Hoe komen sporters bij Body Solutions F ysiotherapie terecht ? - PowerPoint PPT Presentation

iria
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoe komen sporters bij Body Solutions F ysiotherapie terecht ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoe komen sporters bij Body Solutions F ysiotherapie terecht ?

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Hoe komen sporters bij Body Solutions F ysiotherapie terecht ?
101 Views
Download Presentation

Hoe komen sporters bij Body Solutions F ysiotherapie terecht ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VKB - reconstructie met een 4 bundeligeSemi-TendinosusGracilis techniekJohn Labrie: sportfysiotherapie, manuele therapie

 2. Hoe komen sporters bij Body SolutionsFysiotherapie terecht ? • Samenwerking met voetbalverenigingen VVIJ, JSV, Benschop: • Blessurespreekuur door fysiotherapeut. • Verzorgers signaleren, rapporteren, informeren fysiotherapeut. • Fysiotherapeut zet sporter voor nader onderzoek in de agenda (binnen 24u).

 3. Samenwerking met Polsstokbond Holland: • Wintertraining in Fitnesscentrum. • Tijdens wedstrijd seizoen contact na iedere wedstrijd. • Sporter komt binnen 24u in de agenda.

 4. Fysiotherapeutisch onderzoek: • VAS–score voor pijn • ROM • Lysholm • IKDC • Belangrijk: passieve en actieve stabiliteit testen

 5. Fysiotherapeutische indicatie om een patiënt met “VKB- rotatie- instabiele- knie” de orthopedisch chirurg te laten consulteren: • 1 Instabiliteitsklachten • 2 Verstoord rol-glij mechanisme

 6. 1 instabiliteitsklachten • Gaat de pt. weleens door de knie ( sport, ADL)? • Onzekerheid of gevoel dat de knie niet is te vertrouwen in sport, ADL. • Indicatie +: pt. heeft zijn/haar belasting zo aanpast, dat er geen pivoterende bewegingen meer worden gemaakt.

 7. Functionele stabiliteit = combinatie van passieve en actieve stabiliteit • NB: Actieve stabiliteit onvoldoende : spierkracht en coördinatie trainen en opnieuw testen. • NB: Insufficiëntie van de passieve structuren heeft grote invloed op de biomechanica van de knie.

 8. 2 Verstoord rol-glij mechanisme • - Vergrote verschuiving van tibiat.o.v het femur geeft stress op dorsale meniscus kan secundair letsel geven aan menisci en kraakbeen.

 9. Motivatie van de patiënt !!!!! • Operatie duurt 1,5u-2u • Revalidatie duurt 6-9 maanden ( ADL functioneren versus topsporter.)

 10. Pre-operatieve fase • Voorbeeld voetballer: • *Normalisatie van de reactiviteit en mobiliteit. • *Spierkracht beenmusculatuur / corestability behouden en atrofie voorkomen; beter: spierkracht verbeteren. (Red cord training Esther de Vries) • *Uithoudingsvermogen behouden; beter: verbeteren. • Binnen de mogelijkheden v.w.b. reactiviteit van de knie • *Voorlichting over de revalidatie na de operatie.

 11. Pre-operatieve fase • Voorbeeld polsstokspringer: • *Zelfde preoperatieve fase als voetballer. • MAAR: andere doelstelling voor pre- operatieve fase: • Nederlands Kampioenschap springen mogelijk ????

 12. Casus: • Polsstokspringer. • 20 jaar. • Junioren Topsportnivo. • Laatste junioren seizoen. • Doel: seizoen 2013: nederlands kampioen en nederlands juniorenrecord. NK: 24-08-13 • Trauma: 01-06-13: knie verdraaid bij landing.

 13. Trauma: 01-06-13: knie verdraaid bij landing.

 14. Uitkomsten Fysiotherapeutisch onderzoek: • Lichte reactiviteit van de knie. • VAS score voor pijn 2 • ROM gb • Actieve stabiliteit: TOP ( wintertraining) • Passieve stabiliteit: onvoldoende • Functionele stabiliteit: onzeker gevoel in ADL en fitnesstraining. • Conclusie: verwijzing naar fysio-orthopedisch spreekuur.

