Yetersiz n fuziyet x a z nda
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Yetersiz nüfuziyet (X-ağzında). Tanımı: Kök alınlı bir X dikişinde dikiş ortası kaynak yapılmamıştır. Oluşumu: Hatalı ağız hazırlığı; yüksek kök alnı ölçüsü nedeniyle, dikiş, normal elektrodla kaynak yapılamaz. Kaçınma:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ismael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yetersiz n fuziyet x a z nda
Yetersiz nüfuziyet (X-ağzında)

Tanımı:

Kök alınlı bir X dikişinde dikiş ortası kaynak yapılmamıştır.

Oluşumu:

Hatalı ağız hazırlığı; yüksek kök alnı ölçüsü nedeniyle, dikiş, normal elektrodla kaynak yapılamaz.

Kaçınma:

Kök paso, derin nüfuziyet elektroduyla kaynak yapılmalıdır; kök alnı yüksek seçilmemelidir

Düzeltme:

Kaynak dikişi, bir tarafından karşı paso çekilmek üzere oyulur ve yeniden kaynak yapılır.


Yetersiz n fuziyet v a z nda
Yetersiz nüfuziyet (V-ağzında)

Tanımı:

Bir V dikişinin kökünde, karşı pasonun kaynağıyla dahi uzaklaştırılamayan curuf kalıntısı ve boşluk bulunur

Oluşumu:

Karşı pasonun kaynağından önce, kökte oyma yapılmamış.

Kaçınma:

Kök derin şekilde oyulmalıdır

Düzeltme:

Karşı pasodan önce kök taşlanmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.


Yetersiz n fuziyet tozalt kayna nda
Yetersiz nüfuziyet (Tozaltı kaynağında)

Tanımı:

Çift taraftan kaynak edilen bir küt I-dikişindeki pasolar birbirine göre kayar ve nüfuziyet azalır; böylece dikiş tam nüfuziyetli olmaz

Oluşumu:

Düşük kaynak akımı; hızlı kaynak; kaynak kafası dikiş ortasına ayarlanamamış

Kaçınma:

Kaynak kafasının dikiş ortasına tam ayarlanması; kaynak akımının ve kaynak hızının birbiriyle uyumlu olması

Düzeltme:

Pasolardan biri, diğer pasoya kadar oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır


Yetersiz n fuziyet tozalt kayna nda1
Yetersiz nüfuziyet (Tozaltı kaynağında)

Tanımı: Çift taraftan kaynak yapılan bir I-dikişinde, nüfuziyet düşüktür; böylece her iki paso üstüste gelmez ve levha, orta kısmından kaynak yapılamaz

Oluşumu: Levha kalınlığı, bir I-dikişi için çok fazladır

Kaçınma: Yaklaşık 18 mm’den itibaren levha kenarları, tozaltı kaynağında da kaynak ağzı açılmalıdır.

Düzeltme: Pasolarda biri diğer pasoya kadar oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


Yetersiz n fuziyet yar m v a z nda
Yetersiz nüfuziyet (Yarım-V ağzında)

Tanımı:

Bir T-bağlantıdaki yarım V dikişleri, kök tarafında tam nüfuziyete sahip değildir.

Oluşumu:

Çok küçük kök aralığı; çok dar ağız açısı veya çok kalın elektrod

Kaçınma:

Daha büyük kök aralığı veya daha ince elektrod seçilmeli; kök tercihan oyulmalı ve karşı paso çekilmeli veya derin nüfuziyet elektroduyla kaynak yapılmalı

Düzeltme:

Kök tarafı, kaynak metaline kadar oyulmalı veya ağız açılmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


D zensiz diki t rt llar al n k t kayna nda
Düzensiz dikiş tırtılları (alın=küt kaynağında)

Tanımı: Dikiş, düzensiz ve iri dalgalı bir yüzey görünüşüne sahiptir.

Oluşumu: Çok yüksek akım şiddeti; elektrodun dengesiz hareketi

Kaçınma: Doğru kaynak akımı ayarlanmalı; elektrod eşit hareketlerle ielrletilmeli.

Düzeltme: Taşlama ve yeniden kaynak yapma.


