Presentatie flexurance
Download
1 / 44

Presentatie Flexurance - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Presentatie Flexurance. Programma. Agenda A20 – subsystemen; De klanten centraal; SCB; EMVI; Sluiting. A20/N456 Knoop Moordrecht. Onderverdeling subsystemen. Klanten staan centraal – wie zijn de klanten. Klanten staan centraal – als eisenleveranciers. Systeem denken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentatie Flexurance' - ivie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Programma
Programma

 • Agenda

 • A20 – subsystemen;

 • De klanten centraal;

 • SCB;

 • EMVI;

 • Sluiting.

Presentatie Flexurance


A20 n456 knoop moordrecht
A20/N456 Knoop Moordrecht

Presentatie Flexurance


Onderverdeling subsystemen
Onderverdeling subsystemen

Presentatie Flexurance
Systeem denken
Systeem denken

Presentatie Flexurance


Functieboom moordrecht
Functieboom Moordrecht

Presentatie Flexurance


Transparantie voorbeeld
Transparantie - Voorbeeld

 • Eis: Fietspad langs Provinciale weg dient tweezijdig bereden te zijn met een minimale breedte van 3,5 meter en bermen van 0,75 meter breed conform Handboek Ontwerpcriteria.

 • Verificatie: aantonen middels ontwerp tekening en bij oplevering.

 • Bron: Handboek Ontwerpcriteria Hoofdstuk 4.1.3.

 • Eisinitiator: PZH

Presentatie Flexurance


Se gedurende levenscyclus
SE gedurende levenscyclus

Presentatie Flexurance


Systeemgerichte contractbeheersing

Hands-off…

toezicht op afstand!!

Zo ver genoeg ??

Systeemgerichte Contractbeheersing…..

= Beheersing op afstand

Kom ik als gevolg van SCB nog wel op het werk?

Presentatie Flexurance


Presentatie flexurance

Systeemgerichte contractbeheersing

bij de Opdrachtgever

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Presentatie Flexurance


Systeemgerichte contractbeheersing1
Systeemgerichte Contractbeheersing

Het gaat nu om vertrouwen, maar…hebben we dat zo maar? Kan de opdrachtnemer het wel aan?

Bij toepassen SCB vertrouwen krijgen in een werkend systeem met als basis:

kwaliteitsmanagement ONzien tijdens

Risicogestuurd toetsen en dat doen met

een mix van toetsen

Presentatie Flexurance


Het managementsysteem van de opdrachtgever

Opdrachtgever

Omgeving/

stakeholders

Markt

Manager omgevingszaken

Manager inkoop

Contractmanager

Het managementsysteem van de opdrachtgever

Projectmanagement

Projectmanager

Manager techniek

Projectbeheersing

Manager

projectbeheersing

risico-

management

plannings-

management

configuratie-

management

financieel

management

Projectondersteuning

IKB

V&G-

management

organisatie-

management

document-

management

Presentatie Flexurance


Hoe vullen we beheersing op afstand in
Hoe vullen we Beheersing op afstand in?

 • Zoeken naar Toetsaspecten met name gericht op inspanning van de ON op het beperken van risico’s.

 • Aspecten zijn:

  • Oorzaken (zijn ze gezien?)

  • Maatregelen (worden ze beheerst)

  • Effectiviteit (werken ze ook echt?)

 • Bij aantoonbaar bewijs dat kwaliteits-management ON functioneert kleinere risico’s en dus minder toetsen?

Presentatie Flexurance


Risicomanagement in ipm

Opdrachtgever

Integraal Projectmanagement

Omgevings-management

Technish management

Contract-management

Risicomanagement

IntegraleProjectbeheersing

Planning- management

Scope- management

Kosten-management

Risicomanagement in IPM

Presentatie Flexurance


Presentatie flexurance

Kwaliteitsmanagement bij de Opdrachtnemer

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Presentatie Flexurance


Kwaliteitsmanagement on

Plan

Contract

Act

Product

ü

…...

ü

……

Proces

ü

…...

ü

……

Do

ü

…...

ü

……

Aantonen

ü

…...

ü

…...

