INTERNET I DZIENNIKARSTWO - PowerPoint PPT Presentation

irma
internet i dziennikarstwo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNET I DZIENNIKARSTWO PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNET I DZIENNIKARSTWO

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
124 Views
Download Presentation

INTERNET I DZIENNIKARSTWO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INTERNET I DZIENNIKARSTWO

 2. Punkty zwrotne w spostrzeganiu Internetu • Kwiecień 2005 r. przemówienie Ruperta Murdocha (prezes News Corporations) • „młodzi ludzie chcą się dowiedzieć nie tylko tego, co się stało, ale także dlaczego do tego doszło” • „zbyt wielu redaktorów i reporterów straciło kontakt z odbiorcą” • grudzień 2004 r. początki „dziennikarstwa obywatelskiego” (tsunami u wybrzeży Indonezji): filmy, zdjęcia, blogRohitaGupty • „dziennikarstwo helikopterowe” (termin Danny'ego Schechtera): „zagraniczny korespondent przylatuje do strefy konfliktu na jedno popołudnie i najwięcej informacji zdobywa od taksówkarza

 3. Korzystanie z mediów • Styczeń 2006 1. 69,4% TV 2.64,1% Internet 3. 56,7% Radio • Grudzień 2008 1. 67% Internet 2. 65% TV 3. 42% radio

 4. Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce Instytut Monitorowania Mediów

 5. Sytuacja obecna • Funkcjonowanie dziennikarstwa obywatelskiego i blogosfery • Sieć jako pierwsze (często jedyne) źródło informacji oraz opinii • Systematyczny spadek liczby nakładów prasy • Każda poważna gazeta/czasopismo musi mieć wersję elektroniczną • Radio i tv weszły do Internetu


 6. Prasa on-line • 1994 r. „Time” : wersja elektroniczna, grupy dyskusyjne i dialog między dziennikarzami a czytelnikami • Interakcja – zmiana tradycyjnych reguł i konwencji

 7. Ważne sytuacje dla rozwoju dziennikarstwa internetowego • Zamach bombowy w Oklahoma City – 19.04.1995 r.  zmiana roli wydania on-line • natychmiastowość przekazu informacyjnego, jego ilość i zakres, możliwość interakcji; • fałszywe informacje, przeciążenie serwerów, totalny szum informacyjny, oskarżenia o rolę Internetu we wspieraniu grup ekstremistów

 8. Ważne sytuacje… • Katastrofa samolotu TWA lot 800 – lipiec 1996 r. (z NY do Paryża): • Informacja z grup usenetowych staje się najbardziej wiarygodną wersją (afera Salingera) • Samobójstwo członków sekty Wrota Niebios (Kalifornia) – marzec 1997 r. (washingtonpost.com) • Śmierć księżnej Walii Diany – sierpień 1997 („nie istnieje mechanizm umożliwiający powstrzymanie publikacji i internecie i choć na tym polega urok tego medium, [jest to] również jego wada” „Network World”, 8.09.1997)

 9. Internetowe agencje informacyjne • USA – Press Association, Reuters • Europa: 4.11.1997 r. BBC News Online („Łatwiej jest nauczyć dziennikarzy informacyjnych nowych technik niż miłośników techniki – dziennikarstwa”)

 10. Druga strona dziennikarstwa internetowego • pojawienie się amerykańskich zinówonline, typu „Salon”, „Slate”, „Drudge Report” (połowa lat 90.), • Drudge Report (MattaDrudge’a): „moim zdaniem nie istnieje licencja na informowanie. To błędna teoria (…) Tak naprawdę każdy może informować o wszystkim”  17 stycznia 1998 ‘Monicagate’

