Btw topics iab
Download
1 / 74

BTW Topics IAB - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

BTW Topics IAB. Vrije Universiteit Brussel, 4 oktober 2008 Jan Van Moorsel. Agenda. Het belang van de begrippen “zetel van bedrijfsuitoefening” en “vaste inrichting” voor de plaats van de dienst, belastingplicht en teruggaaf Misbruik en de maatstaf van heffing

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BTW Topics IAB' - jackson-stark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Btw topics iab

BTW Topics IAB

Vrije Universiteit Brussel, 4 oktober 2008

Jan Van Moorsel


Agenda
Agenda

 • Het belang van de begrippen “zetel van bedrijfsuitoefening” en “vaste inrichting” voor de plaats van de dienst, belastingplicht en teruggaaf

 • Misbruik en de maatstaf van heffing

 • Leveringen van goederen over de grenzen

 • Het recht op aftrek en het principe van het rechtstreeks en onmiddellijk verband: de Investrand en Securenta cases

 • Formalismen en het recht op aftrek: de Ecotrade zaak

 • Teruggaven 8e Richtlijn: de Reemtsma case en de impact van de “VAT Package”

 • Vrijstellingen: de Walderdorf case in vergelijking met TemcoHet begrip vaste inrichting
Het begrip vaste inrichting

 • Volgens de Belgische BTW-administratie (AS 3/2004):

  • een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een magazijn, een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste inrichting, met uitsluiting van de bouwwerven [De bouwwerven worden niet aangemerkt als vaste inrichtingen welke ook de duur van de werken is]

  • beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de leveranciers en de klanten

  • de inrichting verricht op geregelde wijze handelingen bedoeld in het BTW-Wetboek : leveringen van goederen of dienstverrichtingen


Het begrip vaste inrichting1
Het begrip vaste inrichting

 • Volgens het Europees Hof van Justitie:

  • Zetel van bedrijfsuitoefening heeft de voorkeur

  • Andere inrichting is slechts van belang indien de zetel niet tot een fiscaal rationele oplossing leidt en indien deze een zekere bestendigheid vertoont doordat zij:

   • Duurzaam over het personeel

   • En de technische middelen beschikt

   • Die voor bepaalde diensten (prestaties) noodzakelijk zijn

  • Rationeel resultaat in functie van dubbele belasting, niet-belasting of (belangrijke) concurrentieverstoring

  • Zaken Berkholz, Aro Lease, DFDS e.a.


Het begrip vaste inrichting2
Het begrip vaste inrichting

UK

BE

Bijkantoor

Hoofdkantoor

 • HvJ, zaak C-210/04, 23 maart 2006 (FCE Bank)

  • een in een andere lidstaat gevestigde vaste inrichting die geen eigen rechtspersoon is ten opzichte van de vennootschap waarvan zij deel uitmaakt, en waaraan de vennootschap diensten levert, niet als een belastingplichtige moet worden beschouwd op grond van de kosten die haar voor deze diensten in rekening worden gebracht

  • Economische (zie ook de DFDS case) versus juridische benadering (een juridische verhouding tussen de dienstverrichter en de ontvanger waar er wederkerige verbintenissen zijn – zie o.m. de Tolsma zaak)

  • Open vraag na FCE: “kan er een juridische verhouding zijn tussen een hoofdkwartier en een bijkantoor die tot op zekere hoogte economisch onafhankelijk optreden?”


Het begrip vaste inrichting3
Het begrip vaste inrichting

UK

BE

 • Belgische interpretatie

  • Art. 19bis W.BTW (gelinkt met art. 56 van de BTW-richtlijn)

 • Maar…

  • Territoriale begrenzing van een eenheid (nationaal)

  • Een BTW eenheid is een belastingplichtige op zich  heeft de bovenhand op een ‘FCE’ benadering

Bijkantoor A

Hoofdkantoor A

BTW eenheid

Vennootschap B


Het begrip vaste inrichting4
Het begrip vaste inrichting

 • Standpunt van de Commissie:

  • Een BTW eenheid verkrijgt de status van belastingplichtige die de leden a.h.w. afscheurt van hun buitenlandse vaste inrichtingen (zie ook HvJ, zaak C-162/07 van 22 mei 2008, Ampliscientifica Srl)

  • Dit wordt niet tegengesproken door FCE Bank die trouwens niets te maken heeft met de situatie van een BTW eenheid

  • Alle handelingen tussen een BTW eenheid en de buitenlandse vaste inrichtingen moeten worden beschouwd als handelingen tussen twee aparte belastingplichtigen, ongeacht of het leveringen van goederen of diensten betreft

   BTW Comité, Working Paper No. 556 (TAXUD/2161/07), 30 oktober 2007


De planzer zaak mix van plaats en teruggaaf c 73 06 van 28 06 2007
De Planzer zaak – mix van plaats en teruggaaf (C-73/06 van 28/06/2007)

Planzer Swiss

100%

Verhuur kantoorruimte in Helvetia House

H. Deltgen

Planzer Lux

Verzoek tot teruggaaf Duitse BTW via 8e RL

DE fiscus

 • Geen teruggaaf mogelijk via 13e RL, wel via 8e RL

 • Deltgen huist 13 andere vennootschappen op hetzelfde adres

 • Deltgen heeft Planzer Lux opgericht

 • Planzer Lux doet vrachtvervoer en vraagt teruggaaf van BTW over brandstofkosten via 8e RL in Duitsland

 • DE fiscus weigert verzoek tot teruggaaf omdat Planzer Lux geen echte vestiging is


De planzer zaak
De Planzer zaak 28/06/2007)

 • De bepalingen in kwestie

  • Art. 3, sub B, en 9, tweede alinea, 8e RL : BTW-attest vereist

  • Art. 1, 1), 13e RL: niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigd = geen zetel van bedrijfsuitoefening, noch vaste inrichting op het grondgebied

 • De vragen

  • Vormt het attest een onweerlegbaar vermoeden van vestiging ?

