slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4-Sep-14 Slide 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
4-Sep-14 Slide 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

4-Sep-14 Slide 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

JOURNAL 2011 Nytt arbetssätt. VARFÖR ? Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011. 4-Sep-14 Slide 1. Region Skånes Prehospitala Centrum. JOURNAL 2011. VAD PÅVERKAS ? ISPASS Ärendeutskick, underlag till journalen Koordinater Statusrapportering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

4-Sep-14 Slide 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

JOURNAL 2011

Nytt arbetssätt

VARFÖR ?

Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011

4-Sep-14 Slide 1

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide2

JOURNAL 2011

 • VAD PÅVERKAS ?
 • ISPASS
 • Ärendeutskick, underlag till journalen
 • Koordinater
 • Statusrapportering
 • - Analoga överfallslarmet ( från Sunitdatorn)

4-Sep-14 Slide 2

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide3

JOURNAL 2011

ÅTGÄRDER

- Tillfällig övergång till pappersjournal

- Nytt sätt att skicka ut ärende från SOS Alarm

- Uppgradering till RAKEL version 10

- Planering för införande av ISPASS version 2

4-Sep-14 Slide 3

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide4

JOURNAL 2011

 • Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
 • Skickas via RAKEL
 • - Kanal/ Talgrupp
 • - Prioritet
 • - Ärende index 1 t ex Bröstsmärtor, Medvetslös, Olyckor/trauma mm
 • - Förnamn
 • - Efternamn
 • - Hämtadress
 • Gatuadress
 • Ort
 • Händelsebeskrivning
 • OBS! kommer som 2-3 st. SDS. Radera efter varje uppdrag.
 • Enligt rutin ska alla prio 1 även kvitteras via talbegäran RAKEL

4-Sep-14 Slide 4

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide5

JOURNAL 2011

 • Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
 • Skickas som SMS till mobiltelefon
 • Kompletterande uppgifter
 • - Ärendenummer (1234567-2)
 • - Ärende index 2 och 3
 • Övriga ärendeindex ( Räddningsuppdrag)
 • Vägbeskrivning
 • - Till adress
 • Gatuadress
 • Ort
 • - Lämna tid
 • Position, koordinater i RT90
 • OBS! kommer som 2-3 st. SMS. Radera efter varje uppdrag.

4-Sep-14 Slide 5

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide6

JOURNAL 2011

Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning

Skickas som SMS till mobiltelefon

Kompletterande uppgifter

Position, koordinater i RT90

Kartstödet kommer att fungera. Går att lägga in koordinater och

adresser för rutt.

Kan förmodligen upplevas som svårt att hantera, smått, skakigt osv. under färd

Därför viktigt med alternativt kartmaterial, papperskarta.

4-Sep-14 Slide 6

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide7

JOURNAL 2011

 • Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
 • Personnummer kommer inte att skickas med
 • Finns inte i den RAKEL profil SOS har idag. Finns ingen tidsplan för när
 • profilen kan ändras för att vara mer anpassad till våra behov
 • Inte tillåtet att skicka personuppgifter via SMS
 • Vid behov måste teamet kontakta SOS-operatören för att få
 • patientens ålder
 • Vid Prio 1 kvittens via talbegäran RAKEL- efterfråga patientens ålder.
 • Personnumret får inhämtas av/hos patienten.

4-Sep-14 Slide 7

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide8

JOURNAL 2011

Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med uppdrag

Tider

 • Tider som ska med i journalen samt föras in i klienten.
 • Ingen tid visas i RAKEL
 • SOS Alarm tittar på möjlighet att t ex via SMS skicka ut tider
 • Utlarmad
 • Kvitterat
 • Framme patient/brytpunkt
 • Lastat
 • Lämnar patient
 • Till dess att ev. lösning hittas måste teamen via kontakt med SOS få tider.
 • I möjligaste mån ska man själv hålla reda på och notera de tider man kan.

4-Sep-14 Slide 8

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide9

JOURNAL 2011

Ärendeutskick vid alternativdrift på SOS Alarm

Kommer att ske på samma sätt som idag.

Utlarmning från SOS Alarm via Rakel till Enhet

Kvittens och alla uppgifter kring ärendet muntligt

via talbegäran RAKEL

4-Sep-14 Slide 9

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide10

JOURNAL 2011

Statusrapportering via RAKEL

 • Uppdrag kvittens
 • Framme patient
 • Framme brytpunkt
 • Lastat prio 1,2,3,4
 • Avlämnar
 • Uppdrag disponibel ( hemåt)
 • Klar uppdrag
 • Disponibel station
 • Disponibel radio
 • Avställd (X:ad)