 15. Fysio- Orthopedisch spreekuur. • Wat houdt dat in? Verwijzing, huisarts inlichten. • Status bij onderzoek:10-06-13 • Knie was niet meer reactief, ook niet na belasting • Spierkracht optimaal • Na enige weken alleen nog onzeker gevoel bij ongecontroleerd bewegen

 16. Conclusie Fysio- Orthopedisch spreekuur: 10-06-13: Verdenking VKB letsel Vervolg: • 14-06-13 MRI • 28-06-13 uitslag en beleid bepalen, afhankelijk van uitslag. Beleid : vooraf tijdens spreekuur ( als er geen ander letsel dan VKB-ruptuur is) NB: er was alleen een VKB ruptuur: Wedstrijd gericht trainen naar het NK toe

 17. Voorwaarden om NK mee te doen: • Er mag geen reactieve knie zijn: • Voorfasen van springen ( fitness) mag geen reactie geven en moet functioneel stabiel zijn. • Springen van de schans en landen mag geen reactie geven en moet functioneel stabiel zijn. • Steeds in overleg met de fysiotherapeut stappen maken in de training. • CTI- brace gebruiken. • Datum NK: 24-08-13 • Datum voorste kruisbandreconstructie: 12-09-13

 18. Krachttraining vlgs REHA-boom ( ToinevdGoolberg): • Training in de fitness:wedstrijdgericht, aanloop, insprong, landing immitatie. • Training op de schans en zandbak: werkelijk springen. De rehaboomtoinevdGoolberg 2005

 19. NK sprong 24-08-13

 20. Post operatieve fase • Voor elke sporter in principe hetzelfde wb duur: +/- 8 maanden. • Inhoud gaat verschillen als er sportgericht getraind gaat worden: na +/- 3 maanden • Als sporter het veld op gaat is er een taak weggelegd voor de sportverzorger. Actieve inzet in het revalidatie traject is afhankelijk van de ervaring van de verzorger!!!

 21. Fase 0: klinische fase • Protocol ziekenhuis wordt gevolgd door de fysiotherapie.

 22. Fase 1 week 0 t/m week 8 • Vaak protocol ziekenhuis volgen • Behandeldoelen: • * Vermindering van de zwelling in de knie en onderbeen. • * Patella mobiliteit behouden en evt. normaliseren. • * ROM van 120/0/0. • * Verbeteren van de spierfunctie in de OE. • * Bereiken van een correct looppatroon. • * Stabilisatie LWK en neuromusculaire stabilisatie. (Red cord training Esther de Vries)

 23. Richtlijnen voor de therapie: • In intensiteit toenemende isometrische en isotonische krachttraining met opbouw in bewegingsuitslag in gesloten keten zonder extra gewicht ( nadruk op coordinatie). NB: Bewegingstempo laag bij een reactieve knie. • Looppatroon in 1e instantie m.b.v. krukken. Voorwaarde voor afbouwen is dat de knie een actieve extensie heeft van 0 graden tijdens de standfase. • Neuromusculaire training met een opbouw van statisch naar dynamische stabiliteit. • Testen IKDC

 24. Fase 2 week 9 t/m week 15 • Behandeldoelen: • Zwelling reduceren tot normaal waarden. • Volledige ROM. • opbouw van spierkracht vlgs REHA-boom( overgang naar snelkracht) • Neuromusculaire coordinatie ( ook t.a.v. Corestability). • Opbouw naar hardlopen.

 25. Richtlijnen voor therapie: • Zo nodig aandacht voor patella mobiliteit. • Zo nodig aandacht voor spierlengten. • Krachttraining in gesloten keten met opbouw in gewichten. • Start loop ABCen sprong ABC • Vanaf week 13 opbouw in buiten joggen. • Noteren IKDC en Lysholm

 26. Fase 3 week 16 t/m week 22 • Behandeldoelen: • Vervolg snelkracht met overgang naar concentrisch versnellen en excentrisch remmen. • Uitbreiden uithoudingsvermogen. • Maximaliseren van de musculaire controle. • Snelheid: overgang loop ABC naar cyclische en a-cyclische snelheid.

 27. Richtlijnen voor de therapie • Snelkrachttraining en explosieve krachttraining. • Uitbreiding loop ABC en sprong ABC: loop ABC joggen uitbreiden, sprong ABC 2-benig diagonaal en zijwaarts en 1-benig diagonaal; steigerungen starten. • Toewerken naar sportspecifieke taken. • Testen IKDC en Lysholm

 28. Fase 4 week 23 en verder • Behandeldoelen: • Dynamische stabiliteit in sportspecifieke situaties. • Realisatie van doelen de sporter. • Sportspecifieke training in de juiste context.

 29. Richtlijnen voor de therapie • Stabiliteitstraining in alle sportspecifieke houdingen en richtingen. • Training van ALLE specifieke motorische grond eigenschappen. • Testen: Lysholm, hoptesten

 30. De sportverzorger wordt ingeschakeld in fase 4 • Op het moment waarop de sporter het veld op gaat en zelfstandig trainingsonderdelen gaat uitvoeren. • Taak van verzorger: • Onderdelen van de revalidatie fase 4 van de fysiotherapeut overnemen ( als de verzorger genoeg ervaren is). • Observeren en communiceren met de fysiotherapeut.