Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2009 - PowerPoint PPT Presentation

vyhodnocen innosti psychologick ho pracovi t hzs jiho esk ho kraje za rok 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2009

play fullscreen
1 / 26
Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2009
118 Views
Download Presentation
ishi
Download Presentation

Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2009 • Adresa: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Pražská 52b 370 04 České Budějovice • Psycholog: PhDr. Marie Mezníková • Asistentka: Jana Váchová • Telefon: 387 005 315, 950 230 315 387 005 316, 950 230 316

 2. HZS ČR – 2009

 3. DIAGNOSTICKÁ ČINNOST počet všech vyšetření v laboratoři JčK Celkem – 98 • Uchazeči: 66 • Přeřazení na funkci strojník 17 • VŘ: 1 • vyš. pro MP: 14

 4. Počty vyšetření v laboratoři JčKpro jednotlivé kraje

 5. DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře UCHAZEČ – HASIČ: pro Jč.kraj: celkem: 16 osob.způs.: 14 osob.nezpůs.: 2 = 12,5%

 6. DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře DENNÍ PŘÍSL.+112: pro Jč.kraj: celkem: 21 osob.způs.: 18 osob.nezpůs.: 3 = 14,3%

 7. DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře Výběr stávajících příslušníků-přeřazení na funkci STROJNÍK: pro Jč.kraj: celkem: 11 osob.způs.: 11 osob.nezpůs.: 0

 8. DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře • VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ: 1 vyšetřenípro ÚO Strakonice

 9. CELKEM PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ pro Jč. kraj – 63 vyšetření

 10. Výběr uchazečů - na funkci HASIČ – 16 vyšetření

 11. Výběr uchazečů – denní přísl. + 112- 21 vyšetření

 12. Výběr stávajících hasičů - přeřazení na funkci (STROJNÍK) – 11 vyšetření

 13. PORADENSKÉ SLUŽBY • počet klientů 12 • počet intervencí 26 • Problematika: osobní 15 profese 5 rodinná 6

 14. KONZULTACE Konzultace – diplomové práce a další studentské práce, psychologická problematika v oblasti HZS • Konzultace 22 • Počet hodin 14

 15. Poskytnutí posttraumatické intervenční péče • Příslušníkům HZS ČR v souvislosti s výkonem služby - počet intervencí: 10 - počet klientů: 6 - počet hodin: 5 • Nabídnuté a nevyužité intervence: 3 • Psychosociální pomoc obětem MU - počet akcí: 6 - počet klientů: 53 - počet intervencí: 20

 16. Výjezd psychologa na místo události – sebevražda - počet akcí psychologa s příjezdem policejního vyjednavače: 1 - vyjednávání tel.: - spojeno z OPIS: 4 - přímý kontakt ze strany suic.: 2

 17. Odborné přednášky, besedy pro příslušníky HZS ČR • Odb. přípr. ve směnách (psychol.služba, stres, PPP…) 32x • Odb. přípr. denních příslušníků – seznámení s psychologickou službou - Prachatice • Velitelský den – J. Hradec • Porada ředitelů ÚO – aktuality psychologické služby • Kurs PPP pro členy týmů HZS Jihočeského, Libereckého a Ústeckého kraje (2 dny) • Odborná příprava týmu JčK – duchovní péče o oběti MU (1den) • Kurs pro velitele stanic HZS Vysočina (2 dny) • Podíl na odb. přípr. TPP HZS Vysočina – zkušenosti TPP JčK, povodně - Stáž psychologů sousedních krajů

 18. Výuka na OU PO Borovany • VPP1 – 16 hod. • TŘA – 2x 5 hod. • TŘB – 2x 2 hod. • STA – 5x 4 hod. • NOV – 2x 3 hod.

 19. Pro jiné organizace, veřejnost, školy aj. • Školení JPO5 – Psychosociální pomoc – Lhota u Borovan, Strakonice • ZZS Písek – Přístup k problémovým pacientům, duševní hygiena • Psychosociální tým JčK (neziskové org.) – průběžné vzdělávání • JČU – ZSF: seminář – Psychologie v krizových situacích • Stáž studenky psychologie FF UK

 20. Absolvované stáže na útvarech • Psycholožka: PS Č.Budějovice – 24 hod. PS Kaplice – 12 hod. PS Týn n/Vlt. – 12 hod. • Asistentka: PS Týn n/Vlt. – 12 hod.

 21. Publikační činnost PhDr. Mezníková Marie, Zdravotnické noviny 9/2009: „V nemocném těle churaví i duše“

 22. JINÉ ČINNOSTI Psycholožka: povodně v JčK: ve spolupráci s ČČK koordinace psychosociální pomoci, vč. uzavíracího setkání podíl na řešení vztahových problémů na požární stanici Asistentka: evidence úrazů a vedení dokumentace povodně v červnu 2009 (Strunkovice n/Bl. – 6 osob, Volyně cca 10 rodin společně s Červeným křížem)

 23. PŘEHLED AKTIVIT ČLENŮ TÝMU POSTTRAUMATICKÉ PÉČE HZS JčK I. KOLEGIÁLNÍ PODPORA – počet kontaktů: a) vyžádaných osobně 25 b) vyžádaných nadřízeným 2 c) odmítnutých 3

 24. témata, jichž se podpora týkala: osobní: • rodinné problémy • problémy v manželství – ve vztahu • problémy s dítětem • pracovní problémy v souvislosti s výkonem služby – např: • zranění kolegy • po těžké DN rodinného příslušníka • obava z vyšetření při změně zařazení • traumatizující zážitek od zásahu, nespavost • rozhovor v rodině pozůstalých • obvinění z nezvládnutí profesní odbornosti • strach při zásahu, obavy ze zásahu jiné: • pomoc kolegovi při sdělování úmrtí dítěte po DN • podpora v souvislosti s policejním vyšetřováním

 25. II. POMOC OBĚTEM MU V SOUVISLOSTI S ČINNOSTÍ HZS • počet událostí: 19 • počet osob – rodin: 70 osob – 24 rodin Události: • povodně - Volyně, Strunkovice n/Bl., Husinec • požár domu • požár bytu • DN OA x vlak, DN OA x autobus, DN tří OA • otevírání bytů • utonulý student • účast s pozůstalými • výjezd na upálenou osobu • uklidnění dětí při DN • vysvětlení činnosti a uklidnění účastníků při většině MU

 26. III. ŠKOLENÍ • školení velitelů a členů jednotek SDHO při cyklické přípravě • školení v oblasti první psychické pomoci na OU PO Borovany (kurs VPP 1) • školení členů SDH • školení o posttraumatické péči při velitelském dni • školení směny v rámci odborné přípravy