Check

Kwaliteitsmanagement ON

Presentatie Flexurance


Kwaliteitsborging on iso en pmp

Projectmanagementplan = contract

Deelplan

Deelplan

Deelplan

Werkplan

Werkplan

Verificatieplan

Keuringsplan

Keuringsplan

Kwaliteitsborging ON (ISO en PMP)

ontwerpfase

onderhoudsfase

uitvoering

Kwaliteitssysteem = ISO 9001

Presentatie Flexurance


Risicogestuurd toetsen
Risicogestuurd toetsen

De contractrisico’s van de opdrachtgever op rij:

 • Veiligheid

 • Bereikbaarheid/ beschikbaarheid

 • Keteneffect op andere relevante processen

 • Financiën

 • Procesbeheersing ON

 • Imago RWS

Het doel van een risicoanalyse op contractniveau is het formuleren van risico’s,die het belang van de OG m.b.t. het contract bedreigen: geformuleerde gevolgen zijn nadelig voor het gestelde doel

Benadering van risico’s: denk aan

Als de <ongewenste gebeurtenis> optreedt doordat <oorzaak> waardoor <gevolg>

Presentatie Flexurance


Het toetsplan is opgesteld met een mix van toetsen

Plan

Contract

Act

Product

ü

…...

ü

……

Proces

ü

…...

ü

……

Do

ü

…...

ü

……

Aantonen

ü

…...

ü

…...

Check

Het toetsplan is opgesteld met een mix van toetsen:

Presentatie Flexurance


Presentatie flexurance

Presentatie Flexurance


De toetsen op een rij
De toetsen op een rij

 • SysteemtoetsToets op functioneren van het integrale projectmanagementsysteem van de aannemer

  (nadruk op naleving van het systeem en de kwaliteitsborging)

 • ProcestoetsToets op het werk tijdens een ontwerp- of uitvoeringsproces (kan een toets op papier zijn)

 • ProducttoetsToets in de uitvoering op betrouwbaarheid van test-/keurings-/verificatieresultaten van de aannemer

  Niet: doet de aannemer het goed,

  maar: werkt het systeem van de aannemer

Presentatie Flexurance


Resultaat van een toets bevindingen
Resultaat van een toets (bevindingen)

Wat is een bevinding:

Een feit tijdens toets door de toetser vastgesteld (klacht van de klant??)

+ Positieve aannemer kan aantonen dat aan eisen is voldaan

– Negatieve aannemer kan niet aantonen: Mogelijk tekortkoming?

Tip: betrek het afwijkingenregister van de aannemer bij je toetsen!

Vraag: veel negatieve toetsen  meer toetsen uitvoeren?

Presentatie Flexurance


Tekortkoming term voor opdrachtgever
Tekortkoming (term voor opdrachtgever)

Wat is een tekortkoming:

Een negatieve bevinding niet aantoonbare beheersing door ON naar het oordeel van opdrachtgever zwaarwegend is.

Sanctie ⇨ Opschorten betaling (deel van) termijnbedrag tot dat de tekortkoming aantoonbaar door de ON is opgeheven.

Presentatie Flexurance


Afwijking term voor on
Afwijking (term voor ON)

Wat is een afwijking?

 • Het niet voldoen aan een eis (uit het contract, volgens een norm of volgens het kwaliteitsplan van de ON inclusief de producten die daaruit voortkomen)

 • Dit feit moet door de ON zelf zijn geconstateerd en opgenomen in zijn afwijkingenregistratie (dit is de feitelijke werking van het kwaliteitssysteem volgens ISO (PDCA)!)

Presentatie Flexurance


Het wegen van een bevinding
Het wegen van een bevinding

 • De gemachtigde van de OG weegt!!!

  Werking:

 • Als de ON niet conform eisen werkt, leidt dat tot negatieve bevindingen van de toetsers.

 • De toetser brengt verslag uit aan de gemachtigde van de OG

 • De gemachtigde van de OG bepaalt of een bevinding leidt tot een tekortkoming!

Presentatie Flexurance


Vastleggen bevindingen
Vastleggen bevindingen

 • Wat schrijft het contract voor (eis)

 • Waar zag ik de afwijking (observatie)

 • Waar stond beschreven (aantoonbaarheid)

eis

Bevinding

observatie

registratie

De kwaliteit van de vastlegging is van groot belang!