D zensiz diki t rt llar k e kayna nda
Düzensiz dikiş tırtılları (köşe kaynağında)

Tanımı: PB pozisyonunda yapılmış bir içköşe dikişi, düzensiz bir dikiş yüzeyi görünüşüne sahiptir.

Oluşumu: Elektrodun dengesiz hareketi

Kaçınma: Elektrod eşit hareketlerle ielrletilmeli.

Düzeltme: Dikiş oyulmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.


Her bir paso aras nda hatal ba lang yeri
Her bir paso arasında hatalı başlangıç yeri

 • Tanımı:

 • İçköşe dikişi, başlangıç yerlerinde ya gerekenden kalın ya da gerekenden ince yapılmıştır.

 • Oluşumu:

 • Arkın tutuşturulmasından sonra,

 • a durumunda: Elektrod başlangıç noktasına çok yavaş geri getirilmiş ve ark çok uzun tutulmuş

 • b durumunda:Elektrod başlangıç noktasına yeterince yavaş getirilmemiş.

 • Kaçınma:

 • Elektrod tutuşturulduktan sonra kısmen uzun ark halinde tutulur; uç krateri doldurulur ve ark üflemesine dikkat edilerek kaynak yönünde hareket ettirilir

 • Düzeltme:

 • Başlangıç yeri taşlanır veya oyulur ve kaynakla doldurulur


S rama
Sıçrama

Tanımı: Levha yüzeyinde, dikişin yanında sağ ve solunda çok sayıda sıçrama

Oluşumu: Çok yüksek kaynak akımı; çok uzun ark boyu; elektrod örtüsünde yüksek oranda nem; elektrod türünün sıçramaya eğilimli olması

Kaçınma: Doğru kaynak akımı seçilmeli; ark kısa tutulmalı; elektrod kuru depolanmalı veya kaynaktan önce kurutulmalı; düşük sıçrama kayıplı elektrod seçilmeli; sıçrama uzaklaştırıcı maddeler kullanılmalı

Düzeltme: Sıçramalar tel fırçayla veya taşla uzaklaştırılır


Yan kenar birle me erime hatas
Yan kenar birleşme (erime) hatası

Tanımı: Sıvı kaynak metali, esas metali eritmeden kök aralığına akar

Oluşumu: Çok düşük kaynak akımı veya küçük elektrod çapı nedeniyle yetersiz nüfuziyet

Kaçınma: Yüksek akım ve büyük çaplı elektrod, tercihan derin nüfuziyet elektrodu kullanılmalıdır veya dikiş biraz eğilmelidir.

Düzeltme: Hatalı yere kadar dikiş oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


Yan kenar birle me erime hatas1
Yan kenar birleşme (erime) hatası

Tanımı:

Bir V-dikişinin kenarları, yer yer ark tarafından eritilmemiştir.

Oluşumu:

Dikiş kenarları temiz değildir; bu nedenle erime sıcaklığına çıkmaz ve dolayısıyla esas metalle birleşme oluşmaz.

Kaçınma:

Dikiş kenarları pas, vs.’den temizlenmelidir; V-ağzının doldurulmasında, uygun çaplı bir elektrod (4mm) seçilmelidir.

Düzeltme:

Hatalı yerler oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


K kte birle me hatas yetersiz erime
Kökte birleşme hatası (yetersiz erime)

Tanımı:

İçköşe kaynağında kökün kaynak olmamasıdır.

Oluşumu:

Web levhasının kenarlarının yuvarlak olması; yetersiz kaynak akımı; çok kalın elektrod; elektrodun dikişe göre uygun açıyla tutulmaması; curufun akması

Kaçınma:

Levha kenarlarının amaca uygun hazırlanmasına, elektrod kalınlığının ve kaynak akımının levha kalınlığına uygun olmasına; elektrod ilerlemesinin ve dikişe göre açısına dikkat edilmelidir; ark üflemesine karşı önlem alınmalı ve curufun akmasından kaçınılmalıdır.

Düzeltme: Oyma veya taşlama ile dikiş tamamen uzaklaştırılmalıdır. Dikiş kenarları temiz olmalıdır. Yavaş elektrod ilerlemesi (döndürme veya çevirme tertibatı) gerçekleştirilmelidir. Dikiş yeniden kaynak yapılmalıdır.


