Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz

play fullscreen
1 / 44
Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz
128 Views
Download Presentation
iram
Download Presentation

Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CARAP/FREPA Referenciakereta plurális nyelvi programokhoz Fókuszban a többnyelvűség Budapest, 2008.03.17. Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz

 2. Az előadás vázlata • Az ALC-projekt (2004-2007) • A plurális nyelvi programok rövid ismertetése • Többnyelvűségi és plurikulturális kompetencia • A CARAP (többnyelvűségi programok referenciakeret) felépítése általános kompetenciák (táblázat) részképességek (források) – listák és állítások • Példák • ALC projekt folytatása – CARAP projekt

 3. ALCCARAP/FREPAModern Nyelvek Európai Központja, Graz • CARAP/FREPA, Referenciakereta plurális nyelvi programokhoz • Framework of reference for pluralistic approaches FREPA • ALC-projekt (2004-2007) eredménye • ALC: Across Languages and Cultures • ALC: A travers des Langues et des Cultures • www.ecml.at/mtp2/ALC/html/ALC_E_mat.htm

 4. ALC célja A plurális nyelvi programok (többnyelvű, interkulturális programok, projektek) által fejleszthető kompetenciák feltérképezése, rendszerbe foglalása • Didaktikai cél (tudatos tanulás fejlesztése, önirányítás, nyelvi tudat) • Oktatáspolitikai cél (nyelvi változatosság az iskolában) • Nyelvészeti (szociolingvisztikai, nyelvpolitikai) cél: nyelvi változatosság tudatosítása, társadalmi presztízsének növelése

 5. Plurális nyelvi programok • Intercomprehension between related languages / intercompréhension entre langues parentes/szövegértés rokon nyelveken • Integrated language learning/didactique intégrée des langues/integrált nyelvpedagógia • Awakening to languages/ éveil aux langues / nyelvi fogékonyságfejlesztés

 6. Plurális kompetenciaTöbbnyelvűségi és plurikulturális kompetencia (KER, p.161-164) A plurális nyelvi és plurikulturális kompetencia nemegy-egy különálló, az ismert nyelvenként, nyelvváltozatonként jól lehatárolt kommunikációs kompetencia, hanem különböző, átmeneti profilú, váltakozó körvonalú de mégis egy egységet képező kompetencia, amely magában foglalja a nyelvhasználó teljes nyelvi repertoárját

 7. Pedagógiai szinten- többnyelvűségi programok A plurális nyelvi repertoárt úgy tehetjük működőképessé (azaz a nyelvi kompetenciák szinergiáját, szerves egységét úgy érhetjük el), ha a nyelvi tevékenység, a nyelvtanulás folyamatában a nyelveket egységben fejlesztjük. • Azaz a nyelvhasználó által ismert nyelvi változatokat (L1, L2, L3 stb.)nem részenként, hanem egy egységes kompetenciaként közelítjük meg[…] (Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, p. 71)

 8. Awakening to languages/ éveil aux langues / nyelvi fogékonyságfejlesztés • Nyelvi változatosság élménye • Nyelvi tudatosság (metanyelvi képességek) fejlesztése számos ismeretlen nyelv egyidejű megfigyelésével, manipulálásával

 9. Nyelvi fogékonyságfejlesztés= ? Angolul : Az ismertebb elnevezés (Hawkins, 1984)Language awareness Újabb megnevezés:Awakening to languages = nyelvi, nyelvtani tudat, a nyelvi gondolkodás, a nyelvről való gondolkodás

 10. 8-9 évesek • Bevezetés a témába • Hipotézis: vajon milyen nyelvekről lehet szó?

