slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uvod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uvod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Uvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Uvod. Gospodarska kriza je najbolj prizadela podjetja s področja predelovalnih dejavnosti in gradbeništva . Delo so v največjem obsegu izgubljali delavci s področja kovinskih izdelkov, drugih strojev in naprav, v predelavi lesa, proizvodnji električnih naprav ter oblačil in tekstilij.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uvod' - izzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Uvod
 • Gospodarska kriza je najbolj prizadela podjetja s področja predelovalnih dejavnosti in gradbeništva.
 • Delo so v največjem obsegu izgubljali delavci s področja kovinskih izdelkov, drugih strojev in naprav, v predelavi lesa, proizvodnji električnih naprav ter oblačil in tekstilij.
 • Število brezposelnih se je povečalo za 46% (96.672), november 2009 je bila stopnja brezposelnosti 10,1 %
 • za konec leta 2010 ocenjujemo, da bo v Sloveniji 110.000 registrirano brezposelnih oseb.
predstavitev regij
Predstavitev regij
 • Območna služba Ljubljana strokovno pokriva 10 upravnih enot:

Cerknica, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Vrhnika

Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji v novembru 2009 je bila 7,7%

 • Območna služba Trbovlje strokovno pokriva 4 upravne enote: Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje

Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji v novembru 2009 je bila 11,1%

zna ilnosti regije
Značilnosti regije
 • Zmanjšanje števila delovno aktivnih prebivalcev

(v OS Ljubljana za 2,6%, v OS Trbovlje za 5,8% )

 • Povečan priliv v brezposelnost zaradi stečajev podjetij, izteka zaposlitev za določen čas, trajno presežnih delavcev in iskalcev prve zaposlitve

(v OS Ljubljana za 73%, v OS Trbovlje za 65%)

 • Zmanjšanje števila prijavljenih prostih delovnih mest

(v OS Ljubljana za 34,2 % , v OS Trbovlje za 32,1%)

 • Rast števila brezposelnih oseb

(v OS Ljubljana za 53,5% , v OS Trbovlje za 42,4 %)

 • Zaposlovanje za določen čas.
struktura brezposelnih oseb v os ljubljana
Struktura brezposelnih oseb v OS Ljubljana

Število brezposelnih v OS Ljubljana se je v letu 2009 povečalo, v primerjavi z letom 2008 za 53,5%. V strukturi brezposelnih oseb so se povečali delež oseb s VI. in višjimi stopnjami izobrazbe, delež oseb, starih do 26 let ter delež trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

struktura brezposelnih oseb v os trbovlje
Struktura brezposelnih oseb v OS Trbovlje

Število brezposelnih v OS Trbovlje se je letu 2009 povečalo, v primerjavi letom 2008 za 42,4 %. V strukturi brezposelnosti naraščajo deleži oseb brez strokovne izobrazbe, predvsem mladih brez izobrazbe ter deleži presežnih delavcev in stečajnikov. Znižali pa so se deleži dolgotrajno brezposelnih oseb, oseb starejših od 50 let ter delež iskalcev prve zaposlitve.

brezposelni iskalci prve zaposlitve
Brezposelni iskalci prve zaposlitve
 • V OS Ljubljana je bilo ob koncu decembra 2009 je bilo brezposelnih 3.194 iskalcev prve zaposlitve (15,1% od vseh brezposelnih), to je 45,7% več kot decembra 2008.
 • V OS Trbovlje je bilo ob koncu decembra 2009 je bilo brezposelnih 485 iskalcev prve zaposlitve (14,8 % od vseh brezposelnih), to je 26,3% več kot decembra 2008.
 • Največ iskalcev prve zaposlitve je imelo V. ,I.-II. in VII. stopnjo izobrazbe.
 • Med iskalci prve zaposlitve je bilo največ:
  • delavcev brez poklica
  • ekonomskih tehnikov
  • pomožnih delavcev
  • prodajalcev
   • oseb z osnovnošolsko izobrazbo
  • frizerjev
izobrazbena struktura priliva iskalcev prve zaposlitve v os ljubljana v letu 2009
Izobrazbena struktura priliva ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE v OS Ljubljana v letu 2009

V evidenco brezposelnih oseb se je v letu 2009 prijavilo 3.781 iskalcev prve zaposlitve, to je 54,6% več kot v letu 2008. Priliv iskalcev prve zaposlitve se je povečal na vseh stopnjah izobrazbe, najbolj na V.

izobrazbena struktura priliva iskalcev prve zaposlitve v os trbovlje v letu 2009
Izobrazbena struktura priliva ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE v OS Trbovlje v letu 2009

V evidenco brezposelnih oseb se je v letu 2009 prijavilo 598 iskalcev prve zaposlitve, to je 35% več kot v letu 2008. Priliv iskalcev prve zaposlitve se je povečal na vseh stopnjah izobrazbe, najbolj na V.

stopnja brezposelnosti po starostnih skupinah po anketi o delovni sili
Stopnja brezposelnosti po starostnih skupinah po anketi o delovni sili

Vir: SURS, statistične informacije, ADS

stopnja zaposlenosti po starostnih skupinah po anketi o delovni sili
Stopnja zaposlenosti po starostnih skupinah po anketi o delovni sili

Vir: SURS, statistične informacije, ADS

ponudba in povpra evanje v letu 2009
Ponudba in povpraševanje v letu 2009

* kandidati za zaposlitev – prijavljeni BO na dan 31.12.2008 in novo prijavljeni BO v letu 2009

slide14

Nazivi izobrazbe, za katere je bilo prijavljenih največ prostih delovnih mest v letu 2009(prvih pet po številu prijavljenih prostih delovnih mest)

