E-Services
Download
1 / 36

e-Services - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

e-Services. INTRODUCE RE Abord ări conceptuale ale e-Services Deosebirea dintre Guvernanţă şi Guvernare Componentele e-Goverment SERVICII ELECTRONICE Caracteristici Avantaje şi dezavantaje Elementele standard ale e-services e-SERVICES ÎN ROMÂNIA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'e-Services' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cuprins

INTRODUCERE

Abordări conceptuale ale e-Services

Deosebirea dintre Guvernanţă şi Guvernare

Componentele e-Goverment

SERVICII ELECTRONICE

Caracteristici

Avantaje şi dezavantaje

Elementele standard ale e-services

e-SERVICES ÎN ROMÂNIA

Premisele şi cauzele informatizării serviciilor publice

Studiul ANIAP

Proiecte româneşti privind e-Services

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

CUPRINS


Introducere

ABORDĂRI CONCEPTUALE

Guvernarea electronică

Constă în interacţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte instituţii publice cu cetăţenii prin intermediul mijloacelor electronice. Informarea asupra proiectelor de lege aflate în discuţie şi emiterea de păreri de către cetăţeni, plata taxelor de către contribuabili, completarea unor plângeri şi petiţii online reprezintă mijloace eficiente puse la dispozitie de către stat pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

Aşadar, sensul implementării guvernării electronice este de sus în jos (de la stat la cetăţean).

INTRODUCERE


Introducere1

DEOSEBIREA DINTRE GUVERNANŢĂ ŞI GUVERNARE

Guvernanţa înseamnă unirea forţelor a mai multor actori (ţări, instituţii publice etc.) în vederea guvernării unei părţi a lumii, sau chiar a lumii ca pe un întreg.

Guvernarea este exerciţiul operaţional prin care se realizează guvernanţa. Guvernarea esteexercitarea autorităţii economice, politice şiadministrative în gestionarea afacerilor unei ţări la toate nivelurile.

Guvernarea electronică reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public prin digitalizare şi noi tehnici de management a informaţiei, proces al cărui scop final este creşterea gradului de participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului administrativ.

INTRODUCERE


S ensul implementarii guvernarii electronice este de sus in jos de la stat la cetatean

Sensul implementarii guvernarii electronice este de sus in jos - de la stat la cetatean.

-informarea asupra proiectelor de lege aflate in discutie si emiterea de pareri de catre cetaten;

-plata taxelor de catre contribuabili;

-completarea unor plangeri si petitii online Sensul implementarii guvernarii electronice este de sus in jos [de la stat la cetatean].


3 trasaturi de baza ale guvernarii electronice

folosirea noilor tehnologii electronice in comunicare [email, chat, site-uri Internet etc.] sau paradigma tehnica

aplicarea unor noi metode de management a informatiei sau paradigma manageriala

cresterea gradului de participare politica a cetatenilor si cresterea eficentei aparatului administrativ sau paradigma functionala

3 trasaturi de baza ale guvernarii electronice:


In procesul de guvernare sunt implicati in general vorbind 3 mari clase de participanti

participantii publici, guvernul sau statul, atat organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

cetatenii tarii respective [C]

firmele private, care organizeaza activitati comerciale, luand in considerare profitul si activand intr-un context concurential de piata. [B]

Intre acesti participanti se nasc relatii specifice de

comunicare si tranzactionale specifice.

In procesul de guvernare sunt implicati, in general vorbind, 3 mari clase de participanti:


Introducere2

COMPONENTELE e-GOVER organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]NMENT

Fig. 1 Componentele Guvernării Electronice

INTRODUCERE

G2G

Guvern-Guvern

G2E (Employee)

Guvern-Funcţionar Public

G2C

Guvern-Cetăţean

G2B

Guvern-Business

Încredere, Confidenţialitate, Siguranţă

Infrastructura asigurată de comunicaţii şi tehnologia informaţiei


Servicii electronice

Serviciul public on-line organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]reprezintă transpunerea serviciului public tradiţional în mediul virtual.

