B l m 3 talep arz ve piyasa
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Bölüm 3 Talep , Arz ve Piyasa. David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics , 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward. Bazı Kavramlar. Piyasa, Pazar (Market)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jackson-webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B l m 3 talep arz ve piyasa

Bölüm 3Talep, Arz ve Piyasa

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,

8th Edition, McGraw-Hill, 2005

PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward


Baz kavramlar
Bazı Kavramlar

 • Piyasa, Pazar (Market)

  • alıcı ve satıcıları biraraya getiren, onların bilgi alışverişinde bulunup iş yapmalarını sağlayan bir düzenlemedir.

 • Talep (Demand)

  • Tüketicinin olası fiyatlardan almaya hazır olduğu mal miktarı

 • Arz (Supply)

  • Üreticinin olası fiyatlardan üretip satmaya hazır olduğu mal miktarı

 • Denge Fiyatı (Equilibrium price)

  • Piyasa arzı ile piyasa talebini birbirine eşitleyen fiyat


Baz kavramlar1
Bazı Kavramlar

 • Bazı mallar arasında belirli yönde bir ilişki bulunabilir. Buna göre mallar ikiye ayrılır:

  • İkame (Benzer) Mallar (Substittutes):

   • aynı ihtiyacı karşılayan ya da aynı görevi yapan, birbirinin yerine kullanılabilen mallar

    • Örnek: Çay ve kahve

  • Tamamlayıcı Mallar (Complementary):

   • Ancak birlikte tüketildiğinde ihtiyacı karşılayabilen mallar

    • Örnek: Çay ve şeker


Kame ve tamamlay c mallar
İkame ve Tamamlayıcı mallar

 • İkame malın fiyatı arttığında (müzik CDsi), i-tunes’dan şarkı indirme talebi artar

 • Tamamlayıcı malın fiyatı arttığında (i-pod), i-tunes’dan indirilen şarkı sayısı da azalır.


T ketici geliri ve mal talebi
Tüketici Geliri ve Mal Talebi

 • Gelirdeki değişimlere verdikleri tepkilere bağlı olarak mallar iki gruba ayrılır:

  • Normal Mallar:

   • Gelirdeki artış karşısında talebi artan mallar

    • Örnek: Araba

  • Düşük ya da Tutulmayan (Inferior) Mallar:

   • Gelirdeki artış karşısında talebi azalan mallar

    • Örnek: Ekmek


B l m 3 talep arz ve piyasa
Talep doğrusu ve ya eğrisi diğer etkenler sabitken fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

 • “Diğer etkenler” şunlardan oluşur:

  • Bu mala ikame, ve bu malı tamamlayan malların fiyatı

  • Tüketici geliri

  • Tüketici tercihleri

 • Bu etkenlerdeki değişim sonucu talep doğrusu sağa ya da sola kayar.

 • Talep Yasası: Talep edilen miktarla fiyat arasında negatif ilişki vardır.

fiyat

D

miktar


B l m 3 talep arz ve piyasa
Arz doğrusu veya eğrisi, diğer etkenler sabitken fiyat ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

 • “Diğer etkenler” şunlardan oluşur:

  • Üretim teknolojisi

  • Girdi maliyetleri

  • Hükümet düzenlemeleri

  • Diğer malların fiyatları

 • Bu etkenlerdeki değişim arz doğrusunu sağa ya da sola kaydırır.

 • Arz Yasası: Bir malın fiyatıyla arz edilen miktarı arasında pozitif ilişki vardır.

S

fiyat

miktar


Piyasa dengesi 1

D ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.0

S

P0

E0

D0

S

Q0

Piyasa Dengesi (1)

 • Piyasanın dengeye geldiği nokta E0 dır. Bu noktada talep edilen miktarla arz edilen miktar birbirine eşittir.

fiyat

 • Denge fiyatı P0ve denge miktarı Q0

miktar


Piyasa dengesi ve dengesizli i disequilibrium

Arz fazlası ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

P1

P2

Talep fazlası

Piyasa dengesi ve dengesizliği (disequilibrium)

 • Fiyat P0dan düşükse, talep fazlası (arz yetersizliği) ortaya çıkar.

  • Tüketiciler üreticilerin arz ettiğinden daha fazla miktarda mal talep ederler.

S

D

fiyat

E

P0

 • Fiyat P0 dan yüksekse, arz fazlası (talep yetersizliği) ortaya çıkar.

  • Üreticiler tüketicilerin talep ettiklerinden daha fazla miktarda mal arz ederler.

S

D

Q0

miktar


Talep do rusu ne zaman kayar

D ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.0

D1

P0

E0

P1

Talep doğrusu D0D0dan

D1D1’e kayar.

