CNS visualisering - PowerPoint PPT Presentation

issac
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CNS visualisering PowerPoint Presentation
Download Presentation
CNS visualisering

play fullscreen
1 / 52
Download Presentation
CNS visualisering
331 Views
Download Presentation

CNS visualisering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  3. Vevs-spesifikk kontrast

  4. 3D MRI

  5. 3D MRI

  6. Multispektral 3D MRI

  7. Hjerneslag - multispektral 3D MRI

  8. Hjerneslag - multispektral 3D MRI

  9. Hjerneslag

  10. Hjerneslag

  11. Intervensjons MRI

  12. Intervensjons MRI

  13. Hva er bildebehandling ?

  14. Lring og klassifikasjon

  15. Hva er grafikk ?

  16. Reformatering

  17. MRI Hodeopptak

  19. 3D MRI & volume rendering

  20. Volume rendering

  21. Volume rendering

  22. Hjerne in vitro (lateralt)

  23. Hjerne in vitro (medialt)

  24. Hjernens lappe-inndeling

  25. Gyrus pre- og post centralis

  26. Pyramidebanen

  27. Synsbanene

  28. Sprk

  29. Ventrikkel-systemet

  30. Ventrikkel-systemet

  31. CSF

  32. Hydrocephalus Kasuistikk

  33. Forstrrede sideventrikler

  34. Hodetraume Kasuistikk

  35. 3D MRI funn

  36. Nevropsykologisk test-profil

  37. Nevropsykologiske funn:

  38. Parietallappens funksjonelle anatomi

  39. Brigham & Women's Hospital Surgical Planning Lab The Multiple Sclerosis Project

  40. Forml med studien

  41. MS

  42. MS

  43. MS

  44. MS

  45. Funksjonell MRI (fMRI) av hjernen

  46. Fysiologiske prosesser & MRI opptakshastigheter

  47. Akutt hjerneslag

  48. Perfusjons- avbildning

  49. Hjerneaktiveringsstudier med fMRI

  50. Funksjonell MRI: BOLD kontrast

  51. fMRI lysstimulering

  52. fMRI : eksperimentelt design og data-analyse

  53. fMRI (lysstimulering)