  • Indien neen, is de zetel van de bedrijfsuitoefening dan de statutaire zetel of is dit de plaats van dagelijks bestuur of de plaats waar de beslissingen worden genomen die van belang zijn voor de operationele gang van zaken ?


De planzer zaak1
De Planzer zaak 28/06/2007)

 • Bewijskracht van het attest

  • “Weerlegbaar” vermoeden

   • Attest moet adres van vestiging vermelden en wordt afgegeven door de overheid van de lidstaat waar de belastingplichtige is gevestigd

   • Lidstaat van teruggaaf is in beginsel feitelijk en rechtens gebonden aan de vermeldingen in de verklaring

   • Lidstaat van teruggaaf mag wel checken of het adres economisch gezien werkelijk bestaat

   • Economische realiteit is fundamenteel

   • Misbruik en fraude vermijden

  • Bij twijfels

   • Teruggaaf niet zomaar weigeren

   • Vragen om inlichtingen + communautaire regels inzake administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand

   • Belastingplichtige moet in rechte kunnen optreden


De planzer zaak2
De Planzer zaak 28/06/2007)

 • Zetel van bedrijfsuitoefening

  • Is een zelfstandig begrip tov vaste inrichting

  • Vaste inrichting

   • Duurzaam

   • Personeel en middelen

   • Om zelfstandige verrichting van diensten mogelijk te maken

  • Zetel van bedrijfsuitoefening

   • Plaats waar voornaamste beslissingen betreffende de algemene leiding worden genomen en centrale bestuurstaken worden uitgevoerd

   • Tal van factoren zijn relevant : statutaire zetel, plaats centraal bestuur, plaats van vergadering bestuurders, plaats algemene beleid, woonplaats hoofdbestuurders, plaats AVs, administratie & boekhouding, bankzaken

   • Brievenbusvennootschap of schijnvennootschap is geen zetel van bedrijfsuitoefeningH v j 21 februari 2008 nr c 425 06 part service misbruik ook in het kader van maatstaf
H.v.J. 21 februari 2008, nr. C-425/06 (Part Service) 28/06/2007)Misbruik ook in het kader van maatstaf ?

Betaling van verminderde leasevergoedingen

IFIM

Lessee

1

+ BTW

Lease overeenkomst:

Leasevergoedingen

Zekerheden

Betaling

van een

borgstelling

Italservice

Vrijgesteld

2

Verzekeringsovereenkomst:

Verzekering voor alle risico’s (behalve BA)

Financiering van de zekerheid

Vooruitbetaling van een bedrag die de totale leasevergoedingen overeengekomen met IFM verlaagde

Hof van Justitie, 425/06, 11 februari 2008


H v j 21 februari 2008 nr c 425 06 part service misbruik ook in het kader van maatstaf1
H.v.J. 21 februari 2008, nr. C-425/06 (Part Service) 28/06/2007)Misbruik ook in het kader van maatstaf ?

 • Italiaanse administratie:

  • Aparte contracten zijn eigenlijk één contract tussen drie partijen

  • Tegenprestatie betaald door de afnemer voor de lease was artificieel gesplitst om de maatstaf van de belaste lease te verlagen

  • De rol van lessor was opgesplitst tussen Italservice en IFIM

 • Italservice:

  • Niet één enkel contract, maar verschillende verbonden contracten

  • De format was niet gekozen om belasting te ontwijken, maar omwille van valabele economische redenen die verband houden met marketing en organisatie


H v j 21 februari 2008 nr c 425 06 part service misbruik ook in het kader van maatstaf2
H.v.J. 21 februari 2008, nr. C-425/06 (Part Service) 28/06/2007)Misbruik ook in het kader van maatstaf ?

 • Eerste vraag: misbruik indien het belastingvoordeel het “enige” of het “wezenlijke” doel is?

  • Het Hof: wezenlijke doel

  • Gevolg: er kunnen economische redenen zijn die niet belangrijk genoeg zijn om het label van misbruik te doen verdwijnen

 • Tweede vraag: zijn de transacties misbruik?

  • Keuze voor de minst belaste weg

  • Herhaling van de principes wanneer verschillende handelingen deel uitmaken van één enkele handeling voor BTW (Levob/CPP), ongeacht de contractuele structuur van die handelingen


H v j 21 februari 2008 nr c 425 06 part service misbruik ook in het kader van maatstaf3
H.v.J. 21 februari 2008, nr. C-425/06 (Part Service) 28/06/2007)Misbruik ook in het kader van maatstaf ?

 • Misbruik?