 11. Probléma-helyzet : A mese kínai címe Identifier,,repérer, sélectionner

 12. Intercomprehension between related languages / intercompréhension entre langues parentes/szövegértés rokon nyelveken Egy ismeretlen nyelven írt szöveg értelmezése egy másik ismert/tanult nyelvre támaszkodva (rokon nyelvek didaktikája)

 13. A nyelvrokonságra építve kontrasztív szemlélet kialakítása • A rokon nyelvek értelmezésének képessége a nyelvi előismereteken és a tanuló/nyelvhasználó már részben kiépült önálló tanulási képességén alapszik

 14. A nyelvi-kommunikációs transzfer • A nyelvhasználó egy mentálisan már létező kompetenciára (nyelvi, kommunikációs, stratégiai, metanyelvi stb.) támaszkodva old meg egy nyelvi probléma-helyzetet • A dekódolás minden esetben valamilyen forma vagy jelentés azonosítását feltételezi

 15. A szövegértelmezés alapja – és a tevékenység eredménye • A transzfer alapját képező nyelvi/kulturális/enciklopédikus előismeretek • Következmény:önálló tanulás képességének fejlődése (nyelvi tudat fejlődése, stratégiai komponens fejlődése, önbizalom növekedése stb.)

 16. Konrad Adenauer 1876-1967 Premier chancelier de la RFA (1949-63) et leaderdémocrate-chrétien, est indiscutablementassocié à la recupération de l’économie et du prestige de l’Allemagne dans le post-guerre (après-guerre). L’ex-bourgmestre de Cologne, demi (démettre) et deux fois pris par les nazis, réussit, avec l’appuieoccidental, à remettre son pays entreles plus influents du Monde. Il fut (était) un des fondateurs de la CEE et de l’OTAN/NATO et appuya la ligne gaulliste de l’unité européenne avec la création de l’axe Paris-Bonn. Romanische Interkomprehension erreicht weit über eine Milliarde Menschen in ihren Muttersprachen und Fremdsprachen

 17. Integrált nyelvtanulás • Roulet, 1882, L2 tanulás az L1-re építve, majd L3 L1 és L2-re építve – a nyelvtanuló értelmi fejlődésének függvényében • Magyarország: MTA Fehér Könyve, Szépe, Szende, Dezső, Tálasi, 1976, 1980 (tanuló nyelvi reprertoárjához igazodó nyelvi tartalmak, L1 és L2 terminológia, egységesítése, kontrasztív nyelvszemlélet, curriculumok harmonizálása)

 18. 2, 3 … L Nyelvi/kommunikációs kompetencia Integrált nyelvtanulás Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra

 19. 3, 4, 5 … L Nyelvi/kommunikációs kompetencia Szövegértés rokon nyelveken Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra

 20. 20, 30 … L Nyelvi/kommunikációs kompetencia (másodlagos) Nyelvi fogékonyságfejlesztés Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra

 21. CARAP/FREPA tartalma A – Általános ismertető B – Az általános kompetenciák (competence) C – Ismeretek (részképesség) (knowledge) D – Attitűdök (részképesség) (attitudes) E – Képességek (részképesség) (skills)

 22. Kompetencia (Perrenoud, 1999) « az egyén képessége belső és külső részképességek (források - ressources) (ismeretek, attitűdök, képességek) integrált előhívására és felhasználására, összetett feladat, probléma hatékony megoldása érdekében » Cselekvésközpontú megközelítés –társadalom kontextusa –vö. KER

 23. Részképességek (ressources) • Egykompetencia részképességekből áll, adott probléma, feladat (feladattípus) megoldásához kötődően Belső részképességek: mentálisan léteznek = a 3 « hagyományos » részképesség, azaz ismeret, képesség, attitűd Külsőforrások • egy szótár, egy repülőgép – segít egy probléma megoldásában

 24. A kompetencia három aspektusa: Akompetencia a részképességeketintegrálja (nem csak szelektálja, hanem működésüket össze is hangolja…) • részképességeket feltételez; • a részképességek előhívásánakképességeadott helyzetben

 25. B – Általános kompetenciák • Általános kompetenciáknak tekintjük esetünkben azon kompetenciákat amelynek fejlődését a plurális nyelvi programok kifejezetten, bár nem kizárólagosan segítik..

