Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet http www vki hu tfleisch tfleisch@vki hu
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL. Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet <http://www.vki.hu/~tfleisch> <tfleisch@vki.hu>. ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi és humánökológia szakirány

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ivie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet http www vki hu tfleisch tfleisch@vki hu

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL

Fleischer Tamás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

<http://www.vki.hu/~tfleisch> <tfleisch@vki.hu>

ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete

Társadalomtudományok Módszertana Tanszék

Településtudományi és humánökológia szakirány

Az épített környezet humánökológiája - közlekedés

http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia

Budapest, 2005 március 10.


A m lt r n a v rosi k zleked sr l
A múlt órán: a városi közlekedésről

 • A városi köztér: Fórum, Korzó, Piac. Helyek és nem-helyek

 • A városi közterületek találkozási hely funkciója fokozatosan kiüresedett, bezárkózás, a közterületnek való hátat fordítás jellemzi a köztérhez való viszonyunkat.

 • A változásoknak az egyik elősegítője volt az autó, és a városi térnek az autók folyamatos áramlása érdekében végzett áttervezése, a nem-hely funkciójú terek szaporodása.

 • A városi gépkocsi-használatot jól modellezi a ‘közlegelők tragédiája’: miközben rövid távon és a magunk szempontjából racionális döntést hozunk, egyben mindenkinek (önmagunkat is beleértve) rontjuk az utazási körülményeit.

 • A lakható város megteremtése érdekében vissza kell fordulnunk az utca, a közterület felé, és meg kell változtatnunk a mára ott kialakult prioritásokat. Ez részben várostervezési, várospolitikai feladat, de emellett mindenki maga is tehet azért, hogy gyalogosként visszafoglaljon valamit a városi köztérből.


A k z th l zatr l s az aut p ly kr l
A közúthálózatról és az autópályákról

 • A szárazföldi távolsági közlekedés nehézségei

 • A közúti közlekedés funkcionális rétegei

 • Az inter-regionális közúti kapcsolatok kialakulása

 • A hazai autópályák épülése: a struktúraváltás csődje

 • Alternatív hálózati lehetőségek összehasonlítása

 • Az előadás alapja egy cikk: Fleischer Tamás (1994) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 44. No. 1. (január) pp.7-24http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf93/APOKO930912.pdf

 • A közlekedésföldrajz a hálózatokról


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

„A közúthálózatról és az autópályákról”

„Minden esetre csak minmagunktul függ hazánk eddigi mulasztásibul a lehető legnagyobb nyereményt vonni az által, hogy a polgárosodott világ drágán szerzett tapasztalatait, mellyek teljes kifejlődésükben állnak előttünk, felhasználjuk; mi egyedül attul föltételeztetik: mennyire tudjuk azokat saját viszonyinkra alkalmazni, s e közben megóvni magunkat a vak utánzás, avagy szertelen elbizakodás ballépéseitül. Szóval függ a külföldi tapasztalatok elfogúlatlan birálásátul, s saját viszonyaink helyes felfogásátul.”

Grof Széchenyi István:

Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül.

Pozsony január 25-dikén 1848.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A szárazföldi közlekedés nehézségeiről

Repin: Hajóvontatók a Volgán


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A hazai alsóbbrendű hálózat a falvakat összekötő egykori szekérutak mintázatát őrzi. A vonalvezetést a terep-, a tulajdon- és a talajviszonyok határozzák meg.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A városokat összekötő főhálózat egy egészen más, új struktúrát képez. Városok körüli sugárirányok. (1851-)Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Az 1960-as évektől induló autópályaépítések a legforgalmasabb fővárosi bevezető főutakat próbálták tehermentesíteni


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Úgy tűnik, az átlagos napi forgalom alakulása alátámasztja az első autópályák helyének megválasztását.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Európa keleti felében az autópályák szinte mindenütt a fővárosok bevezető szakaszait váltották ki


