nye oppgaver for ergoterapeuter i kj lvannet av samhandlingsreformen erfaringer fra act team n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team. Agenda. Eksempel på samhandling innen psykiatrifeltet Om den nasjonale satsingen på ACT-team i Norge – hvorfor? Målgruppen for ACT-team ACT-teammodellen ACT-team Skien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team' - isabelle-rowen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nye oppgaver for ergoterapeuter i kj lvannet av samhandlingsreformen erfaringer fra act team

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen?Erfaringer fra ACT-team

agenda
Agenda
 • Eksempel på samhandling innen psykiatrifeltet
 • Om den nasjonale satsingen på ACT-team

i Norge – hvorfor?

 • Målgruppen for ACT-team
 • ACT-teammodellen
 • ACT-team Skien
 • Ergoterapeutens rolle i ACT-team
stortingsmelding 47 samhandlingsreformen
Stortingsmelding 47Samhandlingsreformen
 • Kapittel om rus og psykiatri – ACT-team

ACT – Assertive Community Treatment =

Aktivt oppsøkende behandling i lokalmiljøet

hvem er m lgruppe for act
Hvem er målgruppe for ACT?

Personer med en alvorlig psykisk lidelse; dvs. psykoselidelse eller alvorlig bipolar lidelse

+ tilleggskriterie som f.eks.:

 • Ikke greier å benytte det ordinære behandlings- og hjelpeapparatet
 • Rusproblematikk
 • Hyppige innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling
 • Vanskelig for å beholde bolig, ta vare på bolig
 • Svekket egenomsorgsevne
 • Hyppig kontakt med politi / fengselsvesen (kriminalitet)
 • Stor slitasje i familie / nettverk

…for å nevne noe

hvorfor act satsing i norge
Hvorfor ACT-satsing i Norge?
 • Evaluering – Opptrappingsplan for psykisk helse
 • Forskning – ACT-team (USA + Storbritannia) - dokumentert gode resultater for målgruppen:

- Reduserte sykehuskostnader

- Bedre effekt av behandling

- Økt pasienttilfredshet

slide6
ACT-Team:
 • etableres med personell både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • kjennetegnes ved at det er:

- aktivt oppsøkende

- tverrfaglig

- og også leverer basistjenester

prosjektorganisert act satsing over 3 r
Prosjektorganisert ACT-satsing over 3år

Hensikt:

Prøve ut om ACT-teammodellen kan være virksom under norske forhold.

 • Pilotprosjekt – Moss fra 2007
 • Fra 2009 – 2010 – etablert 12 ACT-team (15)
 • Helsedirektoratet

Prosjektmidler

 • NAPHA (Nasjonalt senter for psyksk helsearbeid)

Opplæringsansvar

 • KoRus Øst (Kompetansesenter for rus – helseregion øst

Utgitt ACT-håndbok / norsk (bl.a. fidelityskala)

Evalueringsansvar (Modelltrohet + effekt)

 • Utredningspakke
 • Ukeregisrering
act team skien
ACT-team Skien

SAMHANDLINGSPROSJEKT

Skien kommune – Psykiatrisk klinikk / DPS Skien

 • 50 – 50 innsats (økonomi / personalressurser)
 • Prosjektmidler fra Helsedirektoratet pr. år:

1,4 mill kr

 • Forpliktelse
 • Kompetanse og ressurser
 • Base
 • Åpningtider
definerte roller i act team
Definerte roller i ACT-team
 • Kjernebemanning :

- Teamleder ( praktiserende kliniker) - psykiater

- sykepleier (vernepleier)

- psykolog (kun i Norge)

 • Spesialistbemanning:

-Rusfaglig spesialist

- Spesialist på arbeid og Rehabilitering - Brukerspesialist

behandlings ideologi
Behandlings”ideologi”:
 • Mestrings- og recovery-perspektiv
 • Stress – Sårbarhetsmodellen

Generell målsetting:

Bidra til at den enkelte pasient takler hverdagen sin på best mulig måte; med fokus på mestring, deltagelse, nettverk og psykoedukasjon.

act team fokuserer p
ACT-team fokuserer på
 • Kartlegging av psykososiale forhold
 • Medikamentell behandling
 • Symptomlindring
 • Støtte og gjennomføring av daglige aktiviteter og gjøremål
 • Arbeid, bolig, meningsfull aktivitet og fritid
 • Integrert behandling av rus og psykiatri
 • Familiestøtte
 • Psykoedukasjon
 • Samarbeid med fastlege og andre aktuelle aktører
modellen for act team hva skal vi tilby hvordan jobber vi
Modellen for ACT-teamHva skal vi tilby? Hvordan jobber vi?
 • Helhetlig tilbud (både 1. og 2.linjenivå) Basistjenester / Behandling / Rehabilitering / Planarbeid / Nettverksarbeid
 • Aktivt oppsøkende
 • Møter pasienten der pasienten befinner seg
 • Oppfølgingen skal ha et langvarig preg
 • Alle team-medlemmer skal kjenne alle pasienter
 • Multiskill
 • Mestrings- og recovery-perspektiv
samarbeid og bruk av ordin re tjenester
Samarbeid og bruk av ordinære tjenester:
 • Fastlege – somatisk oppfølging
 • Bestillerkontor – ”sikre rettigheter”
 • Hjemmetjenester
 • Hjelpeverge
 • NAV
 • Boligkontor
 • Psykiatrisk klinikk
 • Politi

f.eks

ergoterapeutens rolle i act team skien
Ergoterapeutens rolle i ACT-team Skien
 • Gi generell ergoterapi til enkeltpasienter
 • Spesialist arbeid og rehabilitering
 • ”Multiskill”
 • Rådgiving / veiledning til teamet i enkeltsaker og på generell basis

(aktivitetsanalyse / funksjonsvurderinger / tilrettelegging for mestring av kognitive utfordringer f.eks)

 • Kartlegging mtp planarbeid
oppsummering
Oppsummering
 • Ergoterapeuter har mye å bidra med overfor pasienter, innad i ACT-teamet og overfor samarbeidspartnere.
 • ACT-team er en modell for god samhandling rundt behandling og oppfølging av aktuell målgruppe
 • ACT-teamsatsingen i Norge er et eksempel på at det er nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen