paragraaf 4 3 centrum van de wereld n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!

play fullscreen
1 / 12

Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Paragraaf 4,3 Centrum van de wereld!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Paragraaf 4,3Centrum van de wereld!

 2. Economische triade + handelsstromingen 80% van de handel word gedaan door 20% van de wereldbevolking

 3. Economische triade + handelsstromingen

 4. Kapitaalstromen • Enorme kapitaalstromen voor: • Betalingen • Investeringen • Overnames Merendeel komt voor rekening voor de 3 centrum gebieden van de wereld. De zogenaamde Noord-Noord handel. Waarom noemen ze dat zo?

 5. Noord-Zuid handelGeringe handel in vgl m N – N handel

 6. Kritiek op Noord-Zuid handel • Ongunstige ruilvoet: Door Noord-Zuid tegenstellingen verkoopt men goedkope grondstoffen aan het rijke noorden (om toch maar ietswat te verdienen). Vervolgens maakt het rijke noorden daar eindproducten van. Die het arme zuiden weer (voor heel veel geld) moet terug importeren. • Waarom maken die Zuidelijke landen dan niet zelf eindproducten? • Antw: Geen geld, kennis, ideeën, technieken etc.

 7. Toch zijn er landen die wel zelf eindproducten zijn gaan maken • Dit heet importsubstitutie (import vervangend), ze wilden van die ruilvoetverslechtering af. • De landen die importsubstitutie hebben ingevoerd zijn nu de vaak zogenoemde NIC’s. • New IndustrializedCountries (maken in opdracht voor het westen en eigen belang). • Bekende NIC landen zijn de zogenaamde BRIC-landen. • Waar staan die voor? • Brazilië, Rusland, India en China • Zij zoeken aansluiten bij het rijke Centrum. • NIC’s kun je dan ook rekenen tot Semi-perifere landen.

 8. Verschuiving Centrum – Periferie door globalisering (in gang gezet door MNO’s ) • Traditionele Centrum – periferie model is door de opkomende economieën van de NIC’s aan het veranderen!!! • Dit gebeurt onder invloed van globalisering • Aangewakkerd door MNO’s (multi nationale ondernemingen) • MNO’s hebben veel geld en daardoor veel macht. • Altijd op zoek naar de laagste mogelijke kosten om zoveel mogelijk winst te maken (daardoor die verschuiving naar Azië).

 9. Hoe verhogen bedrijven hun winsten? • Hun productieketen in stukjes knippen (zie figuur 2,6) • Bedrijfsonderdelen worden verplaats naar lagelonenlanden. • Naar gebieden die ergens gespecialiseerd in zijn. (regionale specialisatie) Vaak gemakkelijk maar arbeidsintensief werk. • Maar je ziet ook steeds hoogwaardig/moeilijk werk richting lagelonenlanden vertrekken. Dit heet outsourcing.

 10. Clusters • Je ziet in die regio van India een cluster ontstaan van Callcenters. • In Zuid-Korea heb je clusters van schoenenfabrieken • En in Silicon Vally heb je een cluster van computersoftware bedrijven.

 11. Call-center in IndiaToekomst of slechts een droom?Een vorm van outsourcingAangewakkerd door globalisering en MNO’s Call centers in India: Lange film 47 minuten, wel zeer interessant! 24 uurseconomie: ergens stopt het werk en word op een andere plek opgepakt

 12. Tot aan de herfstvakantie • Afkijken film ‘Even India bellen’. • Zelfstandig werken paragraaf 4.2 – 4.3 • Voltooien paragraaf 4.3 • Groei en verschuiving (belangrijke voorwaardes voor globalisering). • Theorie van Ullman! • Begin paragraaf 4,4 • Uitleg paragraaf 4.4