Sole wokół nas - PowerPoint PPT Presentation

ismail
micha top r kl iia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sole wokół nas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sole wokół nas

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Sole wokół nas
326 Views
Download Presentation

Sole wokół nas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Michał Topór kl. IIa Sole wokół nas

 2. Czym są sole, już wiemy. Jak dotąd wykorzystywaliśmy lub uzyskiwaliśmy je w doświadczeniach chemicznych. Jednakże sole wykorzystujemy też w wielu dziedzinach gospodarki oraz w życiu codziennym. Następne slajdy pokażą wam przykłady tych soli oraz ich praktyczne zastosowanie.

 3. Rolnictwo

 4. Nawozy mineralne- to związki chemiczne które są dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku danego pierwiastka. Są również wzbogacone w sole potrzebne do prawidłowego funkcjonowania roślin

 5. Nawozy azotowe, np.: saletra sodowa NaNO3 , saletra amonowa NH4NO3 – azot jest niezbędny do procesu wzrostu.

 6. Nawozy fosforowe, np.: fosforan(V) wapnia Ca3(PO4)2 - fosfor jest niezbędny przy wzroście korzeni roślin.

 7. Nawozy potasowe, np.: chlorek potasu KCl – przyśpiesza wzrost roslin.

 8. Przemysł spożywczy

 9. W kuchni- sól kuchenna, saletra potasowa, soda oczyszczona.

 10. kosmetyka

 11. Soda kalcynowana Jest to składnik proszków do prania.

 12. NaCl, KCl, MgCl2 Sole te wykorzystywane są do produkcji soli do kapieli.

 13. medycyna

 14. MgCO3 Jest stosowany przy produkcji leków i pasty do zębów.

 15. budownictwo

 16. Skały w których są sole:-wapienie,-marmury.W wyniku parzenia wapna powstaje wapno palone, gdy do niego dodamy wody otrzymamy wapno gaszone .

 17. Przykłady: