Hoofdstuk 1 - PowerPoint PPT Presentation

hoofdstuk 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 1

play fullscreen
1 / 78
Hoofdstuk 1
196 Views
Download Presentation
isabella-walsh
Download Presentation

Hoofdstuk 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 1 Oorlog en crisis

 2. 1.1 De Eerste Wereldoorlog begint Wat was er in Europa aan de hand voor 1914?

 3. De oorzaken van de Eerste Wereldoorlog Nationalisme Frans-Duitse oorlog 1870-1871 Duitse eenwording 1871 Modern imperialisme in Europa Problematiek in Oostenrijk-Hongarije (de Donaumonarchie) Bondgenootschappen

 4. Oorzaak 1- Nationalisme Nationalisme: Grote voorliefde voor het eigen land en volk, of streven naar een eigen staat.

 5. Oorzaak 2 – Frans-Duitse oorlog Duitsland vernedert Frankrijk. Frankrijk wilt wraak. Duitsland verkrijgt het gebied Elzas-Lotharingen, een steenkoolrijk gebied

 6. Oorzaak 3 – Duitse eenwording Duitsland was een verzameling van losse staatjes. Vanaf 1871 werden deze samengevoegd onder één keizer. Bismarck was de eerste Rijkskanselier. Hij “ontwierp” het Keizerrijk. Duitsland werd hiermee de machtigste staat op het vaste land

 7. Europa in 1815

 8. Europa na 1870 WAT IS VERANDERD? 1 Duitsland is één land 2 (Italië ook) 3 Het Ottomaanse Rijk brokkelt af

 9. Oorzaak 4 – Modern Imperialisme Engeland was bang zijn machtspositie in de wereld te verliezen. Wilhelm II, de Duitse keizer, wilde ook een groot koloniaal rijk. Hiervoor had hij een grote vloot nodig. Beschrijf hoe de rol van Duitsland op het wereldtoneel verandert

 10. Oorzaak 5 – problemen Oostenrijk-Hongarije Oostenrijk-Hongarije had grote problemen met de vele volkeren binnen en buiten haar rijk. In 1908 werd Bosnië veroverd en daarmee werd de woede van buurland Servië op de nek gehaald: veel Serven woonden immers in Bosnië

 11. Oorzaak 6 – Bondgenootschappen Er waren in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog enkele bondgenootschappen gesloten. Dit betekende dat het ene land het andere zou helpen in geval van bijvoorbeeld oorlog.

 12. Oorzaak 4: Bondgenootschappen

 13. Triple Entente Centralen Triple Entente

 14. Aanleiding van de oorlog • Ontstaan als kettingreactie. • De moord op Franz Ferdinand was de lont in het kruidvat.

 15. Het begin van de oorlog De plannen voor een oorlog lagen al klaar in draaiboeken. Doordat er bondgenootschappen waren, kwamen de landen al spoedig tegenover elkaar te staan.

 16. “ein frische und frölicher krieg”

 17. Optimisme over de oorlog Bekijk de volgende bronnen en schrijf op waaraan je kunt zien dat de soldaten positief zijn.

 18. Von Schlieffenplan • Duits oorlogsplan, sterk verouderd, om een tweefrontenoorlog met Rusland te voorkomen. • De eerste dag was X, en daarna lag alles vast.

 19. De loopgravenoorlog Doordat de tegenstand van de Belgen, Fransen en Engelsen veel sterker was dan verwacht ontstond er een loopgravenoorlog. De linies waren ondoordringbaar en bewogen nauwelijks tijdens de oorlog.

 20. Aan het front

 21. De situatie in de loopgraven • Ratten, kou, verveling, luizen, dood, ziekte: het dagelijks leven in de loopgraven was een kwestie van overleven. • Bovendien was de stress door de nieuwe vorm van oorlogvoeren zeer hoog: soldaten deserteerden, verwondden zichzelf of leden aan ‘shell shock’. • Tijdens de oorlog waren er zo’n 40.000.000 gewonden om te verplegen. 9.000.000 per jaar. 25.000 per dag.

 22. De Loopgraven

 23. De waarheid aan het front

 24. HET BESLISSINGSJAAR 1917 1 februari Duitse onbeperkte duikbootoorlog 15 maart Nicolaas II doet afstand van de troon 6 april Oorlogsverklaring van de Verenigde Staten 6 november Staatsgreep van de bolsjewieken in Rusland

 25. Totale oorlog Wat is een totale oorlog? De gehele samenleving ondervond dagelijks de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Dit was tijdens de vorige oorlogen niet het geval

 26. Verandering in de techniek Nieuwe wapens Verbeteringen aan het oorlogstuig.

 27. Veranderingen in de politiek Nationalistische gevoelens werden aangewakkerd met behulp van onderwijs en pers. Het creëren van vijandsbeelden Er was censuur

 28. Veranderingen in de economie Veel mannen vochten in het leger Hiervoor waren wapens, voedsel etc nodig. Fabrieken werd verplicht wat te produceren. Distributie zorgde voor voedselverdeling. Vrouwen moesten helpen in de economie

 29. Paragraaf 2, de Verenigde staten Hoe werd de VS een wereldmacht?

 30. 1913 – en verder to make the world safe for democracy

 31. Wording van een wereldmacht Roosevelt was voor actief buitenlands beleid. Hij wilde ‘onbeschaafde’ landen helpen Roosevelt maakte de VS politieagent van de regio.

 32. de Eerste Wereldoorlog De VS verklaarden zich eerst strikt neutraal. In de VS leefden veel immigranten uit alle Europese landen (óók uit Duitsland) Na de Lusitania veranderde publieke opinie ten gunste van de geallieerden Zelfs in 1916 werd President Wilson herkozen met het motto: “hekeptus out of war”

 33. Het Zimmermantelegram Directe aanleiding voor deelname van de VS aan de oorlog. Duitsland kondigde een onbeperkte duikbootoorlog aan en een verbond met Mexico

 34. Op 6 april 1917 gingen de VS meedoen aan de Eerste Wereldoorlog. Dit resulteerde erin dat de oorlog eindigde op 11-11-1918

 35. De Volkenbond Opgericht in 1919 Op initiatief van President Wilson Doel was om oorlogen te voorkomen en op te treden als scheidsrechter bij conflicten

 36. Paragraaf 2

 37. Paragraaf 2 Beschrijf voor jezelf kort de verschillen die je denkt te kennen tussen Republikeinen en de Democraten

 38. De Republikeinen, +/- 1910 Vooral actief in het Noorden, veel industrie Tégen slavernij Voor een federaal bestuur Voor grote overheidsinvloed

 39. Democraten, +/- 1910 Vooral populair in het Zuiden (agrarisch) Voor vrijheid van de deelstaat Tegen grote federale invloed De overheid moest zicht niet met de self made man bemoeien

 40. President Wilson, democraat Economie moest in dienst staan van de oorlog. Grote overheidsinvloed 14 punten plan