Curuf yap mas
Curuf yapışması

Tanımı: Yetersiz nüfuziyet; kök aralığında ve kapak pasoda curuf kalıntısı

Oluşumu: Dikişin, çok fazla curuf oluşturan bir elektrodla ve düşük kaynak akımıyla kaynak yapılması; curufun öne akması ve tam olarak temizlenmemesi.

Kaçınma: Doğru bir elektrod tutuluşu; her bir pasodan sonra curufun uzaklaştırılması; kök pasonun oyulması ve karşı paso çekilmesi.

Düzeltme: Tüm dikiş oyulur ve yeniden kaynak yapılır.


Curuf kal nt s
Curuf kalıntısı

Tanımı:

Bir V-dikişindeki kaynak metalindeçok sayıda sıralı curuf kalıntısı.

Oluşumu:

Ark üflemesi ve hatalı elektrod ilerlemesi nedeniyle öne akan curuf; hatalı paso sırası

Kaçınma:

Elektrodlar kuru depolanmalı veya kaynaktan önce kurutulmalı; kaynak akımı, elektroda ve levha kalınlığına uygun olmalı; her pasodan sonra curuf ve sıçramalar temizlenmeli; ark üflemesine ve elektrodun tutuluşuna özellikle dikkat edilmeli.

Düzeltme:

Hatalı yerler taşlanmalı veya oyulmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.


Curuf s ras
Curuf sırası

Tanımı:

Dikiş eksenine paralel uzanan dar curuf kalıntıları

Oluşumu:

Kök dikişi, esas metalle düşük ıslatma nedeniyle aşırı bir dış- bükey şekle sahiptir. İkinci pasonun kaynağı sırasında, bu dışbükeylik tam olarak eritilemez ve kök pasonun tepesi ile esas metal arasındaki boşluk curuf ile dolar.

Kaçınma:

Kök paso daha düz çekilmeli ve uygun elektrod hareketleriyle dikiş kenarlarıyla iyi bir geçiş oluşturmalıdır. Her pasodan sonraki curuflar temizlenmelidir.

Düzeltme:

Mümkünse, kök tarafı yeterli genişlik ve derinlikte oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


Curuf s ras1
Curuf sırası

Tanımı: Dikiş ortasına akan doğrusal şekilli curuf kalıntısı

Oluşumu: Curufun, karşı pasonun kaynağı sırasında tam olarak kök aralığından uzaklaştırılmaması. Kısmen de, kaynak sırasında curufun öne akması.

Kaçınma: Geniş kök aralığı; curufun tam olarak temizlenmesi; curufun öne akmasına izin verilmemesi

Düzeltme: Kök paso,yeterli genişlik ve derinlikte oyulur veya taşlanır ve yeniden kaynak yapılır.


Yanm kaynak diki i
Yanmış kaynak dikişi

Tanımı:

Kaynak metali oksitlenir ve dikişte curuf kalıntıları görülür.

Oluşumu:

Ark çok uzun; kaynak akımı çok yüksek; kaynak metali kısmen yanmış ve oksitler kaynak metaline girmiş.

Kaçınma:

Ark kısa tutulmalı; elektrod, aşırı ısıtmadan kaçınacak şekilde ilerletilmeli

Düzeltme:

Dikiş kesitinin tümü oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


Gaz g zenekleri
Gaz gözenekleri

Tanımı:

Röntgen filmi ve makro kesit, kaynak metalinde boşluk olduğunu gösterir.

Oluşumu:

Bu hata, yüzeydeki safiyetsizlikler (yağ, boya) ve kısmen nem (ıslaklık)’tan oluşur.

Kaçınma:

Karşı paso, safiyetsizliklere karşı korunmalı; belirlenmiş kaynak parametreleriyle, kuru elektrodlarla kaynak yapılmalı.

Düzeltme:

Röntgen filminde görülen gözenekli bölgeler oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


Gaz g zenekleri tozalt kayna nda
Gaz gözenekleri (Tozaltı kaynağında)

Tanımı: Yüzeyde görülen gözenekler bulunur ve bunların kaynak metaline doğru derinliği çok fazladır.