Framme patient

Framme brytpunkt

Nytt arbetssätt

4-Sep-14 Slide 10

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide11

JOURNAL 2011

Statusrapportering via RAKEL

 • Uppdrag kvittens Kvittera uppdraget, görs från fordonsterminalen
 • kvittens även via talbegäran RAKEL vid prio 1
 • Framme patient Från handterminalen då man är framme hos patienten
 • Framme brytpunkt Framme vid brytpunkt t ex våld o hot, större händelser
 • Lastat prio 1,2,3,4 När man lastat
 • Avlämnar När man kommer dit patienten ska lämnas t ex akut mot
 • Uppdrag disponibel När man lämnat patienten, på väg till station
 • Klar uppdrag Hemma vid station alt. nytt uppdrag

4-Sep-14 Slide 11

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide12

JOURNAL 2011

Statusrapportering via RAKEL, fortsättning

 • Disponibel station - Hemma på stationen
    • - Dagambulans börjar sitt pass
 • Disponibel radio - Utanför station utan att ha uppdrag
 • Avställd, X:ad - Används då bilen är avställd av någon anledning
 • - Dagambulans slutar sitt pass

4-Sep-14 Slide 12

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide13

JOURNAL 2011

STATUSRAPPORTERING VIA RAKEL

Softkey Fordonsterminal

Uppdraget går enbart att kvittera

Från fordonsterminal

Softkey hålls intryckt – status går iväg

Övriga status finns under Mode

4-Sep-14 Slide 13

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide14

JOURNAL 2011

STATUSRAPPORTERING VIA RAKEL

Softkey Handterminal

Uppdraget går enbart att kvittera

Från fordonsterminal

 • Övriga status finns under Mode
 • - Tryck 2 gånger på mode knappen
 • Bläddra fram till önskat status
 • visas i kronologisk ordning. Grön Lur

4-Sep-14 Slide 14

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide15

JOURNAL 2011

 • Pappersjournal 2 delar
 • Akutjournal ambulans
 • - Arbetsblad enl. METTS (Akutjournal enligt METTS)
 • Inmatning i klienten, delar av Akutjournal Ambulans i efterhand
 • SE Direktiv 74

4-Sep-14 Slide 15

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide16

JOURNAL 2011

 • Pappersjournal 2 delar
 • Akutjournal ambulans
 • Nuvarande pappersjournal med justeringar
 • 1 ex – originaljournal, till patientjournal
 • 1 ex – Till RSPC Skickas 1 gång i veckan, kan skickas med post
 • 1 ex – Sparas ambulansstationen
 • Delar av denna journal ska matas in i klienten i efterhand.
 • Se direktiv 74

4-Sep-14 Slide 16

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide17

JOURNAL 2011

Pappersjournal 2 delar

Arbetsblad enligt METTS

Inledningsvis, nuvarande arbetsblad. Innebär att man måste föra

dubbelt, dels på akutjournal Ambulans dels på METTS arbetsblad.

Akutjournal Ambulans, 1 ex samt METTS arbetsblad medföljer patienten.

Revidering av METTS pågår, därefter blir det Akutjournal enl. METTS

4-Sep-14 Slide 17

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide18

JOURNAL 2011

 • Pappersjournal 2 delar
 • Akutjournal enligt METTS
 • Revidering av METTS pågår nationellt därefter blir
 • det journal enl. METTS
 • - Patientuppgifter samt logistikuppgifter på akutjournal Ambulans
 • Patientuppgifter samt medicinska uppgifter på akutjournal enl. METTS
 • Akutjournal METTS kommer att vara i 3 ex.
 • Hanteras på samma sätt som Akutjournal Ambulans.
 • 1 ex – originaljournal, till patientjournal
 • 1 ex – Till RSPC Skickas 1 gång i veckan, kan skickas med post
 • 1 ex – Sparas ambulansstationen

4-Sep-14 Slide 18

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide19

JOURNAL 2011

Pappersjournal 2 delar

Akutjournal Ambulans

Delar av denna journal ska matas in i klienten i efterhand.

Utförda uppdrag ska föras in under innevarande arbetspass. Dessa

skickas sedan till servern på samma sätt som idag.

Se Direktiv 74

4-Sep-14 Slide 19

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide20

JOURNAL 2011

JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011

LP 15

 • Vitala parametrar förs in i pappersjournalen
 • Ev. EKG remsa skrivs ut i 1 ex och medföljer originaljournalen
 • Ev. Rytm remsa skrivs ut i 1 ex och medföljer originaljournalen

4-Sep-14 Slide 20

Region Skånes Prehospitala Centrum

slide21

JOURNAL 2011

ISPASS Version 2. Var står vi?

 • Saknar beslut om hur vi får inköpa – Koncerninköp/jurister
 • Tester i Ystad har gått bra, enbart positiva testprotokoll
 • Superanvändarna informerade och involverade
 • Just nu – ”Väntaläge”, Vid beslut ska vi göra:
 • Tidsplan
 • Utbildning, planering
 • Utbildning, genomförande
 • Interaktivt
 • Hands on
 • Installationer

4-Sep-14 Slide 21

Region Skånes Prehospitala Centrum