 11. Narodziny blogów • Weblog – pamiętniki lub dzienniki pisane w internecie; często uaktualniane strony www z linkami i komentarzami, na których wpisy umieszcza się w odwróconej chronologii; • Pierwsze blogi (lub to, co można za nie uznać) pojawiają się już w 1993 • Sama nazwa ‘weblog’ wymyślona została przez JornaBargera z Chicago (1997) – Robot Wisdom • Autorem nazwy ‘blog’ jest Peter Merholtz (1999) • Powstają pierwsze narzędzia do tworzenia blogów (m. in. Blogger w 1999) • w 1999 r. zaczyna swoje blogowanie brytyjski dziennikarz konserwatywny Andrew Sullivan (zamieszkały obecnie w USA), jedna z czołowych postaci współczesnej amer. blogosfery,

 12. 11 września • relacje, materiały i komentarze naocznych świadków zamieszczane w Sieci i publikowane przez mainstream (to właśnie te materiały stanowią wtedy o atrakcyjności stron mainstreamowych i rekordowej ich oglądalności, jak np. w przypadku stron CNN czy BBC) ( z 14 mln do 162 mln) • Zerwane łącza telefoniczne i sieci tlewizyjne, podczas gdy główne linie internetowe działały poprawnie

 13. „Pierwszy skalp w Internecie” i kolejne realne skutki • Sprawa senatora Thurmonda i Lotta (2002) • Doprowadzenie do zwolnienia red. nacz. „NYT”owellaRainesa (rola bloga Sullivana i Reynoldsa) – 2003 • „Rathergate” CBS News (kampania Johna Kerry’ego)

 14. Inne ważne wydarzenia • II wojna w Iraku: zwłaszcza blog Irakijczyka ukrywającego się pod pseudonimem Salam Pax(http://dear_raed.blogspot.com/, http://salampax.wordpress.com/ ) zapoczątkowany w 2002 r. • zamieszczenie online(14 kwietnia 2004 r.) przez amer. adwokata i publicystę Russa Kicka zdjęć z trumnami amerykańskich żołnierzy (materiałów tych Pentagon zalecał nie publikować w mediach mainstreamowych) • zamachy w Londynie: relacje i komentarze naocznych świadków, koordynowanie pomocy humanitarnej przez dziennikarzy obywatelskich i blogerów (7 lipca 2005 r.), • huragan Katrina w USA: relacje i komentarze naocznych świadków, koordynowanie pomocy humanitarnej przez dziennikarzy obywatelskich i blogerów (II połowa sierpnia 2005 r.).

 15. Zjawiska negatywne • dezinformowanie (cyberhoaxes; cyberoszustwa – np. wymyślony przez studenta dziennikarstwa Mad Bomber (już po zamachu w Oklahoma City); „news” dotyczący strącenia amerykańskiego samolotu pasażerskiego (który uległ katastrofie) przez armię USA w ramach „friendlyfire”) • świadome (lub nieświadome) wprowadzanie w błąd • rozpowszechnianie plotek, pogłosek, miejskich legend • sianie paniki, straszenie • rozpowszechnianie teorii spiskowych • żerowanie na ludzkiej tragedii (snapparazzi) – ujawniło się szczególnie w czasie zamachów londyńskich, kiedy to niektóre osoby zamiast udzielać pomocy filmowały (za pomocą komórek) rannych tylko po to, by zamieścić swoje materiały w mediach mainstreamowych

 16. Pozytywne skutki • zaangażowanie się obywateli w komunikowanie i informowanie • dostarczanie unikalnych materiałów mediom mainstreamowym • ożywienie debaty publicznej • zmiana modelu dziennikarstwa na dyskursywny, interaktywny • przełamanie monopolu mediów tradycyjnych • zachwianie siłą establishmentu (ponowne odkrycie siły mediów po „zmierzchu telewizji”) • poszerzenie obszaru wolności słowa (walka z korporacjonizmem dziennikarskim, z cenzurą, polityczną poprawnością i „polityką redakcyjną” (autocenzurą)) • koordynowanie pomocy humanitarnej w trakcie katastrof żywiołowych lub zamachów terrorystycznych