 26. Olyan kompetenciák meghatározása, melyek az interakcióban és általában a cselekvés során, valamint a gondolkodás és tanulás során olyan ismereteket, készségeket és attitűdöket mozgósítanak • amelyek alkalmazhatók minden nyelvre és minden kultúrára; • - amelyek a nyelvek és a kultúrák közti viszonyokra vonatkoznak

 27. C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában (kommunikáció/interakció) C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (~tanulás) C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C1.2. Tárgyalási képesség C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C1.4. Adaptációs képesség C1.3. Közvetítési képesség C3. Decentrációs képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására • 2 A kompetenciák magukban foglalják: C5.Kívülállás (distantiation) képessége C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C7. A Másik, a másság elismerésének képessége

 28. C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában(kommunikácó) C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (tanulás) C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C1.2. Tárgyalási képesség C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C1.4. Adaptációs képesség C1.3. Közvetítési képesség C3. Decentrációs képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására • 2 A kompetenciák magukban foglalják: C5.Kívülállás (distantiation) képessége C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. A kommunikáció lebonyolítását C7. A Másik, a másság elismerésének képessége

 29. C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában (kommunikácó) C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (tanulás) C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C1.2. Tárgyalási képesség C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C1.4. Adaptációs képesség C1.3. Közvetítési képesség C3. Decentrációs képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására • 2 A kompetenciák magukban foglalják: C5.Kívülállás (distantiation) képessége A kommunikáció képességét C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. Egyén fejlődés, tanulás képességét C7. A Másik, a másság elismerésének képessége

 30. C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában (kommunikácó) C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (tanulás) C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C1.2. Tárgyalási képesség C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C1.4. Adaptációs képesség C1.3. Közvetítési képesség C3. Decentrációs képesség Köztes zóna, amely C1 és C2-höz is tartozik… C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására • 2 A kompetenciák magukban foglalják: C5.Kívülállás (distantiation) képessége A kommunikáció lebonyolítását C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. Egyén fejlődését C7. A Másik, a másság elismerésének képessége

 31. C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában kommunikácó C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (~tanulás) C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C1.2. Tárgyalási képesség C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C1.4. Adaptációs képesség C1.3. Közvetítési képesség C3. Decentrációs képesség Köztes zóna, amely C1 és C2-höz is tartozik… C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására • 2 A kompetenciák magukban foglalják: C5.Kívülállás (distantiation) képessége A kommunikáció lebonyolítását C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. Egyén fejlődését Definíciók, pontosítások C7. A Másik, a másság elismerésének képessége Tovább

 32. C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában kommunikácó C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztéséenk képessége (tanulás) Alkalmazkodás, adaptáció = « minden olyan részképessség, amely lehetővé teszi, hogyaz egyén az eltérőhöz, a különbözőhöz közeledjék ». • Releváns az aszimmetrikus nyelvi és kulturális helyzetekre is • Kiválóan fejleszthető plurális kontextuson kívül is, sőt egyéb tanulási helyzetben is (managertréningek stb.) • , de többnyelvűségi helyzetben alapvető a szerepe, ahol ui. a nyelvi és kult. Különbségek az interakcióban résztvevő szereplőktől különleges odafigyelést kívánnak meg C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C1.2. Tárgyalási képesség C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C1.4. Adaptációs képesség C1.3. Közvetítési képesség Decentrációs képesség decentráció = « a plurális nyelvi programok célkitűzéseinek fontos eleme, amely nézőpont-változást, a viszonyítási pontok kimozdulását, relativizálást jelent az attitűdök, az ismeretek és a készségek terén » C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására Kívülállás (distanciation) = « számos részkompetenciára alapozva kritikai hozzáállsát tesz lehetővé adott komm. helyzetben, magasabb szintű tudatosságot eredményez és lehetővé teszi, hogy a kommunikációt vagy a tanulás tárgyát kívülről közelítsük meg ». (meta szint) C5.Kívülállás (distantiation) képessége C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C7. A Másik, a másság elismerésének képessége

 33. Példa : adaptációs képességcf. CARAP B-2 Meghatározásunk : A megszokottól eltérő iránti érdeklődés, ahhoz történő közeledés

 34. Adaptációs képesség Néhányrészképesség melyet ez a kompetencia « mozgósít»: 1) Ismeretek : Compétences / ressources 11.1 Tudom, hogy léteznek kulturális különbséget Pourquoi ? Un exemple 6.10.Tudom, milyen viselkedési formákkal reagálhat az egyén a társadalmi gyakorlatban jelentkező különbségekre 8.2. Tudom, hogy egy másik kultúrában a társas viselkedést specifikus szabályok irányítják 9.4.2 Tudom, hogy viselkedésünket mások tőlünk teljesen eltérően értelmezhetik. Quelle organisation pour le CARAP ? stb., stb. …