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Lehetett volna másként? Automobilutak terve 1941-ből fővárosok bevezető szakaszait váltották kiA tervezett autópályák a főutak szögfelezőibe kerültek


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

„Sugaras-gyűrűs” hálózat terve 1974-ből fővárosok bevezető szakaszait váltották ki


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Új útszámozás 1975-ből: a TEN és a korridorok előképe

Kialakul egy új hálózati szint: régiókat összekötő utak


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Az 1997. évi, 70. Bélyegnapra megjelent blokkon előképeaz 1905. május 15-én elkészült első postaautó látható, amit az akkor megnyílt budapesti autó-kiállításon is bemutattak. Az autót Csonka János tervezte, aki 1902-ben kapott erre megbízást a PostátólFleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A nyolcvanas évek végén magán kezdeményezésű terv készült a déli autópálya megépítéséreFleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Egy téglalap négy sarokpontjának összekötése a legrövidebb összes vonal segítségével.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Egy téglalap négy sarokpontjának összekötése a legrövidebb összes vonal segítségével. Steiner-pontok kialakulása


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A „boriték” vonal ráhelyezése az ország térképére legrövidebb összes vonal segítségével. Steiner-pontok kialakulása


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Korai kísérletek rácsos mintázatú hálózat kialakítására. (Megjelent Közlekedéstudományi Szemle 1994 január)

Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A Magyarországon át vezető pán-európai (vagy helsinki-) folyosók közúthálózati interpretációja.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

A 2000. évi Útügyi Napokon jelent meg először hivatalos elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

És a hivatalos autópálya-fejlesztési tervezet elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.GKM 2003 „Sztráda express”


A tanuls gok sszefoglal sa
A tanulságok összefoglalása elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

 • A közúthálózatoknak megkülönböztettük három funkcionálisan eltérő rétegét: a falvakat összekötő alsóbbrendű utakat, a városokat összekötő főúthálózatot, valamint a régiókat összekötő gyorsforgalmi hálózatot.

 • Az új szintek kialakulása új funkciók létrejöttét is jelentette, amelyek jó kiszolgálásához új térbeli struktúrák tartoznak.

 • Mindegyik szint hagyományos feladatát továbbra is el kell látni, a kialakuló új szint nem veszi át a korábbi funkciókat.

 • Nálunk egyelőre nem alakult ki a régióközi kapcsolatok ellátásának feladatköréhez illeszkedő új struktúra, és egyáltalán nem működik a hálózati szinten történő tervezés.

 • A jelenleg tervezett autópálya-folyosók nem felelnek meg a régióközi kapcsolatok követelményeinek: a tervezők nem érzékelik a többrétegű és többfunkciós rendszer belső összefüggéseit, és az új pályák egy hibás főváros-centrikus struktúrában készülnek.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Paul Baran hálózatai.Központosított, decentralizált és elosztott hálózatok sémája - 1964.

Forrás: Albert-László Barabási (2002) Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, Budapest.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

A hálózatokról a közlekedésföldrajzban.Forrás: Rodrigue, J-P et al. (1998) Transport geography Web Site. Bishop’s University, Dep. of Geography


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Rodrigue, J-P et al. (1998) Transport geography Web Site. Bishop’s University, Dep. of Geography

Az átlagos eljutási hossz két tetszőleges pont között annál rövidebb lesz, minél hosszabb a kiépített összes hálózat.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet vki hu tfleisch tfleisch vki hu

Kis kiegészítés a hálózatokról elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.


Fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet http www vki hu tfleisch tfleisch@vki hu1

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

Fleischer Tamás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

<http://www.vki.hu/~tfleisch> <tfleisch@vki.hu>

ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete

Társadalomtudományok Módszertana Tanszék

Településtudományi és humánökológia szakirány

Az épített környezet humánökológiája - közlekedés

http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia

Budapest, 2005 március 10.