CARACTERISTICILE GENERALE ALE e-SERVICES

Acces facil,prietenos,permanent

Comunicare directă

Actualitate şi consistenţă a informaţiilor

SERVICII ELECTRONICE


Servicii electronice1

CARACTERISTICI organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]LE GENERALE ALE SERVICIILOR PUBLICE

Intangibilitatea

imaterialitatea serviciul - nu poate fi văzut, simţit, nu este palbabil

Inseparabilitatea

serviciile sunt mai întâi vândute, ulterior produse şi consumate

Variabilitatea

dată de influenţa personalului asupra calităţii serviciilor furnazate, în consecinţă imposibilitatea repetării identice a prestaţiei aceluiaşi serviciu

Perisabilitatea

caracterisitica serviciilor de a nu putea fi stocate pentru o vânzare sau utilizare ulterioară.

SERVICII ELECTRONICE


Servicii electronice2

AVANTAJELE SERVICIILOR ELECTRONICE organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Reducerea cheltuielilor publice;

Combaterea birocraţiei şi a corupţiei la nivelul instituţiilor publice;

Creşterea gradului de transparenţă a modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice;

Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii publice;

Reducerea şi eficientizarea contactului direct între funcţionarul de la ghişeu şi cetăţeanul sau agentul economic;

Promovarea utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituţiilor publice.

SERVICII ELECTRONICE


Servicii electronice3

DEZAVANTAJELE SERVICIILOR PUBLICE organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Inegalităţi de şanse pentru anumite categorii sociale vulnerabile;

Riscul pentru securitate şi confidenţialitate, parcurgând drumul de la expeditor la destinatar, trec prin unul sau mai multe noduri de reţea în care există posibilitatea apariţiei unui acces neautorizat;

Feed-back greoi.

SERVICII ELECTRONICE


E services la nivel european cap gemini
e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

CLASIFICAREA e-SERVICES


Sofisticarea sofisticarea e services cap gemini
SOFISTICAREA organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]SOFISTICAREA e-SERVICES (CAP GEMINI)


E services n rom nia
e-SERVICES ÎN ROMÂNIA organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

PREMISELE ŞI CAUZELE INFORMATIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE

PREMISE

elaborarea unei analize detaliate a fluxurilor de lucru şi de date;

reingeneering-ul activităţilor curente din instituţii.

CAUZE ALE APARIŢIEI e-SERVICES

creşterea cererii de servicii publice,

restricţiile bugetare,

costurile de personal,

noile facilităţi oferite de tehnologia informaţiei.


E services n rom nia1

www.e-guvernare.ro organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Dezvoltarea acestuiportal marchează începutul "reformei la ghişeu", un program de anvergură prin care Guvernul României îşi propune să promoveze transparenţa, să eficientizeze administraţia prin reducerea costurilor şi a birocraţiei, să asigure accesibilitatea largă la informaţiile şi serviciile publice, indiferent de timp şi de loc, să previnăşi să combată corupţia prin mijloace electronice.

Fig. 4 Portalul

www.e-guvernare.ro

e-SERVICES ÎN ROMÂNIA


E services n rom nia2

STUDIUL ANIAP 2007 organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Din 2.225 UAT analizate, 1015 au raportat o adresă proprie de Internet;

186 UAT furnizează cel puţin un serviciu electronic;

Creşterea furnizării serviciilor electronice este de 1.47%;

Tradiţionalismului în furnizarea e-Services;

Creşterea numărului de site-uri actualizate;

Menţinerea tendinţei de a raporta existenţa unei adrese de web, chiar dacă aceasta nu este actualizată sau există doar formal;

Nivelurile 1 şi 2 caracteristică generală a nivelurilor;

Principalul serviciu electronic cu nivel 4 plata impozitelor şi taxelor locale.