  • Nationale rechter moet die vraag oplossen, maar het Hof geeft enkele aanwijzingen:

   • Twee vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep

   • Dienst wordt gesplitst in leasing en financiering (en verzekering)

   • Dienst van de lessor wordt gereduceerd tot een renting (geen financiering)

   • De leasevergoedingen zijn slechts lichtjes hoger dan de kostprijs van het voertuig, wat maakt dat het economisch niet winstgevend (genoeg) is

  • Eerste test (strijdig met de doelstelling van de BTW): financiering en verzekering moeten wellicht deel uitmaken van de maatstaf van heffing


Leveringen over de grenzen

Leveringen over de grenzen 28/06/2007)

Intracommunautaire leveringen van goederen

Uitvoeren


Kettingtransacties en vrijgestelde ic leveringen
Kettingtransacties en vrijgestelde IC leveringen 28/06/2007)

De verkoper moet te allen tijde in het bezit zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen blijkt; hij moet ze op ieder verzoek van de met de controle van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren overleggen. Die stukken zijn onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken.

Door of vanwege de Minister van Financiën kan eveneens het uitreiken van andere stukken worden voorgeschreven, inzonderheid indien de goederen door de koper of voor zijn rekening worden meegenomen.

Art. 3 K.B. 52


De teleos case hvj c 409 04 27 09 2007
De Teleos case (HvJ, C-409/04, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • De feiten

UK

ES

Verkoop van GSMs

Total

Telecom

Teleos

EXW

FR

Afgestempeld en ondertekend origineel van CMR

 • De UK administratie:

  • CMRs bevatten valse informatie

  • Goederen hebben de UK nooit verlaten

  • Teleos moet UK VAT betalen


De teleos case hvj c 409 04 27 09 20071
De Teleos case (HvJ, C-409/04, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • De vragen:

  • Wat betekent “verzonden”?

   • Focus op de start van het vertrek (Teleos)

   • De bedoeling om een IC levering te verrichten is genoeg (Teleos)

   • De goederen moeten effectief en fysiek het land van vertrek hebben verlaten (Lidstaten en de Commissie)

  • Kan de administratie een leverancier belasten indien hij te goeder trouw handelde en bewijzen kon overleggen die, op het eerste zicht althans, zijn recht op de vrijstelling aantoonden?

  • Is het feit dat de koper een ICV aangeeft voldoende om de ICL vrij te stellen?


De teleos case hvj c 409 04 27 09 20072
De Teleos case (HvJ, C-409/04, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • Het Hof:

  • “Verzonden”  de goederen moeten fysiek de Lidstaat van levering hebben verlaten

  • Bewijslast voor de verkoper: 4 checks:

   • Principe van rechtszekerheid

   • Principe van proportionaliteit

   • Principe van fiscale neutraliteit

   • Vrij verkeer van goederen

  • De ICV door de koper kan een bijkomstig bewijs vormen om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk de Lidstaat van levering hebben verlaten, maar het is op zichzelf niet doorslaggevend


De teleos case hvj c 409 04 27 09 20073
De Teleos case (HvJ, C-409/04, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • De 4 checks:

  • Principe van rechtszekerheid:

   • De leverancier moet precies weten wat van hem verwacht wordt

   • De verplichting om een geheel van sluitende bewijzen voor te leggen verzekert niet de juiste toepassing van vrijstelling

  • Principe van proportionaliteit:

   • Het heffen van doanerechten op een invoer en het heffen van BTW op een ICV zijn geen vergelijkbare toestanden

   • De verdeling van het risico tussen de leverancier en de fiscus ingevolge fraude gepleegd door een derde moet proportioneel zijn

   • De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling van BTW voor de leverancier kan de kopers aanmoedigen om de goederen niet te vervoeren naar een andere Lidstaat


De teleos case hvj c 409 04 27 09 20074
De Teleos case (HvJ, C-409/04, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • Par 67:

  “Daarentegen dient de btw, zoals de Commissie opmerkt, in de lidstaat van levering te worden betaald door de afnemer, wanneer de leverancier aan zijn verplichtingen inzake het bewijs van een intracommunautaire levering heeft voldaan, terwijl eerstgenoemde zijn contractuele verplichting tot verzending of vervoer van de goederen buiten de lidstaat van levering niet is nagekomen”

 • De leverancier die ter goeder trouw handelt en zijn recht op vrijstelling op het eerste zicht bewijst, kan later niet verantwoordelijk worden gesteld om de BTW te betalen wanneer het bewijs vervalst is door een derde waar hij niets mee te maken heeft

 • Wel handelen als een goed huisvader (alles redelijkerwijs doen om ervoor te zorgen dat hij niet bij de fraude betrokken geraakt)


De teleos case hvj c 409 04 27 09 20075
De Teleos case (HvJ, C-409/04, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • Conclusie: verandert het werkelijk veel?

Kan de leverancier adequaat bewijs voorleggen?

Ja

Nee

Handelt hij ter goeder trouw?

Kan hij het bewijs (op eerste zicht) leveren?

Heeft hij elke redelijke actie ondernomen om te verzekeren

dat zijn levering niet heeft geleid tot een deelname in belastingfraude?

Ja

Nee

De ICL is vrijgesteld

De leverancier kan niet aangesproken

worden voor de BTW

De leverancier kan voor de

BTW worden aangesproken

BTW kan enkel worden geïnd

bij de koper

De koper kan hoofdelijk

aansprakelijk worden

gesteld

Artikel 205 BTW Richtlijn

Artikel 205 BTW Richtlijn


De coll e case hvj c 146 05 27 09 2007
De Collée case (HvJ, C-146/05, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • De feiten

A-AG

DE

BE

BTW controle:

Geen aftrek

Commissie

Verkoop goederen

(fictief)

Verkoop goederen

(fictief)

Collée

GmbH

B

S

Transport

Vrijgestelde ICL


De coll e case hvj c 146 05 27 09 20071
De Collée case (HvJ, C-146/05, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • Duitse fiscus kent vrijstelling niet toe:

  • De bewijsstukken vormen een integraal onderdeel van het boekhoudkundig bewijs

  • De voor dit bewijs vereiste opnamen moeten in de boeken doorlopend en direct na het verrichten van de betrokken handeling worden verricht

 • Het Hof:

  • Principes van proportionaliteit, fiscale neutraliteit en rechtszekerheid

  • Verschil tussen materiële voorwaarden en formele vereisten

  • De vrijstelling kan niet enkel afhangen van formele vereisten: indien de materiële voorwaarden zijn vervuld, moet de vrijstelling worden erkend, zelfs indien de BP niet voldoet aan sommige formele vereisten

 • Verlicht dit de bewijslast van de leverancier?

 • Quid Cass, 4 november 2005?


De twoh case hvj c 184 05 27 09 2007
De Twoh case (HvJ, C-184/05, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • De feiten

 • NL fiscus vereist van de IT klanten om Twoh een afhaalverklaring over te maken (in BE: aanbevolen)

 • Verklaring was niet afgeleverd  vrijstelling werd niet toegekend en Twoh werd belast

NL

IT

Verkoop van computeronderdelen

Kopers

Twoh

EXW


De twoh case hvj c 184 05 27 09 20071
De Twoh case (HvJ, C-184/05, 27/09/2007) 28/06/2007)

 • Bewijslast ligt bij degene die de vrijstelling inroept

 • Situatie verschilt van die van Teleos:

  • Geen details betreffende goede trouw van Twoh

  • Geen aanwijzingen of de koper fraude heeft gepleegd

 • Kan Twoh een beroep doen op de instrumenten van wederzijdse bijstand en samenwerking tussen Lidstaten om aldus te eisen dat de NL fiscus de zaak opneemt met de IT fiscus? Neen:

  • Enkel de mogelijkheid om de geldigheid van een BTW-nr te checken

  • Samenwerking is enkel een mogelijkheid tussen Lidstaten, geen verplichting


De bewijslast icl in de be rechtspraak
De bewijslast ICL in de BE rechtspraak 28/06/2007)

 • Altijd een “hot topic” in de Belgische rechtspraak, bv:

 • Rb Eerste Aanleg Brussel, 28 juni 2007:

  • Eisen dat er een bewijs wordt geleverd van vervoer naar het buitenland in het geval van vervoer door de koper die de goederen komt ophalen is NIET onredelijk en druist NIET in tegen de BTW Richtlijn

  • Bewijslast wil veralgemeende fraude door oneerlijke leveranciers/kopers tegengaan

  • Recht op vrijstelling: daadwerkelijk vervoer buiten BE

 • Ook diverse Parl. Vr., bv nr. 06/1489 van 4 december 2006 (Van Biesen):

  • Limitatieve lijst van documenten als absoluut bewijsmiddel is illegaal:

   • wanneer de fiscus zou moeten verzaken aan wettelijk verschuldigde BTW als zij over het bewijs beschikt dat goederen in België zijn gebleven

   • Moedigt fraudepraktijken aan (vervalste handtekeningen, vervalste CMRs, vervalste inschrijvingsbewijzen, enz)


Bewijs van uitvoer
Bewijs van uitvoer 28/06/2007)

 • De verkoper van de goederen moet te allen tijde in het bezit zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de uitvoer blijkt; hij moet ze op ieder verzoek van de met de controle belaste ambtenaren overleggen. Die stukken zijn, onder meer, de bestelbons, de vervoerdocumenten, de betalingsstukken alsmede de aangifte ten uitvoer bedoeld in artikel 2 (art. 3 KB 18)


Bewijs van uitvoer1
Bewijs van uitvoer 28/06/2007)

 • Parl. Vr. nr. 3-5638 van 12 juli 2006 (Nyssens):

  • Gebrek aan geviseerde document EX1 of EX3

  • Geen limitatieve opsomming van documenten vereist voor de bewijsvoering

  • Ontbreken van één document is geen automatisch verval van de vrijstelling

  • Exporteur moet zelf het initiatief nemen om EX1 of EX3 achteraf terug te krijgen  douane stuurt het niet zelf terug


Bewijs van uitvoer2
Bewijs van uitvoer 28/06/2007)

 • Hof van Cassatie, 14 februari 2008, F.05.0009.N:

1. Regelt het vervoer

2. Krijgt de factuur

BE

CH

Verkoop 1

Verkoop 2

Leverancier

Koper 1

Koper 2


Bewijs van uitvoer3
Bewijs van uitvoer 28/06/2007)

 • Van de belasting zijn vrijgesteld de leveringen van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap (art. 39, §1, 1° W.BTW)

 • Hof van Beroep Gent:

  • De derde transporteur moet handelen in opdracht van de verkoper en voor diens rekening

  • Het vervoer gebeurt voor rekening van de verkoper wanneer deze aan een derde persoon, die handelt voor rekening van de verkoper en hem zijn dienst factureert, opdracht geeft om de verkochte goederen te vervoeren van een in België gelegen plaats naar een buiten de Gemeenschap gelegen plaats


Bewijs van uitvoer4
Bewijs van uitvoer 28/06/2007)

 • Is het voldoende dat de derde transporteur de leverancier factureert voor het vervoer of moet de opdracht tot het vervoer ook effectief van de leverancier komen?

