brasilien
Download
Skip this Video
Download Presentation
Brasilien

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Brasilien - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Brasilien. Geografi. Ekonomi i Utveckling. BNP/BNI Bruttonationalprodukt  ( BNP ) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Ekonomiska begrepp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brasilien' - irish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brasilien

Brasilien

Geografi

ekonomi i utveckling
Ekonomi i Utveckling
 • BNP/BNI
 • Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år.
ekonomiska begrepp
Ekonomiska begrepp
 • Marknadsekonomi:marknadsekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att företag och enskilda personer fritt kan framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i.
 • Vad som tillverkas, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön styrs av efterfrågan och utbud på marknaden. Efterfrågan innebär att någon vill köpa en vara och utbud betyder att det finns varor att köpa.
 • Planekonomi:planekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att staten bestämmer vad som ska tillverkas, vad varor och tjänster får kosta och hur mycket de anställda ska få i lön.
 • Källa: http://fragabiblioteket.wordpress.com/2010/07/15/vilka-ar-fordelarna-och-nackdelarna-med-planekonomi-och-marknadsekonomi/
ekonomiska begrepp1
Ekonomiska begrepp
 •  Produktionsmedel =
 • Arbetskraft
 • Naturresurser/råvaror
 • Kapital = Maskiner,byggnader och pengar
 • Kunskap = know-how
ekonomiska begrepp fr ga 20
Ekonomiska begreppFråga 20
 • Televerket var fram till 1993 ett verk som ägde och drev Sveriges telenät, TV-nät och mobila nät. Det grundades genom regeringsbeslut i februari 1853.
 • Redan från starten var verket både en myndighet och ett affärsdrivande verk (ett statligt företag med inkomster och egen verksamhet). Från 1920-talet fram till 1980-talet hade verket de facto ett monopol på telefoni i hela Sverige.
 • Som statlig myndighet gav de en service: Tex att koppla upp hus på glesbygden till telefonnätet oavsett kostnaden.
 • Nu är Telia AB styrd av marknadskrafter.Innan mobiltelefoni blev så omfattande kunde en sommarstuga ägare få beskedet att det skulle kosta flera 10 000 tals kronor för att ansluta en telefon.
statlig gande vs privata gandet
Statlig ägande Vs privata ägandet
 • Staten ger upp sin monopol
 • ”De nya privata ägande lyckas ofta vända förluster till vinster i företagen”
 • Hur?
 • Mer effektivt drift?
 • Hänsynslöshet?
 • Bättre ledarskap?
 • Resonera!
ekonomiska begrepp fr ga 201
Ekonomiska begreppFråga 20
 • Fram till 1970 talet kunde välfärdssystemet utvecklas varje år. Det extra kostnaden betalades av Sveriges ekonomisk tillväxt.
 • Efter oljekrisen har man inte kunnat räkna med kontinuerligt ekonomisk tillväxt.
 • Privat ägda företag har fått en allt större roll i skötandet av samhällsservice.
 • Även privatägd dagis, sjukvård, skolor osv. har krav på sig att generera en vinst för sina ägare.
 • Vad betyder det för verksamheten?
 • Är det värre än det statliga kravet att man ska t ex driva en sjukhus på en begränsat budget?
 • Diskutera och resonera…
ekonomiska begrepp2
Ekonomiska begrepp
 • Jordreform i Brasilien?
 • Genomsnittliga jordbruket = 100 ha
 • Nära hälften av arealen upptas av gårdar på mer än 1000 ha
 • 10% av jordägarna kontrollerar ungefär hälften av jordbruksmarken
 • Jordlösa lantarbetare har krav på mark som inte brukas.
 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med en jordreform som omfördelar ägandet av jordbruksmark?
 • Diskutera och resonera…
ekonomiska begrepp3
Ekonomiska begrepp
 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med en statlig politik som omfördelar rikedom och förmögenhet från de rikare till de fattigare?
 • Förekommer sånt i Sverige?
geografisk begrepp googla
Geografisk begreppGoogla!
 • Monokultur
 • Extensiv jordbruk
 • Intensiv jordbruk
 • Cash crops (avsalugrödor) tex kaffe.
 • Självhushåll
 • Specialisering
fr n u land till nic
Från U-land till NIC
 • Från att exporten är dominerad av jordbruksvaror som är känslig för prisändringar på världsmarknaden,,,
 • Till
 • Industriprodukter som bilar, flygplan, varvsindustri, offshore utrustning, turbiner, kraftverks utrustning,kemikalier osv.
 • Brasilien förädlar sina egna råvaror.
bilproduktion
Bilproduktion…
 • Rita bilen dvs planera…
 • Rita allt delar. Testa dem. Skriva designspecifikation. Lägg ut komponentproduktion på entreprenad.
 • Bygga fabriken som bilen ska bygga i….
 • Tillverkar maskinerna som ska bygga bilen
 • Anställa och träna arbetskraften.
 • Provkör fabriken…
 • Provkör bilen
 • Försäljningskedjan?
 • Marknadsföring?
bilproduktion1
Bilproduktion…
 • Med tanke på förra bilden…
 • ”Nästan alla stora bilmärken har monteringsfabriker i landet”
 • ”Många delar till bilarna kommer från brasilianska underleverantörer”
naturtillg ngar som handelsvaror
Naturtillgångar som handelsvaror
 • Råvarubörs, marknad för notering och handel med viktigare råvaror, såsom metaller, olja, spannmål och stapelvaror (t.ex. kaffe och socker). Råvarubörser finns i bl.a. New York, Chicago, London och Singapore.
 • http://ravarumarknaden.se/kaffe-futures-handel-marknaden/
naturtillg ngar som handelsvaror ni beh ver inte l sa detta
Naturtillgångar som handelsvarorNi behöver inte läsa detta…
 • It is used to describe a class of goods for which there is demand, but which is supplied without qualitativedifferentiation across a market
 •  "From the taste of wheat it is not possible to tell who produced it, a Russian serf, a French peasant or an English capitalist.” Petroleum and copper are examples of such commodities.The price of copper is universal, and fluctuates daily based on global supply and demand. Items such as stereo systems, on the other hand, have many aspects of product differentiation, such as the brand, the user interface, the perceived quality etc.
 • In contrast, one of the characteristics of a commodity good is that its price is determined as a function of its market as a whole. Well-established physical commodities have actively traded spot and derivative markets. Generally, these are basic resources and agricultural products such as iron ore, crude oil, coal, salt, sugar, coffeebeans, soybeans, aluminum, copper, rice, wheat, gold, silver, palladium, and platinum. Soft commodities are goods that are grown, while hard commodities are the ones that are extracted through mining.
 • Källa wikipedia
ad