SMART formuleren is een kunst

Presentatie Flexurance


Koppeling betaalproces en toetsproces

kwaliteitssysteem

opdrachtnemer

betalingsschema

betaal-

proces

bevindingen /

tekortkomingen

aanpassen

betalingsschema

betalen, tenzij

risicoanalyse

herijken

betalingsschema

toets-

proces

uitvoeren toetsen

samenstellen

toetsmix/toetsplan

Koppeling betaalproces en toetsproces

Presentatie Flexurance


Emvi meetbare criteria

EMVI: Meetbare criteria

J. Niewold & C. Heijnen


Projectcontext
Projectcontext

Het project Geluidsplannen omvat meerdere contracten:

 • A4 dubbellaags ZOAB;

 • Geluidsschermen A13;

 • Geluidsschermen A27.

  Scope van het contract omvat de volgende elementen:

 • Geluidsschermen A13;

 • Geluidsschermen A27.

Presentatie Flexurance


Projectcontext 2 a13
Projectcontext (2) – A13

Maatregel:

spitsstrook binnen bestaand wegprofiel

Lengte: 7 km

WAB onherroepelijk:

juni 2004

Openstelling spitsstrook:

16 april 2007

Presentatie Flexurance


Projectcontext 3 a27
Projectcontext (3) – A27

Maatregel: plusstrook

Lengte: 6 km

WAB onherroepelijk:

juni 2004

Openstelling plusstrook:

6 oktober 2006

Presentatie Flexurance


Doelstelling
Doelstelling

Zo spoedig mogelijk afronden van de werkzaamheden;

Het aantal kalenderdagen tussen datum Opdracht en datum Oplevering.

34

Presentatie Flexurance

EMVI Geluidsplannen

12 juli 2010


Waarom doorlooptijd
Waarom doorlooptijd?

Redenen dat gekozen is voor deze doelstelling:

Verkorte doorlooptijd zichtbare werkzaamheden / hinderbeleving;

Instandhouden van interne projectorganisatie.

35

Presentatie Flexurance

EMVI Geluidsplannen

12 juli 2010


Onderverdeling
Onderverdeling

36

Presentatie Flexurance

EMVI Geluidsplannen

12 juli 2010


Emvi model
EMVI model

37

Presentatie Flexurance

EMVI Geluidsplannen

12 juli 2010


Definities
Definities

Opdracht:

Tweezijdige ondertekening van de Basisovereenkomst.

Oplevering:

Acceptatie van het Opleverdossier (VS 2, hoofdstuk 5)

38

Presentatie Flexurance


Controle mechanisme
Controle mechanisme

Opdrachtnemer dient iedere 4 weken een voortgangsrapportage op te stellen over de werkzaamheden. Hierin wordt weergegeven de werkzaamheden van de afgelopen periode. Onderdeel van deze voortgangsrapportage zal worden: het rapporteren op de EMVI onderdelen. Indien hier een overschrijding zichtbaar wordt treedt de boeteclausule in werking.

1 dag later opleveren? € 2500 * 2,5 => € 6250,- boete

39

Presentatie Flexurance


Hoe worden de waardes bepaald
Hoe worden de waardes bepaald?

Bepalen verhouding inschrijfprijs versus EMVI waarde (60 – 40 doorgaans), verhouding wordt bepaald op basis van de raming.

EMVI voorbeeld Geluidsplannen: raming ca. 3,7 milj => EMVI waarde ca. 1,4 miljoen

- € 1,4 milj wordt gedeeld door het referentiekader. Uit de planning van RWS bleek een periode van 570 dagen tussen opdracht en oplevering te zitten. Resultaat: 2500 euro per dag.

40

Presentatie Flexurance


Hoe ziet het model eruit referentie
Hoe ziet het model eruit? (referentie)

41

Presentatie FlexuranceResultaat
Resultaat?

43

Presentatie Flexurance


Hoe ziet het model eruit aanbieding
Hoe ziet het model eruit? (aanbieding)

44

Presentatie Flexurance