 • Cassatie:

  • De termen “door of voor rekening van de verkoper” betekenen niet louter “op kosten van de verkoper” maar houden tevens in dat de verzending of het vervoer uitgevoerd moeten worden door de verkoper of in zijn opdracht


Het recht op aftrek

Het recht op aftrek 28/06/2007)

Het principe van het rechtstreekse verband (de zaken Investrand en Securenta)


Principe van rechtstreeks verband
Principe van rechtstreeks verband 28/06/2007)

Investrand is een BP

Investrand is een passieve holding

Investrand wordt opgericht

Betwisting over de winst van

1992

Arbitragedienst met BTW

Investrand trekt af

Investrand verkoopt haar

aandelen in Cofex aan

Hi-Tech Sports

Investrand start

met het

verrichten

van beheers-

diensten

Investrand

43%

De prijs hangt af van Cofex’

winst van ’89 tot ‘92

Cofex

1996

1986

1993

1989

Hof van Justitie, 425/05, 8 februari 2007 (Investrand)


Investrand dilemma voor het europees hof
Investrand: dilemma voor het Europees Hof 28/06/2007)

 • Geen aftrek want in 1989:

  • Arbitragekost heeft betrekking op een handeling die betrekking heeft op een periode waarin Investrand niet-BP was

 • Wel aftrek want in 1996:

  • De claim (voorwerp van de arbitrage) is onderdeel van de activa van Investrand. Om die activa te beschermen, moest er beroep worden gedaan op de arbiter, dus die kosten zijn gelinkt met de gehele economische activiteit van de BP


Redenering van het hof
Redenering van het Hof 28/06/2007)

 • Arbitrage houdt geen verband met een welbepaalde output handeling – de verkoop van aandelen was immers buiten de BTW-werkingssfeer (zie het belang van BLP!!!):

  • Aftrek als overhead kost dan?

 • Er is geen aanwijzing dat als Investrand geen passieve holding zou zijn gebleven, zij de arbitragediensten niet zou hebben gekocht

 • De exclusieve reden voor die kosten is niet te vinden in de economische activiteiten and daarom is er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband ermee


Redenering van het hof1
Redenering van het Hof 28/06/2007)

 • Investrand’s positie verschilt niet van die van een private aandeelhouder die, na de verkoop van zijn aandelen, juridisch advies zoekt en kosten oploopt nav een dispuut omtrent de prijs

 • Situatie verschilt van Kretztechnik:

  • Investrand: arbitrage heeft niets te maken met de economische activiteiten

  • Kretztechnik: de exclusieve reden voor de adviesdiensten lag in de economische activiteiten van de BP; de kapitaalsverhoging moest meer middelen aanbrengen ten gunste van die activiteiten


Beslissing in investrand
Beslissing in Investrand 28/06/2007)

 • de kosten voor adviesdiensten die een belastingplichtige afneemt met het oog op de vaststelling van het bedrag van een schuldvordering die deel uitmaakt van het vermogen van zijn onderneming en betrekking heeft op een aandelenverkoop van vóór het tijdstip waarop hij voor de btw belastingplichtig is geworden, bij gebreke van gegevens die kunnen aantonen dat deze diensten uitsluitend in de door de belastingplichtige verrichte economische activiteit in de zin van deze richtlijn hun oorzaak vinden, niet rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met deze activiteit en bijgevolg geen recht doen ontstaan op aftrek van de daarop drukkende btw


Gedeeltelijke belastingplicht hvj zaak c 437 06 van 13 03 2008
Gedeeltelijke belastingplicht (HvJ, zaak C-437/06 van 13/03/2008)

OUT

IN

Beheer en verkoop onroerend goed, aandelen,

financiële holdings en diverse beleggingen

Aankoop onroerend goed, aandelen,

financiële holdings en diverse beleggingen

Securenta

Uitgifte van aandelen

Toelating van stille vennoten

Overhead costs

 • Voorbelasting mbt uitgifte aandelen: 4.171.424 DM

 • Voorbelasting mbt leasing: 676.856 DM

 • Niet-toewijsbare voorbelasting: 1.990.254 DM

 • Totale voorbelasting: 6.838.535 DM

 • Belaste handelingen: 2.959.800 DM

 • Dividenden: 226.641 DM

 • Verkoop van aandelen: 1.389.930 DM

 • Andere inkomsten: 1.903.633 DM

 • Totale inkomsten: 6.480.006 DM


Positie duitse administratie
Positie Duitse administratie 13/03/2008)

Finanzamt Göttingen

 • Voorbelasting mbt uitreiking aandelen: 4.171.424 DM

 • Voorbelasting mbt leasing: 676.856 DM

 • Niet-toewijsbare voorbelasting: 1.990.254 DM

 • Totale voorbelasting: 6.838.535 DM

Niet aftrekbaar

Aftrekbaar

45% aftrekbaar

1.5M aftrekbaar

5.3M niet aftrekbaar


De discussie
De discussie 13/03/2008)

Stelling van Duitse fiscus

(toewijzing ?)

Activiteiten

Niet-economische:

verwerving,

beheer en

verkoop van

aandelen

Economische:

onroerende

handelingen

leasing

 • Financiering

 • Uitgifte van aandelen

 • Toelating stille vennoten

Stelling van Securenta

Kosten

Vraag betreft niet de aftrek mbt verkoop van aandelen


Europese erkenning van gedeeltelijke belastingplichtige
Europese erkenning van “gedeeltelijke” belastingplichtige

Activiteiten

Economische

activiteiten

Niet-economische

activiteiten

Gedeeltelijke BP

Handelingen

buiten werking

Volledige en

gemengde BP

(Kretztechnik)


De beslissing
De beslissing belastingplichtige

 • Geen recht op aftrek van BTW die betrekking heeft op niet-economische activiteiten

 • Wat is de verdeelsleutel om kosten toe te wijzen aan de economische activiteit?

  • Klassieke methode is voor de gemengde BP

  • Taak voor de Lidstaten om methoden en criteria vast te leggen zodat de BP de nodige berekeningen kunnen maken; bv:

   • Verdeelsleutel volgens het soort investering (INPUT)

   • Verdeelsleutel volgens het soort handeling (OUTPUT)

   • Of enige andere methode, zolang de fiscale neutraliteit gewaarborgd blijft EN de aftrek proportioneel is


Openstaande vragen
Openstaande vragen belastingplichtige

 • Vanaf wanneer is er sprake van een “niet-economische” activiteit?

  • Bv klasse 28: financiële vaste activa en rekening 750: opbrengsten uit financiële vaste activa

  • Bv gratis activiteiten

  • Bv overheidslichamen die subsidies ontvangen voor overheidstaken

 • Hoe zullen de Lidstaten het recht op aftrek beperken? Welke methode zullen zij hanteren?

 • Hoe zit het nu met de aftrek bij een verkoop van aandelen?


Aftrek

Aftrek belastingplichtige

Laattijdige aftrek ingeval van verlegging – de zaak ECOTRADE


H v j 8 mei 2008 nr c 95 07 en c 96 07 ecotrade spa aftrek ingeval van verlegging
H.v.J. 8 mei 2008, nr. C-95/07 en C-96/07 (Ecotrade Spa) belastingplichtigeAftrek ingeval van verlegging

 • De feiten

Verkoop van hoogovenslak, gips, as, enz.

Klanten

Ecotrade

Vervoerders

IT

Non-IT

Facturen zonder BTW (maar met verwijzing naar vrijstelling)

Ecotrade verlegt de Italiaanse BTW niet (intra-EU goederenvervoer) in 2000 en 2001

De Italiaanse fiscus vordert 321.000 EUR BTW na (+ boete van 361.000 EUR) in 2004

RoA vervalt binnen twee jaar vanaf ogenblik van verschuldigdheid


H v j 8 mei 2008 nr c 95 07 en c 96 07 ecotrade spa aftrek ingeval van verlegging1
H.v.J. 8 mei 2008, nr. C-95/07 en C-96/07 (Ecotrade Spa) belastingplichtigeAftrek ingeval van verlegging

 • Het probleem:

Controle- en navorderingsperiode

Recht op aftrek

Wel navordering

Geen aftrek

Belastbaar feit

Tijdlijn

 • Italië vereist bij verlegging de opmaak van een extra document (niet te verwarren

 • met het Belgische “wachtdocument”)

 • Ook mogelijk in België:

 • Art. 81bis W.BTW (bewijskrachtige gegevens van niet-aangegeven BTW (7 jaar)

 • Art. 4, lid 2 K.B. 3 (aftrek uiterlijk in de aangifte voor het einde van het 3e jaar na opeisbaarheid)


H v j 8 mei 2008 nr c 95 07 en c 96 07 ecotrade spa aftrek ingeval van verlegging2
H.v.J. 8 mei 2008, nr. C-95/07 en C-96/07 (Ecotrade Spa) belastingplichtigeAftrek ingeval van verlegging

 • De redenering van het Hof:

  • BP heeft ten onrechte de vrijstelling boekhoudkundig laten doorwerken; die situatie is te onderscheiden van het geval waarin hij weet dat een levering aan BTW is onderworpen maar nalaat om binnen de termijn de BTW in aftrek te nemen

  • De Lidstaten mogen het RoA onderwerpen aan een vervaltermijn (≠ verjaringstermijn)

  • De vervaltermijn voor RoA kan korter zijn dan de termijn voor de navordering, ook ingeval van verlegging

  • MAAR: een navordering wegens het niet-naleven van bepaalde formele verplichtingen mag niet worden bestraft met het verval van het RoA bij toepassing van de verleggingsregeling


Het wachtdocument
Het wachtdocument belastingplichtige

 • KB 21 april 2007 tot wijziging KB 3

 • Aanschrijving AFZ 7/2007 van 7 mei 2007

 • HvJ, zaak C-90/02, 1 april 2004 (Böckemuhl):

  • Geen regelmatige factuur nodig bij verlegging van heffing

  • Vroegere positie België:

   • Verplichting om wachtdocument op te maken

   • Maar RoA bij ontvangst conforme factuur (behalve voor ICVs)


Het wachtdocument1
Het wachtdocument belastingplichtige

 • Huidige positie:

  • Voor de aftrek is het wachtdocument noodzakelijk maar voldoende voor alle gevallen van verlegging van heffing:

   • ICVs

   • Grensoverschrijdende diensten

   • Veralgemeende verlegging van heffing

   • Art. 20 KB 1

  • Geen wachtdocument ingeval van selfbilling (logisch)

  • Ook verwijzen naar datum waarop het stuk is opgemaakt en naar de overeenkomst of elk ander gelijkaardig stuk


Het wachtdocument2
Het wachtdocument belastingplichtige

 • “Geforceerde” self-billing: conform Böckemuhl?

