politisk deltagelse v lger adf rd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITISK DELTAGELSE & VÆLGER ADFÆRD PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITISK DELTAGELSE & VÆLGER ADFÆRD

play fullscreen
1 / 4

POLITISK DELTAGELSE & VÆLGER ADFÆRD

275 Views Download Presentation
Download Presentation

POLITISK DELTAGELSE & VÆLGER ADFÆRD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POLITISK DELTAGELSE & VÆLGER ADFÆRD Samfundslære-bogen

  2. Politisk deltagelse • Hvordan kan man deltage i politik? Er det overhovedet noget man skal deltage i, da politik jo kan være indviklet - så måske er det kun for politikerne… • Men faktisk er sandsynligheden for at de fleste har deltaget i politik stor! - f.eks. kan man undlade at købe varer fra et firma, som man ikke bryder sig om. - eller måske har man deltaget i et protestmøde - skrevet under på en underskriftsindsamling - deltaget i strejker

  3. Politisk deltagelse • Politisk deltagelse er nemlig alle de handlinger, som søger at påvirke politikerne og lovgivningen. • Målet med handlingen skal dog kollektivt, altså vedrøre en større gruppe. • Men som tidligere nævnt, er der stor forskel på de forskellige former for politisk deltagelse. Dog inddeles politisk deltagelse i 2 deltagelsesformer:

  4. Politisk deltagelse 1) Institutionsbunden deltagelsesform 2) Situationsbunden deltagelsesform Institutionsbestemt deltagelse • stemmer ved valg • melder sig ind i et politisk parti eller organisation Målet er ofte at påvirke de brede, landspolitiske forhold – man taler om deltagelse i det ”store demokrati” . -