DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER - PowerPoint PPT Presentation

isra
de kenler ver t rler ve operat rler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER
200 Views
Download Presentation

DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEĞİŞKENLER, VERİ TÜRLERİ VE OPERATÖRLER

 2. Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. Değişken mantığı günlük yaşamda da çok kullanılan bir mantıktır aslında. Değişken nedir nasıl tanımlanır?

 3. Aklımızdan iki sayı tutmamız istendiğinde ve bu sayılarla alakalı işlem yapmamız istendiğinde aslında isimlendirecek olursak sayi1 ve sayi2 olarak o sayıları aklımızda tutuyoruz. İşte bu sayi1 ve sayi2 sadece o an geçici bir süre içinde işlem yapmamız için kafamızda ürettiğimiz değişkenlerdir. Programlamada da geçici olarak veri tutmak istediğimizde değişkenleri kullanırız. Değişken nedir nasıl tanımlanır ?

 4. Tanımlanan değişkenlerin tipleri değişken isminden önce belirtilir. Değişken isimlerini belirlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Boşluk, nokta, soru işareti, noktalı virgül, çift tırnak, tek tırnak, aritmetik  operatörler, karşılaştırma ve atama operatörleri, parantezler kullanılamaz. Sayı ile başlayamaz. VisualC#.NET dilinde tanımlı anahtar kelimeler kullanılamaz. Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılırsa, farklı dil seçenekli işletim sistemlerinde çalışma anında hata üretecektir. Tanımlama Kuralları

 5. Değişkenler program içinde, tuttukları verilere ulaşmak için kullanılır. Ancak değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt  bloklarda mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir. Kapsam alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz. Veri Tipleri

 6. Veri tipi, değişkenlerin tuttukları değerlerin türünü ve bellekte tutulacak boyutunu tanımlar. Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verininboyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir. İki tip veri tipi mevcuttur Değer Tipleri (ValueType)  , Referans Tipleri (ReferenceType) Veri Tipleri

 7. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırlar. Değer Tipleri (ValueType)

 8. Sınıflar referans tiplerdir.Sınıf da referans tiptir. Bir referans tip, heap bölgesinde bir alanı gösteren bir referans olarak, stack bölgesinde saklanır. Referans Tipleri (ReferenceType)

 9. Aritmetik Operatörler • Karşılaştırma Operatörleri  OPERATÖRLER

 10. Aritmetik Operatörler Çarpma( *), Bölme( /), Toplama( +), Çıkarma (-) ModAlma (Mod)  • Karşılaştırma Operatörleri  OPERATÖRLER

 11. Aritmetik Operatörler • Karşılaştırma Operatörleri Küçük( <), Büyük (> ), Küçük Eşit (=<), Büyük Eşit (=>), Eşit (=), Eşit Değil (<>)  OPERATÖRLER

 12. Bu operatörler aritmetik işlemlerinde, sayılarla veya sayı tutan ifadelerle kullanılır. Çarpma Matematikteki çarpma işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “ * ” işareti ile kullanılır. intsayi = 100; sayi= 200 * 2; Bölme Matematikteki bölme işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “/ ” işareti ile kullanılır. doublebolum; bolum = sayi / 23;1 ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER

 13. Çıkarma Matematikteki çıkarma işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “ - ” işareti ile kullanılır. intsonuc = bolum - 100; Toplama Matematikteki toplama işlemini gerçekleştirmek için kulladığımız operatördür. “ + ” işareti ile kullanılır. int toplam; toplam += sonuc; ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER

 14. Mod Alma Modülüs operatörü bir bölme işleminde kalan sonucu verir.  int kalan = toplam %42; • Tekli Arttırma - Azaltma İşlemleri ++ değiskeni 1 er arttırma operatörü int i; i++; -> i = i + 1; demektir. -- değiskeni 1 er azaltma operatörü int i; i --; -> i = i - 1; demektir. ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER

 15. ÖRNEK

 16. Bu operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda true ya da falsedeğeri döner. Karşılaştırma operatörleri yalnızca sayı tipleri üzerinde yapılmaz. Küçük Bu operatör iki durumdan hangisinin küçük olduğunu bulmak için kullanabiliriz. sayi2 < sayi          //Sonuç:True Küçük Eşit    Bu operatörü iki değerden birisi küçük veya eşitse bir işlem yaptırmak istiyorsak kullanabiliriz. sayi2 <= sayi        //Sonuç: True Büyük Bu operatör iki durumdan hangisinin büyük olduğunu bulmak için kullanabiliriz. sayi2 > sayi          // Sonuç: False Karşılaştırma Operatörleri

 17. Büyük Eşit   Bu operatörü iki değerden birisi büyük veya eşitse bir işlem yaptırmak istiyorsak kullanabiliriz. sayi2 >= sayi       // Sonuç: False Eşit   Bu operatör iki durumun birbirine eşitliğini sorgulamak istiyorsak bu operatörü kullanabiliriz.  sayi2 == sayi       // Sonuç: False Eşit Değil Bu operatör iki durumun eşit olmadığını bulmak için kullanılır.          sayi2 !=sayi         //Sonuç: True Karşılaştırma Operatörleri

 18. RUMEYSA NUR ARSLAN 133 11/C