format pentaksiran bagi mata pelajaran prinsip perakaunan mulai spm 2011 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on

FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011. TUJUAN PENATARAN :. Memberi input kepada guru-guru berkaitan: - format pentaksiran prinsip perakaunan SPM mulai tahun 2011secara umum - pendedahan kepada pentaksiran kertas 3 - item contoh Kertas 1, 2 dan 3. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FORMAT PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN MULAI SPM 2011' - issac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tujuan penataran
TUJUAN PENATARAN :
 • Memberi input kepada guru-guru berkaitan:

- format pentaksiran prinsip perakaunan SPM mulai tahun 2011secara umum

- pendedahan kepada pentaksiran kertas 3

 • - item contoh Kertas 1, 2 dan 3.
slide4

Tahun 2005: Pembekalan Perisian AssetBase.

 • 25 Jun 2007: MOU antara :
 • - KPM dengan

 London Chamber of Commerce Industry (LCCI )

 Association of Certified Chartered Accountant, U.K(ACCA)

slide5
KENYATAANY.B Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammudin HusseinPROJEK INTERNATIONAL BENCHMARKING LCCI & ACCA
 • Kerjasama formal antara kementerian dan badan profesional itu yang pertama di dunia dan dapat memastikan sistem kurikulum pendidikan negara sentiasa relevan dengan keperluan industri dan pasaran pekerjaan
 • Sijil tambahan yang dikeluarkan ACCA dan LCCI akan memberikan kelebihan kepada pelajar yang sudah memiliki kemahiran asas dalam bidang perakaunan, bersaing dalam pasaran pekerjaan.
 • Pelajar yang mengikuti program ini boleh memilih sama ada meneruskan kerjaya dalam bidang perakaunan sehingga ke peringkat lebih tinggi atau terus ke peringkat profesional kerana sudah mendapat pengecualian daripada menduduki peperiksaan awalan.
perubahan format pentaksiran
perubahan format pentaksiran
 • Disebabkanoleh Program DuaPensijilan
 • Memberinilaitambahkepada SPM danmemenuhikehendakbadanprofesional :LCCI & ACCA

- Sijil Level 2 dari LCCI

- Pengecualian T1 dari ACCA

 • Semaksemulakurikulum MP PrinsipPerakaunan
mp prinsip perakaunan
MP PrinsipPerakaunan:
 • Mata pelajaran elektif di peringkat SPM.
 • Calon SPM yang memperoleh keputusan yang baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LCCI akan mendapat 2 sijil:
 • - Sijil SPM
 • - Sijil LCCI Tahap 2.
 • Cara memohon Sijil LCCI:
 • Wang pos: RM 25.00
 • Fotostat Slip SPM & Kad Pengenalan dan disahkan
 • Sampul surat beralamat sendiri
 • Pos ke pejabat LCCI Petaling Jaya Selangor
senario perubahan pentaksiran prinsip perakaunan spm dilakukan melalui
SENARIO PERUBAHAN PENTAKSIRAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM, dilakukanmelalui

Fasa 1: Projek Rintis Dua Pensijilan –

November 2007.

Bilangan Calon : 778 orang ( 147 sekolah)

Tahun 2008: tahun pertama penghasilan instrumen pentaksiran secara bersama antara Lembaga Peperiksaan M’sia (LPM) dengan LCCI.

Fasa 2: Mulai 2009, ditangguhkan kepada 2011

23 Oktober 2009  Format Pentaksiran Prinsip Perakaunan SPM telah diluluskan dalam Mesyuarat Kurikulum Pusat, Kementerian Pelajaran Malaysia

slide10

Penghasilan Format 2011….

LembagaPeperiksaanM’sia (LPM) telahmengadakansatusirimesyuaratperekaanbentukinstrumenpentaksiranberdasarkanSukatanPelajaran yang disemaksemula :

 • 14 April 2009
 • 11 May 2009
 • 22 Jun 2009
 • 26 Okt 2009
format pentaksiran baru 2011
FORMAT PENTAKSIRAN BARU 2011
 • Bagi memenuhi keperluan dan matlamat

- Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan semak semula

- pihak badan profesional (LCCI dan ACCA)

 • Untuk melahirkan modal insan profesional perakaunan peringkat sekolah bertaraf antarabangsa, berilmu dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk diri sendiri, masyarakat, agama dan negara serta menyumbang kepada pembangunan negara maju 2020
matlamat mata pelajaran prinsip perakaunan
MATLAMAT MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN
 • Perakaunan sebagai satu pengajian asas
 • Akauntabiliti
 • Pemikiran kritikal dan reflektif
 • Budaya kerja yang beretika
 • Berpengetahuan dalam teknologi maklumat
 • Kemahiran berkomunikasi
 • Pendekatan pembelajaran bermakna
 • Pembelajaran sepanjang hayat

[Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2009 – Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia]

objektif pentaksiran op mata pelajaran prinsip perakaunan
OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP) MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

OP 1:Pengetahuan dan Kefahaman berkaitan Perakaunan

OP 2: Kemahiran Mengaplikasi

OP 3: Kemahiran Menganalisis

OP 4: Kemahiran Membuat Keputusan

OP 5: Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

OP 6: Nilai-nilai Murni dalam Perakaunan

slide14

HUBUNGAN ANTARA

OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP) DENGAN BENTUK INSTRUMEN

contoh item kertas 1
CONTOH ITEM KERTAS 1

1. Apakah maksud penggajian?

A Salah satu daripada urus niaga perakaunan yang menguruskan kaedah pembayaran kepada pekerja di atas perkhidmatan yang diberikan.

B Jumlah pendapatan yang dibayar untuk satu tempoh masa sebelum potongan dibuat.

C Satu sistem yang diamalkan oleh sesebuah organisasi untuk pembayaran gaji.

D Jumlah wang yang dibayar bagi perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja.

Jawapan : A,

[Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman

Konteks : 9.1 Dokumen penggajian

Aras : R]

contoh item kertas 120
CONTOH ITEM KERTAS 1

2. Apakah butiran yang diambil kira dalam pengiraan gaji kasar?

I Elaun

II Gaji Pokok

III Pinjaman Perumahan

IV Yuran Koperasi

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

Jawapan : A

(Konstruk : Pengetahuan dan Kefahaman

Konteks : 9.2 Pengiraan Gaji

Aras : R)

contoh item kertas 121
CONTOH ITEM KERTAS 1

3. Zabidi Enterprise memberikan maklumat berikut pada 31 Disember 2009.

Penghutang RM8 000

Peruntukan hutang ragu RM 500

Hutang lapuk RM 320

Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada 10% atas penghutang.

Berapakah jumlah peruntukan hutang ragu yang direkodkan di dalam Kunci Kira-kira?

A RM718

B RM768

C RM800

D RM850 Jawapan : C

kertas 2 3756 2
Kertas 2 (3756/2)

TIADA

ANCHOR ITEM

perincian item kertas 2
PERINCIAN ITEM KERTAS 2

Bahagian A (60 markah) (Wajib)

Soalan 1 (10 markah)

Soalan 2 (25 markah)

Soalan 3 (25 markah)

Bahagian B (40 markah) (Pilih 2)

Soalan 4 (20 markah)

Soalan 5 (20 markah)

Soalan 6 (20 markah)

contoh item kertas 2 bahagian a
CONTOH ITEM KERTAS 2 – BAHAGIAN A

a. Enter in the column the type of account and where this item will be transfer to financial statement. 

 • [2 marks]
contoh item kertas 2 bahagian a26
CONTOH ITEM KERTAS 2 – BAHAGIAN A

b. Classify each of these manufacturing cost.

 • [2 marks]
contoh item kertas 2 bahagian a27
CONTOH ITEM KERTAS 2 – BAHAGIAN A

Puan Mawadah telah memulakan perniagaan pada 1 Januari 2008 dengan membawa masuk tunai di bank RM20 000 dan perabot RM10 000 sebagai modal. Rekod perniagaannya tidak disimpan mengikut sistem catatan bergu.

Pada 31 Disember 2008, baki-baki aset dan liabiliti perniagaannya adalah seperti berikut:

RM

Perabot 10 000

Stok 15 708

Bank (overdraf) 823

Sewa dibayar terdahulu 800

Penghutang 7 630

Pemiutang 6 500

Kadar bayaran terakru 360

Maklumat tambahan:

(i) Pemilik menggunakan wang perniagaan RM4 260 untuk membeli sebuah komputer anaknya.

(ii) Baki hutang seorang pelanggan RM508 dihapuskira sebagai hutang lapuk dan belum direkodkan.

(iii) Pulangan belian RM356 telah tertinggal catat.

con item kertas 2 bhg an b samb
CON. ITEM KERTAS 2 – BHG.AN B (samb)

(iv) Sebuah kenderaan milik peribadi Puan Mawadah bernilai RM35 000 telah dibawa masuk ke dalam perniagaan pada 1 Julai 2008. Tiada catatan direkodkan.

(v) Susut nilai kenderaan ditetapkan 20% setahun atas kos.

(vi) Perabot disusutnilaikan 10% setahun atas kos.

(vii) Stok akhir terlebih nilai RM400.

Anda dikehendaki menyediakan:

a) Penyata Mengira Modal pada 31 Disember 2008.

[9 markah]

b) Penyata Mengira Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2008. [5 markah]

c) Akaun Modal pada 31 Disember 2008. [6 markah]

seterusnya

seterusnya

CONTOH ITEM KERTAS 3