Szkoła z klasą 2.0 - PowerPoint PPT Presentation

szko a z klas 2 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szkoła z klasą 2.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szkoła z klasą 2.0

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Szkoła z klasą 2.0
76 Views
Download Presentation

Szkoła z klasą 2.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Szkoła z klasą 2.0

  2. Co to Szkoła z klasą 2.0? Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i„Gazete Wyborczą”. Od początku trwania akcji wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami staramy się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.

  3. 7 zasad Kodeksu 2.0 • Ucz się z TIK; • Mądre korzystanie z informacji; • Korzystanie zgodnie z prawem; • Komunikacja NAUCZYCIEL- UCZEŃ; • Dostępność komputerów; • Bezpieczne korzystanie z sieci; • Nauka dorosłych;

  4. Debata odnośnie Kodeksu 2.0 Debata odbyła się 20 grudnia ba szkolnej auli. Z każdej klasy było po 3-4 przedstawicieli, razem ok. 55 osób. Debatę prowadziła Marta Oleszczak a nad wszystkim czuwała pani dyrektor, koordynator programu w naszej szkole - Alina Dąb, oraz nauczyciele biorący udział w programie: Bożena Michalska oraz Grzegorz Dudziak. Z roboczych 21 punktów zostało 17. Nie obyło się bez kłótni, podniesionych głosów, długich dyskusji- debata trwała 2 godziny lekcyjne włącznie z przerwami. Jednak w końcowym etapie debaty było już spokojniej, wszyscy zrozumieli do czego dążymy i co chcemy zmienić w szkole.

  5. Kodeks 2.0 - w naszej szkole dążymy do tego aby: • Wszyscy korzystali z Internetu w sposób bezpieczny dla siebie i innych tzn. kierując się zasadą ograniczonego zaufania, nie ujawniamy naszych danych osobowych, loginów, haseł, korzystamy tylko z bezpiecznych stron. • Uczniowie prowadzili zajęcia dla rodziców jak korzystać z Internetu, jak założyć i korzystać z adresu @-mail. • Uczniowie za zgodą nauczyciela mogli korzystać na lekcji z telefonów z WLAN/WIFI, PSP, Smartfon-ów, tabletów itp. w celach edukacyjnych. • Uczniowie nie kopiowali tekstów z Internetu do zadań domowych. • Uczniowie nie ściągali nielegalnego oprogramowania, pirackich gier, filmów i muzyki. • Uczniowie mieli możliwość korzystania z e-booków w szkolnej bibliotece.

  6. Wszyscy korzystali z internetu w sposób bezpieczny dla siebie i innych tzn. kierując się zasadą ograniczonego zaufania, nie ujawniamy naszych danych osobowych, loginów, haseł, korzystamy tylko z bezpiecznych stron. Uczniowie prowadzili zajęcia dla rodziców jak korzystać z Internetu, jak założyć i korzystać z adresu @-mail. Uczniowie za zgodą nauczyciela mogli korzystać na lekcji z telefonów z WLAN/WIFI, PSP, Smartfon-ów, tabletów itp. w celach edukacyjnych. Uczniowie nie kopiowali tekstów z Internetu do zadań domowych. Uczniowie nie ściągali nielegalnego oprogramowania, pirackich gier, filmów i muzyki.

  7. Uczniowie mieli możliwość korzystania z e-booków w szkolnej bibliotece. Uczniowie podczas długich przerw „okienek” i po lekcjach mieli możliwość korzystania ze sprzętu w pracowni komputerowej i bibliotece w sposób opisany regulaminem (uwaga! określa on m.in. kto odpowiada za sprzęt i przestrzeganie tych reguł). Realizując projekty uczniowskie, uczniowie mogli korzystać z portali społecznościowych, komunikatorów, aby ułatwić pracę zespołową. Szkolna strona internetowa była prowadzona przez informatyka oraz redagowana przez nauczycieli i uczniów. Każdy uczeń naszej szkoły miał dostęp do swoich ocen i uwag nauczycieli w elektronicznym dzienniku. Uczniowie i nauczyciele proponowali sobie internetowe narzędzia -programy, strony, filmy itp. – ułatwiające uczenie się.

  8. Kodeks 2.0 wchodzi w życie. • Debata przebiegła pomyślnie, były argumenty „za” i „przeciw”, gorącym dyskusjom nie było końca, ale w efekcie wszystko wspólnie ustaliliśmy. Teraz trzeba kodeks wprowadzić w życie szkoły • Od września zeszłego roku w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, każdy uczeń ma dostęp do swoich ocen, frekwencji, uwag nauczycieli a także tego jak średnia z jego przedmiotów wypada na tle klasy. 16 punkt kodeksu brzmi „Każdy uczeń naszej szkoły ma dostęp do swoich ocen i uwag nauczycieli w elektronicznym dzienniku.” i jest co do joty spełniony • Dostęp do dziennika mają również rodzice. Uczeń i rodzic ma swoje indywidualne konto. Do założenia jego wystarczy adres @-mail. Aby nie było żadnych problemów związanych z dziennikiem, tym samym komunikacją rodzic- nauczyciel uczniowie klasy matematyczno-informatyczno- fizycznej zorganizowali szkolenie dla rodziców. Punkt nr 8 zaliczony z powodzeniem! „Uczniowie będą prowadzili zajęcia dla rodziców jak korzystać z Internetu, jak założyć i korzystać z adresu @-mail.” • Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer podłączony do Internetu oraz rzutnik, kilka klas wyposażonych jest również w tablicę interaktywną. Czwarty punkt kodeksu już dawno został wprowadzony „Nauczyciele jak najczęściej korzystali z komputera, Internetu, rzutnika i tablicy interaktywnej w prowadzeniu zajęć.” • Nasza polonistka, Pani Aneta Bokuniewicz nigdy nie ma problemów z tym, że lektur słuchamy w formie audiobooków, teraz dzięki „Szkole z klasą 2.0″ wszystkie polonistki w naszej szkole myślą na ten temat tak samo Punkt 6 kodeksu- „Uczniowie mogli słuchać lektur w formie audiobooków.”