*UAT – Unităţi Administrativ-Teritoriale

e-SERVICES ÎN ROMÂNIA


E services n rom nia3

PROIECTE ROMÂNEŞTI PRIVIND e-SERVICES organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

e-Administraţie

e-Job

Info-chioşc

e-Referendum

AEL - Asistentul educaţional pentru licee

e-Market - sistem electronic de achiziţii de bunuri şi servicii

Plata taxelor şi impozitelor prin mijloace electronice

e-Procurement, licitaţii pentru achiziţii publice

Identificarea unică a funcţionarilor publici prin semnătura electronică şi smart card

E-Facturi

DECWEB

e-SERVICES ÎN ROMÂNIA


Concluzii i recomand ri

CONCLUZII organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

. e-Services reprezintă revoluţionarea procesului de guvernare

Facilitator de transparenţă

Procesul greoi de implementare a e-Service

RECOMANDĂRI

Programe de educare a cetăţeniilor, în scopul apropierii lor de domeniul e-Services

Constituirea unei unităţi de decizie la nivel naţional

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI


E learning
e-Learning organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

„Un sistem de e-Learning (formare la distanţă sau educaţie virtuală) constă într-o experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în maniera proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau sincronicitate. Medierea se realizează prin modalităţi diverse, de la material pe discheta sau CD (eventual prin corespondenţă), la tehnologii de transmitere a conţinuturilor prin Internet”[2]

2ISTRATE, Olimpius - Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor, Editura Agata, 2000


Func ionalit ile principale ale mediului e learning
Funcţionalităţile principale organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]ale mediului e-Learning

soft specializat de creare de prezentări electronice cu text static sau dinamic

înregistrări audio video

biblioteci virtuale

suport pentru interacţiunea cu sistemele de comunicaţie


E services
Scop organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

- transmiterea cunoştinţelor: creare / import, stocare, filtrare, modificare / dezvoltare şi publicare de conţinut pentru cursanţi sub forma bibliotecilor virtuale sau a transmisiilor directe (on-line) de informaţii.

- verificarea asimilării cunoştinţelor de către cursanţi: jocuri pe calculator reprezentând scenarii sau studii de caz pentru evaluarea iniţială (predictivă), sumativă (după parcurgerea anumitor conţinuturi educaţionale) şi finală.


Mijloacele de nv m nt utilizate n instruire
Mijloacele de învăţământ utilizate organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]în instruire


Factori e learning
Factori e-Learning organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Motivarea

Conţinutul informaţional

Dezvoltarea ce cuprinde:

Tehnologia hardware

Tehnologia software


Spa iul electronic i dezvoltarea
Spațiul electronic și dezvoltarea organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Spaţiul electronic (teoretic nelimitat cu costuri scăzute de achiziţie şi întreţinere, în continuă expansiune) se combină cu spaţiul fizic (puternic concurent activităţilor comerciale ce aduc beneficii băneşti, cu costuri mari de întreţinere şi exploatare)

Dezvoltarea cuprinde tehnologia hardware şi software specifică unui sistem de instruire on-line limitate din punct de vedere tehnic şi economic


Forme ale instruirii electronice
Forme ale instruirii electronice organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

Cursurile Courses

Instruirea informalăInformal learning

Instruirea combinatăBlended learning

Comunităţile de instruireCommunities

Managementul cunoştinţelorKnowledge management

Învăţământul on-line sau în reţeaNetworked learning

Perfecţionarea continuă sau învăţarea prin şi pentru muncăWork-based learning (EPSS)


Cursurile courses
Cursurile organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G](Courses).

Majoritatea discuţiilor purtate în centrele de e-Learning sunt on-line.

Există diferite forme de transmitere a informaţiilor: text, grafic, animaţii, prezentări multimedia etc.

Instructorii sunt ghidaţi în activităţile de predare-învăţare de programe şi planificări calendaristice.

Cursurile sunt împărţite în unităţi de învăţare, fiecare unitate de învăţare conţinând: obiectivele învăţării, conţinutul învăţării, diverse metode interactive şi evaluare (iniţială, pe parcurs şi finală).

