myokardiyal hastal klar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Myokardiyal hastalıklar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Myokardiyal hastalıklar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Myokardiyal hastalıklar - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on

Myokardiyal hastalıklar. Myokardiyal hastalıklar. Kardiyomyopati primer myokardiyal anormallik nedeniyle olan kalp hastalığı klinik,fonksiyonel ve patolojik. Dilate kardiyomyopati(DKM) Hipertrofik kardiyomyopati (HKM) Restriktif kardiyomyopati Tanı için Endomyokardiyal biyopsi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Myokardiyal hastalıklar' - jackie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
myokardiyal hastal klar1
Myokardiyal hastalıklar
 • Kardiyomyopati
 • primer myokardiyal anormallik nedeniyle olan kalp hastalığı
 • klinik,fonksiyonel ve patolojik
slide3
Dilate kardiyomyopati(DKM)
 • Hipertrofik kardiyomyopati (HKM)
 • Restriktif kardiyomyopati

Tanı için Endomyokardiyal biyopsi

dilate kardiyomyopati
Dilate kardiyomyopati
 • Progresif kardiyak hipertrofi,
 • dilatasyon ve
 • kontraktil (sistolik) disfonksiyon
 • konjestif kardiyomyopati
dilate kardiyomyopati etiyoloji
Dilate kardiyomyopati/etiyoloji
 • Myokardit
 • Alkol -etanol,asetilaldehit ve beraberinde tiamin eksikliği-beriberi kalp hastalığı,
 • Adriamisin ve kobalt toksisitesi
 • Gebelik ilişkili-peripartum kardiyomyopati
 • genetik:OD,OR veya X bağlı,anormal oksidatif fosforilasyona bağlı mitokondrial genlerde delesyon,yağ asitlerinin  oksidasyon enzim mutasyonu,distrofin gen mutasyonu
 • idiopatik genellikle
dilate kardiyomyopati morfoloji
Dilate kardiyomyopati/ Morfoloji
 • Sıklıkla ağır,büyük kalp ve tüm boşlukların dilatasyonu
 • ventrikül duvar kalınlığında incelme
 • mural trombüs sık ve tromboemboli
 • Primer kapak değişiklikleri yok ancak ventr.dilatasyonu nedeniyle mitral veya trikuspit regürjitasyonu olabilir
dilate kardiyomyopati histoloji
Dilate kardiyomyopati/Histoloji
 • nonspesifik ve sıklıkla etken saptanmaz
 • Lezyonun ağırlığı disfonksiyon derecesi veya prognoz ile ilişkili değildir
 • Çoğu kas hipertrofik olup büyük nükleus içerir,fakat çoğu zayıflamış veya gerilmiş
 • değişik derecede interstisiyel veya endokardiyal fibrozis
 • küçük subendokardiyal skar
hipertrofik kardiyomyopati
Hipertrofik kardiyomyopati
 • İdiopatik hipertrofik subaortik stenoz, hipertrofik obstriktif kardiyomyopati
 • Morf: ventrikül dilatasyonu olmaksızın massif myokardiyal hipertrofi
slide11
ventr. septumu serbest duvara göre uygunsuz kalınlaşmış-asimetrik septal hipertrofi
 • %10 olguda simetrik hipertrofi
 • kesitlerde ventr.septumun muz benzeri yapı bu durum subaortik bölgede belirgin
hipertrofik kardiyomyopati1
Hipertrofik kardiyomyopati
 • Hist:1. aşırı myosit hipertrofisi-transvers myosit çapı 40 µm (N:15 µm )
 • 2. myositlerin farklı demetler halinde görünümü(myofibril disarray)
 • 3.interstisiyel fibrozis
 • AT:amiloidozis,infiltratif depo hastalıkları,hipertansif kalp hastalıkları
restriktif kardiyomyopati
Restriktif kardiyomyopati
 • Diastolde ventrikülün dolumunda bozulma
 • idiopatik, radyasyon fibrozisi, amiloidozis, sarkoidozis, metastatik tümör veya metabolizma bozuklukları
 • endomyokardiyal biyopsi ile karakteristik değişiklikler
restriktif kardiyomyopati1
Restriktif kardiyomyopati
 • Morf: ventr. normal veya hafif büyük ventr.dilate değil, myokard sert
 • biatrial dilatasyon sık
 • Mik:yama/ diffuz interstisiyel fibrozis minimal/yoğun
restriktif kardiyomyopati2
Restriktif kardiyomyopati
 • Endomyokardiyal fibrozis: genç erişkin ve çocuk, Afrika ve diğer tropikal alanlar
 • subendokard apeksden sıklıkla trikuspid ve mitral kapağı
 • Loeffler endomyokardit: endomyokardiyal fibrozis gibi, eozinofili ve eozinofilik lösemi de bulunur
 • prognoz kötü
 • Endokardiyal fibroelastozis: fokal veya diffuz fibroelastik kalınlaşma, sol ventr.endokard,
 • nadir ,2 yaş 
slide19
Kardiyak infeksiyonlar Viruslar,klamidyalar,riketsiyalar,bakteriler,funguslar,protozoonlar
 • Toksik
 • Alkol,kobalt,katekoaminlar,karbonmonoksit,lityum,hidrokarbonlararsenik,siklofosfamid,adriamisin,daunorubisin
 • Metabolik
 • Hipertroidizm,hipotiroidizm,hipokalemi,hiperkalemi,besin eksikliği(protein,tiamin, ve avitaminozlar)
 • Nöromuskuler hastalıklar
 • Friedreich ataksi,muskuler distrofi,konjenital atrofiler
 • Depo hastalıkları
 • Hunter-Hurler sendromu,Glikojen depo hastalığı,Fabry hastalığı
 • amiloidozis
 • İnfitratif
 • Lösemi,karsinomatozis,sarkoidozis,radyasyon ilişkili fibrozis
 • İmmunolojik
 • Myokardit (değişik formlar),posttransplant rejeksiyon
myokardit
Myokardit
 • İnfeksiyonlar:-Viruslar(koksaki;ECHO,influenza,HIV,CMV
 • -Klamidyalar (C.psittaci)
 • -Riketsiyalar ( R.typhi typus fever)
 • -Bakteriler (C.diphtheria,N.meningococcus,Borrelia Lyme hastalığı)
 • -Funguslar (Candida)
 • -Protozoa(Trypanosoma Chagas hastalığı,toksoplazmozis)
 • -Helmintler (trichinosis)
 • İmmun ilişkili reaksiyonlar-Postviral
 • -Poststreptekokal
 • -SLE
 • -İlaç hipersensitivite(metil dopa,sulfonamid)
 • -Transplant rejeksiyonu
 • Nedeni bilinmeyen:-Sarkoidozis
 • -Dev hücreli myokardit
myokardit1
Myokardit
 • Aktif faz kalp,normal,dilate veya hipertrofi
 • lezyonlar diffuz veya yama
 • ventr.myokard soluk alanlar ve küçük kanama alanları ve mural trombüs
 • interstisiyel yangı ve fokal nekroz
 • infiltrat mononükleer çoğunlukla lenfositik
 • endomyokardiyal biyopsilerde bazen tanısal
myokardit2
Myokardit
 • Hipersensitivite myokardit,interstisiyel infiltrat daha çok perivaskuler, lenfosit, makrofajlar ve eozinofiller
 • Dev hücreli myokardit,dev hücreler makrofaj veya myosit
 • prognozu kötü
 • Akut faz geçerse ya rezolusyon ya da fibrozis
 • Chagas hastalığı, myositlerde trypanosomlar nötrofiller, lenfosit, makrofaj ve nadir eozinofiller