Fiyat P0 da kalsaydı arz

fazlası olacaktı

D0

D1

Dolayısıyla piyasa E1

noktasında yeni dengesine

ulaşır.

Q1

Q0

Talep doğrusu ne zaman kayar?

İkame ürünün fiyatı

düştüğünde...

S

fiyat

İncelediğimiz ürünün talebi

olası tüm fiyatlarda düşer

E1

S

miktar


Talep do rusu ne zaman kayar1
Talep Doğrusu ne zaman kayar? ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

 • Diğer Etkenler:

  • Tüketici Geliri: artarsa her fiyattan talep edilen miktar artacağından DD sağa kayar

  • Nüfus: artarsa DD sağa kayar

  • Zevk ve tercihler: ürün lehinde değişirse DD sağa kayar

  • İkame malın fiyatı: artarsa DD sağa, azalırsa sola kayar

  • Tamamlayıcı malın fiyatı artarsa DD sola, azalırsa sağa kayar

  • Bekleyişler: düzelirse DD sağa kayar

  • Dış koşullar: talebi arttırıp azaltabilir

   • Örneğin: Havaların sıcak gitmesi dondurmaya olan talebi arttırır.


Arz do rusu ne zaman kayar

S ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.1

S0

E2

Dolayısıyla, arz doğrusu

S1S1’e kayacaktır.

P1

S1

S0

Dolaysıyla piyasa E2 noktasında

yeni dengesine ulaşır.

Q1

Arz Doğrusu ne zaman kayar?

Hükümetin araçlar için güvenlik

standartlarını arttırdığını

varsayalım: Bu üreticilerin birim

maliyetlerini arttıracaktır.

D

fiyat

P0

E0

Fiyat P0 düzeyinde kalsa, talep

fazlası ortaya çıkacaktı.

D

Q0

miktar


Arz do rusu ne zaman kayar1
Arz Doğrusu ne zaman kayar? ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

 • Diğer etkenler:

  • Hammadde fiyatı; artarsa SS sola kayar.

  • Vergiler; artarsa SS sola kayar.

  • Teknoloji; ilerlerse SS sağa kayar.

  • Bekleyişler; iyiyse (düzelirse) SS sağa kayar

  • Hükümet düzenlemesi; firmanın maliyetlerini arttırıyorsa, SS sola kayar.

  • Dış koşullar; dış koşullardaki değişmeler arzı arttırabilir ya da azalatabilir

   • Örneğin: kuraklık sonucu tarım üretiminin azalması


Talep iki ekilde artar 1

B ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

P1

Q1

Talep iki şekilde artar: (1)

 • (1) Talep doğrusu üzerinde hareket: Tüketici malın fiyatı düştüğünde daha fazla ürün talep eder.

 • Fiyattaki değişim talep doğrusunu kaydırmaz, doğru üzerinde hareket edilir.

fiyat

A

P0

D

Q0

miktar


Talep iki ekilde artar 2

C ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

F

D1

Q2

Q3

Talep iki şekilde artar: (2)

 • Talep doğrusunun D0’dan D1’e kayması

 • Malın fiyatı dışındaki “Diğer etkenler” deki değişiklik sonucu talep doğrusu kayar.

 • P0fiyatında talep edilen miktar Q0 ’dan Q2 ’ye artar.

fiyat

P0

A

P1

B

D0

Q0

Q1

miktar


Piyasada dengesizlik

Talep fazlası ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

Piyasada Dengesizlik

S

 • Kuraklık yüzünden düşük mahsul sonucu arz doğrusunun SS’e kaydığını varsayalım

 • Hükümet fakirleri korumak için tavan fiyat uygulması yapsın ve fiyatın P1’i geçemeyeceğine hükmetsin.

 • Bu fiyat denge fiyatının altındadır.

 • Sonuç talep fazlasıdır.

fiyat

D

P2

E

P0

A

B

P1

D

S

TAYINLAMA (RATIONING ) : arz kıtlıklarına (ya da talep fazlasına) karşı eldeki malların karne ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır.

QS

Q0

QD

miktar


Hangi mallar ne kadar ve kimler i in
Hangi mallar, ne kadar ve kimler için? ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

 • Piyasa mekanizması:

  • Talep edilen miktarla arz edilen miktarı birbirine eşitleyen fiyatı belirleyerek

   • Ne kadar ürün üretilmesi gerektiğini belirler

  • Kim için üretilecek?

   • Denge fiyatını ödeyebilecek alım gücüne sahip olan tüketiciler için

  • Neyin üretileceğini belirler

   • Öyle ürünler olabilir ki, firmalar arz etmeye hazır oldukları halde toplum tarafından talep olmadığı için üretilemez.

   • Ya da o ürüne ihtiyaç vardır, ancak ihtiyacı olan kesimin yeterli alım gücü olmadığı için üretilememektedir.