  • Derhalve mogen, wat betreft het opleggen en de omvang van formaliteiten voor het recht op aftrek niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is om de juiste toepassing van de betrokken verleggingsregeling te controleren (par. 50)

  • Wanneer de belastingadministratie over de nodige gegevens beschikt om vast te stellen dat de belastingplichtige als ontvanger van de betrokken dienstverrichting tot voldoening van de BTW gehouden is, mag zij voor het recht van genoemde belastingplichtige op aftrek van deze BTW geen nadere voorwaarden stellen die tot gevolg kunnen hebben dat de uitoefening van dat recht wordt verhinderd (par. 51)


Te volgen redenering
Te volgen redenering belastingplichtige

Is er verlegging van heffing ?

JA

BTW-conforme factuur is niet vereist voor de uitoefening van het recht op aftrek

NEE

Verplichting om aftrek te funderen met een BTW-conforme factuur

Hoe het recht op aftrek uitoefenen ?

Op basis van een factuur die niet volledig voldoet aan de Belgische formele factuurvereisten

Indien de schuldenaar van de BTW [nog] niet over een factuur beschikt

Aftrek op basis van een « Wachtdocument »Aftrek dmv teruggaaf

Aftrek dmv teruggaaf rechtspraak

Achtste Richtlijn teruggaven


8 e richtlijn teruggaven en de reemtsma case
8 rechtspraake Richtlijn teruggaven en de Reemtsma case

 • De feiten

IT

Italië

8e RL teruggaaf claim

Betaling van de BTW

Publiciteit & marketing + IT BTW

Leverancier

Reemtsma

Betaling van de BTW

DE


8 e richtlijn teruggaven en de reemtsma case1
8 rechtspraake Richtlijn teruggaven en de Reemtsma case

 • Plaats van de diensten = Duitsland Italiaanse BTW is niet verschuldigd

 • Kan Reemtsma onterecht gefactureerde Italiaanse BTW terugkrijgen van de Italiaanse overheid?


8 e richtlijn teruggaven en de reemtsma case2
8 rechtspraake Richtlijn teruggaven en de Reemtsma case

 • Het Hof:

  • Niet via de gewone weg vande 8e RL  de uitspraak in Genius Holding is ook van toepassing voor 8e RL teruggaven

  • Maar wat als de leverancier insolvent wordt; cf. par 42 van de uitspraak:

   • Wanneer de terugbetaling onmogelijk of extreem moeilijk is, moeten de Lidstaten instrumenten voorzien die de klant toelaten om onterecht gefactureerde BTW te kunnen terugclaimen


8 e richtlijn teruggaven en de reemtsma case3
8 rechtspraake Richtlijn teruggaven en de Reemtsma case

 • Wanneer precies? Twee voorbeelden:

  • Insolventie leverancier

  • Conflicterende beslissingen tussen de burgerlijke en fiscale rechtbanken (beide ontkennen teruggave, de eerste in de relatie leverancier-klant; de tweede in de relatie klant-overheid)

 • Openstaande vragen:

  • Wat is de geijkte procedure?

  • Zijn er andere gevallen?

  • Wat betekent “zeer moeilijk”?


De nieuwe 8 e richtlijn procedure
De nieuwe 8 rechtspraake Richtlijn procedure

 • Onderdeel van de “VAT Package”: Richtlijn 2008/9/EC van 12 february 2008:

  • Van kracht voor claims na 31 december 2009

  • Reemtsma is wet; ook geen teruggaven van BTW die onterecht werd gefactureerd mbt intracommunautaire leveringen of uitvoeren die vrijgesteld zijn of kunnen zijn (art. 4)

  • De uitspraken in de HvJ zaken Debouche, Monte Paschi di Sienna zijn ingeschreven in de wetgeving (art. 5 and 6)

  • De verzoeker om teruggaaf moet een elektronische aanvraag indienen bij de Lidstaat van teruggaaf via het elektronisch portaal dat beschikbaar is in de Lidstaat waarin hij gevestigd is


De nieuwe 8 e richtlijn procedure1
De nieuwe 8 rechtspraake Richtlijn procedure

 • De aard van de kosten zal moeten gecodeerd worden:

  • 1 = brandstof

  • 2 = huur transportmiddelen

  • 3 = kosten mbt transportmiddelen (andere dan 1 en 2)

  • 4 = tolgelden

  • 5 = reiskosten zoals taxi, openbaar vervoer

  • 6 = hotel

  • 7 = spijzen en dranken, restaurant

  • 8 = tentoonstellingen en exhibities

  • 9 = luxe, amusement, entertainment

  • 10 = andere

  • Als code 10 wordt gebruikt, moet de aard van de goederen en diensten worden omschreven


De nieuwe 8 e richtlijn procedure2
De nieuwe 8 rechtspraake Richtlijn procedure

 • De Lidstaat van teruggaaf mag de verzoeker verzoeken om –elektronisch- een kopie van facturen of invoerdocumenten voor te leggen indien de maatstaf hoger is dan EUR 1.000 (brandstof = EUR 250)

 • Het verzoek om teruggaaf moet ten laatste op 30 september van het kalenderjaar volgende op het jaar van teruggave worden ingediend

 • De verzoeker zal een elektronische ontvangstbevestiging krijgen zonder uitstel

 • Minimum claims zijn EUR 400 (nu 200) voor claims minder dan één jaar en EUR 50 (nu 25) voor jaarlijkse claims

 • De Lidstaat van vestiging zal de claim niet doorsturen naar de Lidstaat van teruggaaf indien de verzoeker geen BP is, of enkel vrijgestelde activiteiten heeft (zonder recht op aftrek), of onder het regime kleine ondernemingen of forfaitaire landbouwers valt


De nieuwe 8 e richtlijn procedure3
De nieuwe 8 rechtspraake Richtlijn procedure

 • De Lidstaat van teruggaaf zal de verzoeker haar beslissing meedelen om de teruggaaf goed of af te keuren binnen de vier maanden na ontvangst (nu: zes maanden)

 • Bijkomende informatie kan gevraagd worden binnen de periode van vier maanden (miv originele facturen of invoerdocumenten) – die informatie moet dan binnen de maand worden verstrekt

 • Bij ontvangst van bijkomende informatie (of na afloop van uiterlijke indieningstermijn van 1 maand): Lidstaat van teruggaaf heeft twee maanden om beslissing te nemen, maar zij heeft altijd minstens 6 maanden van de datum van ontvangst (en dus max 8 maanden bij het opvragen van bijkomende informatie)

 • Bij goedkeuring: 10 werkdagen om te betalen


De nieuwe 8 e richtlijn procedure4
De nieuwe 8 rechtspraake Richtlijn procedure

 • Interesten zijn verschuldigd aan de verzoeker wanneer na de deadline betaald wordt (is al het geval in sommige landen, waaronder België)

 • Indien de nationale wetgeving niet voorziet in de betaling van interesten voor terugbetalingen van belastingoverschotten, moeten de interesten in het kader van 8e Richtlijnen minstens gelijk zijn aan die van toepassing op laattijdige betalingen door de belastingplichtigen (bevoordeliging van 8e RL verzoekers tov eigen onderdanen)


Onroerende verhuur

Onroerende verhuur rechtspraak

De Walderdorf zaak


De zaak walderdorff c 451 06 6 12 2007
De zaak Walderdorff, C-451/06, 6/12/2007 rechtspraak

 • De feiten

Eigenaar

Visrechten

Sportfischerverein

Zwettl

Walderdorff

Betaling

Openbaar domein

Geen BTW

?

?

Vrijgestelde onroerende verhuur


Onroerende verhuur1
Onroerende verhuur rechtspraak

 • Het Hof:

  • Herhaalt de definitie van een onroerende verhuur - criteria:

   • Verhouding eigenaar – huurder

   • Tegen betaling huur

   • Bepaalde periode

   • Het recht om het goed als eigenaar te gebruiken, met uitsluiting van anderen

  • Alle criteria moeten voldaan zijn


Onroerende verhuur2
Onroerende verhuur rechtspraak

 • Het genotsrecht over het goed met uitsluiting van derden:

  • Ms Walderdorf reserveert zich het recht om zelf te vissen en één gast per dag toe te laten

   • De visclub heeft geen exclusief genotsrecht

    • De transactie is niet vrijgesteld van BTW


Onroerende verhuur3
Onroerende verhuur rechtspraak

 • Wat met het arrest Temco (C-284/03, 18 november 2004)?

Par 24

Wat tot slot het recht betreft van de huurder om het onroerend goed bij uitsluiting van ieder ander te gebruiken,

moet worden opgemerkt dat dit in de met de verhuurder gesloten overeenkomst kan worden beperkt en slechts

betrekking heeft op het onroerend goed zoals dit daarin is omschreven. Zo kan de verhuurder zich het recht

voorbehouden het verhuurde onroerend goed regelmatig te bezichtigen. Overigens kan een huurovereenkomst

betrekking hebben op bepaalde delen van een onroerend goed waarvan het gebruik met anderen moet worden gedeeld.

Par 25

Dat in de overeenkomst dergelijke beperkingen van het recht het gehuurde goed te gebruiken zijn opgenomen,

neemt niet weg dat dit gebruik uitsluitend is ten opzichte van eenieder die niet op grond van de wet of de

overeenkomst een recht kan doen gelden ten aanzien van het goed dat het voorwerp van de huurovereenkomst vormt.


Onroerende verhuur4
Onroerende verhuur rechtspraak

 • De vraag is:

  • Moet de huurder dulden dat iemand anders (de eigenaar, een andere huurder, …) van hetzelfde goed kan genieten of ervan gebruik kan maken? Gebruik maken is niet bezoeken!

  • Maar: wat indien de rechten van de huurder enkel beperkt worden in het contract, maar niet in feite? Vrijgesteld?

JA: belast

NEE: vrijgesteld


Onroerende verhuur5
Onroerende verhuur rechtspraak


Bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht rechtspraak

 • Vragen?

Jan Van Moorsel

Belastingconsulent

Tel. 02 774 93 77

Email jan.van.moorsel@be.ey.com