Download
studiereis finland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studiereis Finland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studiereis Finland

Studiereis Finland

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Studiereis Finland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. StudiereisFinland

  2. Dagblad Trouw, 12 -12-12 .

  3. onderwijssysteem

  4. Bouwstenen van het Finse onderwijs • Vertrouwen • Gelijkheid • Verantwoordelijkheid • Veiligheid • Rust • Regels • Intrinsieke motivatie

  5. Opvallende zaken • Vrij toegankelijk, geen kosten • Boeken, materialen, gezondheidszorg, maaltijden, transport • Curriculum / systematisch onderwijs met duidelijke streefdoelen • Voortdurend (wetenschappelijk) onderzoek naar verbeteringen • Geen Cito of methode-gebonden toetsen • Geen invloed van minister • Specifieke SO, kinderen met leerproblemen worden opgevangen op de primary school; 30% van de leerlingen krijgt extra ondersteuning

  6. Weinig ruis en afleiding • Geen inspectie, “ouders zijn onze inspecteurs” • Leerkracht is 24 uur bereikbaar voor de ouders • Groepsgrootte: 16 tot 25 leerlingen • Heel lange zomervakantie, 667 uur lestijd per jaar • Lesdag van 08.30 – 14.00 uur • Klassenassistenten • Creatieve vakken, speciale leerkrachten • Veeltalig: Fins en Zweeds als moedertaal, daarnaast Engels. Russisch, Frans en Duits als keuzetalen

  7. ICT gebruik • Laptop, PC, tablet of smartphone worden ruim ingezet vanaf hoogste groepen van de Primary School • In de beginjaren van de Primary School weinig tot geen ondersteuning van PC-gebruik door leerlingen • In Secondary School spelen smartphones grote rol als woordenboek of zoekinstrument • Eigen zoektocht naar informatie, leerling mag thuis inloggen om iets af te maken • Elke leerling werkt met eigen portfolio • Inzet computer bij begrijpend lezen en het uitwerken van opdrachten

  8. Tenslotte • Universitair opgeleide leerkrachten: zonder 5-jarige masteropleiding kom je niet voor de klas • Finland creëert denkers, Nederland doeners • Meedenken met het curriculum • Werkzaam en dan blijven leren