Unităţile instructiv-educative sunt construite respectând principiile învăţării active: ca să înveţe, participantul trebuie să interacţioneze cu pagina.

Controlul şi responsabilitatea învăţării se află la cel care învaţă.

Feedback-ul este primit imediat şi întăreşte cele învăţate.


Nv area informal informal learning
Învăţarea informală organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G](Informal learning).

Este considerată cea mai avansată formă de învăţare;

Presupune găsirea şi însuşirea acelor informaţii strict necesare scopurilor şi obiectivelor definite pentru activitatea ce urmează a fi desfăşurată;

Este asemuită de cele mai multe ori cu căutarea hranei de către animale;

Nu a luat amploare datorită necesităţii dezvoltării de către instructor al unui management al cunoştinţelor şi a unui portofoliu de către cursant.


Nv area combinat blended learning
Învăţarea combinată organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G] (Blended learning)

a apărut ca o reacţie la ineficienţa e-Learning-ului;

combină situaţiile de învăţare sincrone şi asincrone;

integrează metode ultra-moderne şi clasice.


Comunit ile de nv are communities
Comunităţile de învăţare organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G](Communities)

Premise:

învăţarea este o activitate socială;

cele mai multe probleme din domeniul afacerilor sunt extrem de complexe şi dinamice;

soluţiile la problemele de ieri nu se mai potrivesc astăzi.

Comunităţile de învăţare iau naştere în jurul unui obiectiv, unui concept sau a unei teme;


Managementul cuno tin elor knowledge management
Managementul cunoştinţelor organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G](Knowledge management)

Reprezintă o formă interactivă de învăţare care se realizează prin schimburi de informaţii dintre activitatea economică reală şi cea didactică.


Nv m ntul on line sau n re ea networked learning
Învăţământul on-line sau în reţea organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G](Networked learning)

Cuprind activităţi individuale, cu acces fără restricţii la conţinutul informaţional, bazate pe legătura dintre oameni şi resurse;

Reprezintă temelia pentru managementul cunoştinţelor;

Răspunde cel mai bine provocărilor, schimbărilor de concept sau de orice altă natură ce pot apărea în procesul de instruire fiind transmise instantaneu tuturor utilizatorilor, aceştia rămânând permanenţi ancoraţi la nou.


Perfec ionarea continu sau nv area prin i pentru munc work based learning epss
Perfecţionarea continuă organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]sau învăţarea prin şi pentru muncă(Work-based learning / EPSS)

cunoscută şi sub denumirea de Electronic Performance Support Systems (EPSS) sau work-flow learning

reprezintă acel tip de învăţare în care cunoştinţele sunt injectate / transmise pentru a satisface / rezolva o problemă punctuală atunci când aceasta apare;

se constituie într-o alternativă la cursuri.


Sistemele de elearning integreaz
Sistemele de eLearning organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]integrează

sisteme bazate pe cunoştinţe;

tehnologii de căutare în baze de date;

tehnologii de informare şi comunicare;

sisteme expert / inteligenţă artificială;

tehnologii ale bazelor de date şi tehnologii de modelare.


Mediile de nv are virtual
Mediile de învăţare virtuală organizatiile de la nivel local, cat si cele de la nivel central [G]

pagini web, cursuri on-line;

programe interactive de instruire;

programe de simulare a unor experimente de laborator ce pot fi accesate pe web.


Standarde tehnice

conceptul de reutilizare a conţinutului care este bazat pe formate de descriere a pachetelor în XML;

conţinut conform standardelor si tehnologiilor folosite în domeniu la nivel internaţional (SCORM, MathML, IMS, SVG, XML).

SCORM - Shareable Content Object Reference Model

MathML - Mathematical Markup Language

IMS - Information Management System

SVG- Scalable Vector Graphics

XML - Extensible Markup Language

Standarde tehnice