I. stopnja izobrazbe:

delavec brez poklica

osnovnošolska izobrazba

pomožni delavec

gradbeni delavec

pomožni gostinski delavec

II. stopnja izobrazbe:

zidar za zidanje in ometavanje

kuharski pomočnik

voznik cestnih motornih vozil

varnostnik

krivilec armatur

III. stopnja izobrazbe:

bolničar

poštni manipulant

blagovni manipulant

strojni obdelovalec kovin

lesar

IV. stopnja izobrazbe:

prodajalec

zidar

natakar

kuhar

voznik

slide15

Nazivi izobrazbe, za katere je bilo prijavljenih največ prostih delovnih mest v letu 2009(prvih pet po številu prijavljenih prostih delovnih mest)

V. stopnja izobrazbe:

ekonomski tehnik

gimnazijski maturant

strojni tehnik

vzgojitelj predšolskih otrok

zdravstveni tehnik

VI. stopnja izobrazbe:

ekonomist

inženir strojništva

inženir elektrotehnike

inženir računalništva

poslovni sekretar

VII. stopnja izobrazbe:

univ. dipl. ekonomist

diplomirani ekonomist (VS)

univ.dipl. pravnik

profesor razrednega pouka

doktor medicine

ocena
Ocena
 • V letu 2010 in 2011 pričakujemo nadaljnje zmanjševanje zaposlenosti, vendar manjše kot 2009. Zaposlenost se bo najbolj zmanjšala v dejavnostih, ki so v letu 2009 zabeležile velike padce dodane vrednosti in v dejavnostih, kjer se število delovno aktivnih zmanjšuje že vrsto let (kmetijstvo, rudarstvo, nekatere predelovalne dejavnosti). Število delovno aktivnih naj bi se v letu 2010 zmanjšalo za 1,9 % in v letu 2011 še za nadaljnjih 0,8 %.
 • Pričakujemo tudi nadaljnje povečevanje brezposelnosti, ki pa bo bistveno manjše kot v letu 2009. UMAR ocenjuje, da se bo v letu 2010 stopnja brezposelnosti povečala na 10,6 % , v letu 2011 ko bo prenehala veljati interventna zakona, pa naj bi se brezposelnost še nekoliko povečala in sicer na 10,9 %. Anketna stopnja naj bi bila letos 6,7 % naslednje leto pa 7,3 %.
podro ja kjer pri akujemo najve je povpra evanje
Glede na trenutni razvoj pričakujemo v prihodnosti največje povpraševanje na področju:

zdravstva in sicer na vseh izobrazbenih nivojih od negovalcev in bolničarjev do zdravnikov specialistov, na področju informacijske tehnologije (razvijalci informacijskih sistemov, programerji, sistemski inženirji),

na področju naravoslovja in tehnike (predvsem na višjih stopnjah izobrazbe),

na področju gostinstva (natakarji, kuharji),

na področju varovanja oseb in premoženja,

potrebovali bomo tehnične strokovnjake na področju elektronike, telekomunikacij, gradbeništva in strojništva,

kadre s področja trženja, financ in računovodstva, bančništva in zavarovalništva (bančni svetovalci, zavarovalni agenti, različni finančni svetovalci, predvsem tisti s področja naložb in davkov, finančni analitiki, revizorji).

iskani bodo še vedno poklici s področja kovinarstva oz. oblikovanja kovin (ključavničarji, varilci…), elektroinštalaterji, mehaniki, vozniki tovornjakov ter delavci s področja gradbeništva (zidarji tesarji…).

Po vsej verjetnosti se bo nadaljevalo povpraševanje po ekonomistih in pravnikih na univerzitetni stopnji izobraževanja, saj se le ti lahko zaposlujejo na širšem področju dejavnosti, je pa na trgu tudi veliko iskalcev zaposlitve s tovrstno izobrazbo. Potrebno je tudi upoštevati, da brezposelne osebe, ki delo iščejo preko zavoda, predstavljajo le manjši del kandidatov za prosta delovna mesta.

Področja, kjer pričakujemo največje povpraševanje
center za informiranje in poklicno svetovanje
Center za informiranje in poklicno svetovanje

KDO:učenci, dijaki, študenti, brezposelni, zaposleni

KAJ:opisi poklicev, informacije o izobraževanju, štipendiranju, možnostih zaposlovanja, priročniki o veščinah iskanja zaposlitve, internet, računalniški programi za samostojno načrtovanje poklicne poti, video prikazi

KAKO:skupinsko in individualno informiranje, individualno svetovanje pri načrtovanju poklicne in izobraževalne poti, pogovori z delodajalci, krajše motivacijske delavnice…..

KJE:CIPSLjubljana, Informativno mesto: Kočevje, Ribnica, Domžale, Kamnik, Zagorje, Informativni kotiček: Trbovlje

esvetovanje
eSvetovanje
 • svetovalna orodja za ugotavljanje poklicnih interesov ter za določanje poklicnih in zaposlitvenih ciljev.
 • hitrejši in preprostejši dostop do informacij o prostih delovnih mestih, o položaju posameznih poklicev na trgu dela in podatkih o brezposelnih in delovnih mestih;
 • Izhodišče je izobrazba ali poklic
 • spletna aplikacija ima 4 module – Trg dela