CANDY AGUS NA MILSEÁIN . - PowerPoint PPT Presentation

ivana
candy agus na milse in n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANDY AGUS NA MILSEÁIN . PowerPoint Presentation
Download Presentation
CANDY AGUS NA MILSEÁIN .

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
CANDY AGUS NA MILSEÁIN .
134 Views
Download Presentation

CANDY AGUS NA MILSEÁIN .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CANDY AGUS NA MILSEÁIN. • Fadofadobhícallínóg Candy abainmdí.

  2. Bhísíagsiúlsachoill. Go tobannsleamnaighsiarnaduilleoga. .

  3. Duisighsíidomhainnua

  4. Duirt an gummabéar go raibh an zappers agtroidsadomhainmilseain

  5. Domhainmilseain a bhíann

  6. Dith Candy na zapper.

  7. Bhí an domhainciúinarís.