 35. Adaptációs képesség 2) Életvezetési kompetencia (attitűd): Compétences / ressources 7.2 Az egyén kész a többnyelvű (plurális) verbális/nem verbális kommunikációra a kontextusnk megfelelő szabályok és rítusok szerint Pourquoi ? Un exemple 15.1 Az egyén képesnek érzi magát arra, hogy komplex, változatos kommunikációs helyzetben többnyelvű partnerekkel interakcióba lépjen. ° 1.1.1 A kommunikáció verbális és nem verbális jeleire irányított figyelem képessége Quelle organisation pour le CARAP ? 6.1 A különbségek és a változatosság tiszteletben tartása (többnemzetiségű kontextus < idem a nyelvekre és a kultúrákra> stb., stb. …

 36. Adaptációs képesség 3) Készségek : Compétences / ressources 2.6.4. Az egyén képes felderíteni, beazonosítani a kulturális különbségekből adódó viselkedéstípusokat Pourquoi ? Un exemple 1.3.2. Képesség a kommunikáció kulturális eredetű jelenségeit felismerni, nyomon követni 3.9.2.1. Képesség saját nyelvi viselkedésünk összehasonlítására másnyelvűek nyelvi viselkedésével Quelle organisation pour le CARAP ? 2.6. Az egyén képes felismerni, beazonosítani, tudatosítani egy kultúra sajátosságait, kulturális jelenségeket° stb., stb. …

 37. Az ismeretek (knowledge/savoirs) szerveződése a CARAP referenciakeretben • Minden részképességet, így az ismereteket is bizonyos számú állítás (descripteur) listájával adtunk meg • A listát az ismeret tárgya szerint rendeztük • Nyelv-kultúra mesterséges szétválasztása módszertani és didaktikai okokból • Nyelv: részképességek rendezése nyelvi szintenként (fonetika, morfológia, stb.) és átfogó kategóriákban (tanulás, nyelvi változatosság stb.)

 38. Főbb kategóriák • A1. Nyelv, mint jelrendszer 1.3. Knows that languages are based on rules.. 1.3.1. Knows that these rules can be intentionally broken. • A2. Nyelv és társadalom 2.1. Has knowledge about synchronic social variations of languages {regional variants, variations related to age, professional status etc.} • A3. Verbális és nemverbális kommunikáció 3.2. Is aware of some of the characteristics which make human language different from other forms of language (/animal communication/…)

 39. Átfogó kategóriák • A4. A nyelvek fejlődése (kontaktus-helyzetek) 4.3. Is aware of the existence of words loaned from one language to another • A5. Többnyelvűség (egyén és társadalom szintjén) • 5.5. Knows that multilingual, plurilingual situations are in constant evolution. A6 Nyelvek hasonlósága és különbözősége 6.3 Knows that the categories mother tongue / language of education are not defined in the same way in another language • A7 A nyelvek és a tanulás/elsajátítás 7.3 Knows that basing learning on similarities (structure / discourse / pragmatic rules) makes it easier.

 40. B. Kultúra • B1. Kultúra és társadalmi gyakorlat • B2. Kultúra és reprezentációk (pl. sztereotípiák) • B3. Kulturális referenciák Átfogó kategóriák • B4. A kultúrák változatossága • B5. Kultúra és identitás

 41. Gyakorlati alkalmazhatóság • Portfóliók, nyelvi naplók > tanulásirányítás > értékelés • Tantervkészítés • Közös Európai Referenciakeret kiegészítése: nyelvi szintekhez rendelt részképességek tartalma Pl. milyen részképességek szükségesek az önálló L2 szövegalkotáshoz B2 szinten többnyelvű megközelítésben?

 42. ALC folytatása: CARAP 2007-2010 • CARAP referenciakeret állításainak életkorhoz kötése • Hipertext segítségével konkrét óratervek kapcsolása az egyes állításokhoz • Többnyelvűséghez kapcsolódó problémahelyzet megoldására sémák • Projektek lebonyolítása többnyelvűségi helyzetben

 43. Vége(legalábbis egyenlőre !)