avogadrova konstanta n a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avogadrova konstanta N A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avogadrova konstanta N A

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Avogadrova konstanta N A - PowerPoint PPT Presentation

ivan
144 Views
Download Presentation

Avogadrova konstanta N A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avogadrova konstantaNA počet částic (Number of …) se obvykle značí „N“ • počet částic odpovídající 1 molu je číslo „NA“

 2. Avogadrova konstantaNA NA = 6,02213.1026 „ks“ • počet částic odpovídající 1 molu je číslo „NA“

 3. Avogadrova konstantaNA NA = 6,02213.1023 “ks“ • počet částic odpovídající 1 molu je číslo „NA“ Nám ale bohatě postačí v přesnosti: NA ≈ 6.1023

 4. Molární hmotnostMm hmotnost jednoho molu dané látky

 5. Molární hmotnostMm hmotnost jednoho molu dané látky: Mm= NA.hmotnost částice

 6. Molární hmotnostMm hmotnost jednoho molu dané látky: Pokud částicí je atom Mm= NA.Ar.mu

 7. Molární hmotnostMm podívejme se, jak tato veličina souvisí s atomovou relativní hmotností Mm= Ar.NA.mu

 8. Molární hmotnostMm podívejme se, jak tato veličina souvisí s atomovou relativní hmotností mu NA Mm= Ar.6,02213.1023.1,67.10-27kg

 9. Molární hmotnostMm podívejme se, jak tato veličina souvisí s atomovou relativní hmotností Mm= Ar.10.1023.10-27kg

 10. Molární hmotnostMm podívejme se, jak tato veličina souvisí s atomovou relativní hmotností Mm= Ar.10-3kg

 11. Molární hmotnostMm podívejme se, jak tato veličina souvisí s atomovou relativní hmotností Mm= Ar.g

 12. Molární hmotnostMm TAKŽE • Díky vhodné číselné definici Avogadrovy konstanty existuje jednoduchá souvislost mezi molární hmotností Mm a relativní atomovou hmotností Ar: Mm = Ar.10-3 kg

 13. Rekapitulace: • Molární hmotnost • Avogadrova konstanta (číslo) • Relativní atomová hmotnost vs. molární hmotnost Mm=Ar.10-3kg