4 relativism ld relativus suhteline 12 klassi filosoofia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
4. Relativism (ld relativus “suhteline”) 12. klassi filosoofia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

4. Relativism (ld relativus “suhteline”) 12. klassi filosoofia - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

4. Relativism (ld relativus “suhteline”) 12. klassi filosoofia. 4.1. Sissejuhatuseks. Relativism – millegi suhtelisust rõhutav õpetus või seisukoht. Väga trafaretseks muutunud ütelus, mida seostatakse relativismiga: Kõik on suhteline!. Kaks vastandlikku arusaama.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4. Relativism (ld relativus “suhteline”) 12. klassi filosoofia' - ivana-cummings


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 1 sissejuhatuseks
4.1. Sissejuhatuseks
 • Relativism – millegi suhtelisust rõhutav õpetus või seisukoht.
 • Väga trafaretseks muutunud ütelus, mida seostatakse relativismiga: Kõik on suhteline!
kaks vastandlikku arusaama
Kaks vastandlikku arusaama

Eetiline relativism – seisukoht, mille kohaselt tegude moraalne õigsus varieerub ühiskonniti.

Etnotsentrism – eelarvamuslik vaade, mis tõlgendab tõlgendab kogu reaalsust omaenda kultuuriliste uskumuste ja väärtuste seisukohalt (Pojman, 2005).

slide4
Relativism väidab, et:

a) inimeste käitumisviiside väärtus ei ole absoluutne, vaid on hinnatav konkreetsest kontekstist lähtuvalt;

b) üks seisukoht ei saa olla teistega võrreldes priviligeeritud.

slide5
Mõned esindajad:
 • Paul Karl Feyerabend
 • Ludwig Wittgenstein
 • Peter Winch
 • Thomas Kuhn
 • Richard Rorty
 • Michel Foucault
 • Jacques Derrida

http://assets.cambridge.org/052135/8779/cover/0521358779.gif

4 2 ldiseloomustus 4 2 1 relativismi tekkeloost
4.2. Üldiseloomustus4.2.1. Relativismi tekkeloost
 • Esimesena sõnastas relativismi sofist Protagoras (u 480-410 eKr), kes arvas, et inimene on kõikide asjade mõõt.
 • Seda võib mõista nõnda, et millisena asjad kellelegi näivad, sellised on need tema jaoks.

Protagoras

slide7
Paljudele on tuttav juba antiigist pärit ütlus Ilu on vaataja silmades, mis tähendab, et erinevad inimesed peavad erinevaid asju/nähtuseid/isikuid ilusateks.
 • Kas tõesti pole olemas absoluutset ilu?
 • Tuletame meelde Platoni seisukoha ...
platoni arusaam
Platoni arusaam
 • Täiuslikkuse alusel saab asju võrrelda, siis kui on täiuslikkuse etalon!

TÄIUSLIK

ILU

Väga ilus

Ilus

Täiuslikkuse etalon

on täiuslik idee

Kole

Väga kole

Järeldus: Platoni kohaselt eksisteerib

absoluutne ilu üksnes ideeliselt

slide9
Mis puudutab tõe relatiivsust, siis siinkohal Protagoras rõhutas koguni, et Kõik on tõde – st kõik on tõde, mida tõeks peetakse.

Herakleitos

slide10
Tegelikult juba Herakleitos (u 535-475 eKr) viitas kõige suhtelisusele.
 • Ta uskus, et kõik voolab ja muutub – samuti tõde. Mäletatavasti on temalt pärit mõte, et on võimatu astuda kaks korda samasse jõkke (maailm on kui jõgi). Maailma ainus püsiv omadus on see, et ta lõputult muutub.
4 2 2 kaasaja seisukoht meos 2002 221
4.2.2. Kaasaja seisukoht (Meos 2002:221)
 • Samas vaimus Herakleitose ja sofistidega jätkas sajandeid hiljem kaasaja Austria-ameerika filosoof Paul Karl Feyerabend (1924-1994), kes väitis, et teadus ei vääri suuremat usaldust kui maagia, müstika, legendid või muud sellised teadusevälised arusaamad, sest tegemist on lihtsalt erinevate mõtlemistraditsioonidega, millel on head või halvad omadused ainult teatud traditsiooni seisukohalt.
slide12
Feyerabendi kohaselt pole võimalik olla neutraalne hindaja – teadlane hindab teisi mõtlemistraditsioone teadlase seisukohalt, müstik müstiku seisukohalt jne.
 • Filosoof leiab, et haridussüsteem tuleks ümber korraldada nii, et laps tutvuks erinevate mõtlemistraditsioonidega ning suudaks siis iseseisvalt ja kompetentselt eelistusi teha.

Feyerabend

4 3 relativismi mitmekesisuse ja s ltuvuse tees
4.3. Relativismi mitmekesisuse ja sõltuvuse tees
 • Relativismi mitmekesisuse tees (kultuurirelativism) – see on antropoloogiline tees, mis tunnistab moraalireeglite erinevust ühiskonniti.
 • Relativismi sõltuvuse tees – tees, millele vastavalt individuaalsed teod on õiged või väärad sõltuvalt selle ühiskonna iseloomust, kus nad sooritatakse.
4 4 kas moraal on suhteline
4.4. Kas moraal on suhteline?
 • Eetiline relativism (ER)väidab, et on.
 • ER-i plussiks võib pidada seda, et kuna puudub sõltumatu alus teiste kultuuride kritiseerimiseks, siis peaksime olema teiste kultuuride moraali suhtes sallivad (see võib ära hoida paljud konfliktid).
 • ER-i vastu räägib see, et sellel lähenemisel on oht kalduda anarhistlikule individualismile.
4 5 relativismi kriitika
4.5. Relativismi kriitika
 • Võib hävitada ühiskondlikku stabiilsust ja väärtushinnanguid.
 • Selle ismi äärmuslikuim variant võib viia anarhismini, kus igaüks elab iseenese moraali järgi.
 • Puudub mõõdupuu erinevate seisukohtade ja kultuuride hindamiseks.
slide16
Relativismi üks ohtudest on kaäärmuslik subjektivism. Siit lähtuvalt Sulle iseseisvaks mõtlemiseks 2 näidet.
 • Mõelge beebile, kelle kätte satub nuga ja kes torkab sellega oma nelja-aastast õde. Beebi ei tea, mida ta tegi. Me ütleksime, et ta on süütu.
 • Kuid vaatleme nüüd isa, kes torkab sedasama nelja-aastast. Isa aga seletab oma tegu selliselt: “Oma võimu tajumine tekitas minus hea tunde, aga see, mis tekitab minus hea tunde, peab olema moraalselt hea.” Kas tõsiasi, et ta pidas oma tegu moraalselt lubatavaks, teeb selle teo moraalselt lubatavaks? Arutlege.
kasutatud infoallikad
Kasutatud infoallikad
 • Meos, Indrek. Filosoofia sõnaraamat. Tallinn, Koolibri 2002
 • Pojman, Louis P. Eetika. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tallinn 2005
 • Raeper, William. Smith, Linda. Pilk ideede maailma. Tallinn, Koolibri 2003
 • http://et.wikipedia.org/wiki/Relativism