Oluşumu: Gözeneklerin nedeni, tozun nemli olmasıdır. Resimde görülen durumda, aşırı nemli toz söz konusudur; düşük nemlilik için, toz kurutulmalı ve kaynak ağzı da kuru basınçlı havayla kurutulmalıdır.

Kaçınma: Tozun kurutulması (erimiş tozlar 150OC’de, aglomere tozlar 600OC’de); levha uçlarının ön tavlanması; yavaş kaynak.

Düzeltme: Hatalı kaynak metali oyulmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.


Gaz g zenekleri1
Gaz gözenekleri

Tanımı:

Dolgu ve kapak pasolarında en son kaynak yapılan tarafta çok miktarda gözenek bulunur.

Oluşumu:

Kaynak akımı çok yüksek.

Kaçınma:

Belirlenen kaynak akımının üzerine çıkılmamalıdır.

Düzeltme:

Oyma ve yeniden kaynak.


G zenek k mesi bazik rt l elektrodla kaynakta
Gözenek kümesi (Bazik örtülü elektrodla kaynakta)

Tanımı: Gözenekler, kaynak metalinde belirli bir yerde kümelenmiştir.

Oluşumu: Gözenek kümesi, bazik elektrodların ark başlangıç yerinde bulunur; buraları, kaynak yerinin soğuk olduğu ve gazların tam olarak çıkamadığı yerlerdir.

Kaçınma: Elektrod dikişin ucunda değil, biraz (3-5 mm) önünde tutuşturulmalıdır. Elektrod tam olarak tutuştuğunda, dikişin ucuna getirilmelidir.

Düzeltme: Oyulmalı ve tekrar kaynak yapılmalıdır.


G zenek k mesi magc kayna nda
Gözenek kümesi (MAGC-kaynağında)

Tanımı: Kaynak metalinde, büyük gözenek yığılmaları ve tek tek gözenekler bulunur.

Oluşumu:

Kaynak ağzındaki ve ilave teldeki yağ ve pas gibi safiyet-sizlikler; düşük veya aşırı gaz debisi, torcun eğik tutulması (85O’nin altında) nedeniyle koruyucu gaza giren havanın kaynak banyosuyla temas etmesi; gaz nozulundaki sıçra-malar, torç-parça mesafesinin fazla oluşu. CO2’de fazla nem.

Kaçınma: Doğru CO2 debisine sahip torcun kaynak banyosunu yeterli koruması; torcun doğru tutuluşu; kaynak akımının ve tel besleme hızının doğru ayarlanmasıyla ark boyunun doğru değeri; daha yüksek kaliteli tel ve CO2 kullanımı; koruyucu gaz için kurutma aparatı kullanımı.

Düzeltme: Gözenekler uzaklaştırılır ve yeniden kaynak yapılır.


G zenek k mesi bazik elektrodla kaynakta
Gözenek kümesi (Bazik elektrodla kaynakta)

Tanımı: Dikiş ortasında çok sayıda küçük gözenek bulunması.

Oluşumu: Elektrod ya çok nemlidir ya da düşük kaynak akımıyla kaynak yapılmıştır; bu nedenle dikişteki gazlar çıkamaz. Sonuncu hataya daha çok rastlanmaktadır.

Kaçınma: Kaynak sırasında sıvı kaynak metalinden gazların kolayca çıkabileceği ve curufun gazların çıkışına izin vereceği şekilde kaynak yapılmalıdır.

Düzeltme: Tüm dikiş oyulmalı ve yeniden kaynak yapılmalıdır.


G zenek kanal tozalt kayna nda
Gözenek kanalı (Tozaltı kaynağında)

Tanımı: Dikiş kökünde bulunan gözenekler, tüm dikişe uzanır.

Oluşumu: Hatalı kaynak nedeniyle, sıvı kaynak metalinde sıkışan hava yastığı, ısıtma sırasında, dikişi kısmen veya tamamen kateder. Gözenekler, daima sıkışan hava yastığından meydana gelir.

Kaçınma: Kaynak metalinin altında hava yastığı sıkışmayacak şekilde kaynak yapılmalıdır.

Düzeltme: Hatalı yerler oyulur ve tekrar kaynak yapılır.