерозия e подложенa 60 % от територията.

 • Ерозионни форми: ровините, всечените меандри, проломите, праговете, водопадите.

 • Акумулативни форми: наносните конуси, алувиалните острови и низини и др.


Водопад Варовитец през зимата

Екзарационни форми – Заснежени карлинги в Пирин


3.4. –Карстови – Карстът заема 25 % от територията на България. Подземни форми – пещерите, повърхностни – въртопите, понорите, валозите, увалите, каровите полета (Врачанска планина, Западен и Среден Предбалкан, Западни Родопи), слепите долини (Добруджа), скалните мостове („Чудните мостове“ в Родопите) и др.

3.5. Абразионни – по Черноморското крайбрежие. Изразяват се основно в образуването на клифове. От акумулативните форми – плажовите ивици.

3.6. Дефлационни – образувани са тераси, насипи, валове (Видинско), дюни (Несебър) и др.

3.7. Екзарационни – от разрушителната и акумулативната дейност на ледниците в Рила и Северен Пирин. Форми:карлинги (в. Мусала, в. Мальовица, в. Вихрен), трогови долини, циркуси (в по-голямата част от тях има езера), морени.


4. ГЕОМОРФОЛОЖКИ ОБЛАСТИ

 • Дунавска равнина – поделя се на западна, средна и източна;

 • Старопланинска област – дели се на Предбалкан и Главна старопланинска верига (ГСВ);

 • Преходна планинско-котловинна област – най-голяма по площ;

 • Рило-Родопска област – планините в нея се разграничават от разломните линии по долините на Струма, Места и Арда.


ad