P ratud faasi vedelikkromatograafia tuuli tamm b 31
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

PÖÖRATUD FAASI VEDELIKKROMATOGRAAFIA Tuuli Tamm B-31. Vedelikkromatograafia (HPLC). puuduva piirangud aine molekulmassile ja on võimalik lahutada ka kõrgmolekulaarsete ainete segusid umbes 60 % kromatograafilistest anlüüsidest Kasutatakse keskkonnaanaüütika või biotehnoloogia labor ites.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - isra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vedelikkromatograafia hplc
Vedelikkromatograafia (HPLC)

 • puuduva piirangud aine molekulmassile ja on võimalik lahutada ka kõrgmolekulaarsete ainete segusid

 • umbes 60 % kromatograafilistest anlüüsidest

 • Kasutatakse keskkonnaanaüütika või biotehnoloogia laborites


Ajaloost
Ajaloost

 • Esimese kromtograafia aparaadi leiutas vene teadlane Tsvett

 • Kasutatud liikumatu faasi suurus oli ligikaudu 300 umja lahutus võttis aega 12-24 tundi

 • Analüüsi kiirendamiseks suurendati liikuva faasi voolukiirust, see vähendas aga tunduvalt efektiivsust

 • Kaasaegse variandi leiutasid Martin ja Snyge (Nobeli preemia 1953 a.)


Vedelikkromatograafia hplc1
Vedelikkromatograafia(HPLC)

 • HPLC mobiilne faas on vedelik (eluent)

 • Uurimisobjektid: makromolekulid, ioonsed ühendid, looduslikud ühendid


P ratud faasi vedelikkromatograafia
Pööratud faasi vedelikkromatograafia

 • Pööratud faasi korral on liikumatu faasi polaarsus väiksem kui liikuval faasil

 • Polaarne mobiilne faas (vesi+modifikaator) ja mittepolaarne statsionaarne faas (C2- C18)

 • Proovi komponendid elueeruvad oma polaarsusele vastavalt: pööratud faasi korral polaarsuse kahanemise järjekorras


Mehhanism
Mehhanism

 • Pööratud faasi võib vaadelda kui mittepolaarset kilet silikageeli pinnal, kus lahustuvad hästi mittepolaarsed molekulid (näit süsivesinikud). See põhjustab süsivesinike suurema retensiooni kolonnis, samal ajal kui polaarsed molekulid tõugatakse pööratud faasist välja ja nad elueeruvad kiiresti läbi kolonni.Eluent
Eluent

 • Eluendiks on tavaliselt orgaaniliste lahustite segu või soolade vesilahus, mida hoitakse klaaskolvis või polüetüleenpudelis. Eluendi valik sõltub analüüsist. Tavaliselt sisaldab eluent lahustunud gaase, mis kõrge rõhu all moodustavad mulle.

 • Lahustunud gaaside eluendist eemaldamiseks kasutatakse selliseid võtteid nagu eluendi keetmine või töötlemine ultrahelivannis. Heeliumi barboteerimine (läbipuhumine) eluendist enne analüüsi algust.


P ratud faasi vedelikkromatograafia tuuli tamm b 31
Pump

 • Edasi-tagasi liikuva kolviga pumbad, mis varustavad kolonni eluendiga kindla sagedusega

 • Pump koosneb ekstsentrilisest ajamist, safiirkolvist ja kahest rubiinkuulidega ventiilist, mis avavad või sulgevad eluendile pääsueluendianumasse ja kolonni

 • Pump toidab kolonni eluendiga perioodiliselt ja detektori signaalis on näha vastava sagedusega pulsatsiooni. Selleks, et pulsatsiooni minimeerida, kasutatakse kromatograafias tavaliselt kahte pumpa, mis töötavad vastasfaasis


P ratud faasi vedelikkromatograafia tuuli tamm b 31
Pump

 • Kolb

 • Tihendid

 • Ventiilid

 • Ekstsentriline pöörlev ajam

 • Eluendi kamber


Proovi sisestamine
Proovi sisestamine

 • Vedelikkromatograafias kasutatakse vastavalt 6 avaga kahepositsioonilist klappi.

 • Klapi laadimisasendis täidetakse aas prooviga kasutades mikrosüstalt. Analüüsi alustamiseks viiakse klapp teise asendisse ja eluent kannab aasas oleva proovi kolonni.


Kolonn
Kolonn

 • Kolonniks on vedelikkromatograafias tavaliselt roostevabast terasest metalltoru välisdiameetriga 6,4 mm (1/4 tolli) ja sisediameetriga 4,6 mm. Kolonni pikkus on kuni 25 cm. Kolonni sisepind on siledaks poleeritud.


Kolonni t idis
Kolonni täidis

 • Kolonni täidiseks on vedelikkromatograafias silikageel (amorfne tahke valget värvi poorne materjal)

 • Vedelikkromatograafias kasutatav silikageel koosneb ebaregulaarse kujuga osakestest läbimõõduga 3-4 um.

 • Kolonni täitmiseks valmistatakse sobivas lahuses silikageeli suspensioon, mis siis kõrge rõhu all kolonni pumbatakse


Detektor
Detektor

 • UV-detektor

 • See on modifitseeritud spektrofotomeeter, mille küvetiks on väike läbivoolurakk, mis on asetatud spektrofotomeetri kiirte teele

 • Fluorestsentsdetektor


Liikuv ja liikumatu faas
Liikuv ja liikumatu faas

 • Liikuv faas osaleb aktiivselt lahutusprotsessis ja selle õigest valikust sõltub analüüsi tulemus

 • Liikumatuks faasiks on silikageel, millega on seotud keemiliselt seotud pikad (n=18) alküülahelad

 • Pööratud faasi korral on liikumatu faasi polaarsus väiksem kui liikuval faasil


Kasutusalad
Kasutusalad

 • Kasutatakse nõrga polaarsusega neutraalsete molekulide puhul, liikuvaks faasiks on vesilahused

 • Alifaatsete või aromaatsete rühmadega molekulide lahutamisel

 • Segu analüüsil, mille komponentide polaarsus varieerub suurtes piirides (gradientelueerimine)Plussid
Plussid

 • Saab kasutada segu analüüsil, mille komponentide polaarsus varieerub suurtes piirides

 • Suur lahutatavate ühendite hulk

 • Liikuva faasi odavus, lihtsus


Miinused
Miinused

 • Kasutatakse ainult neutraalsete molekulide korral

 • Analüüsi optimiseerimine on keerukas, kuna ka mobiilne faas osaleb lahutusprotsessis

 • Jäägid