inimesi v rtustava tulemusjuhtimise rakendusv imalused organisatsioonis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis. Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistritöö tutvustus Terje Tiiman 2006. Magistritöö eesmärk. Töötada välja terviklik protsess imudel t ulemus liku ja ühtse juhtimissüsteemi rakendamiseks

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis' - iona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inimesi v rtustava tulemusjuhtimise rakendusv imalused organisatsioonis

Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis

Tallinna Ülikooli

organisatsioonikäitumise magistritöö tutvustus

Terje Tiiman

2006

magistrit eesm rk
Magistritöö eesmärk

Töötada välja terviklik protsessimudel

tulemusliku ja ühtse

juhtimissüsteemi rakendamiseks

organisatsioonis,

mis väärtustab oma inimesi.

slide3
Eesmärgi saavutamiseks tõstatati töös järgmised küsimused:
 • Kuidas integreerida organisatsioonis omavahel terviklikult erineval ajal juurutatud tulemustele ja kompetentsidele suunatud juhtimismudelid?
 • Kuidas tagada strateegia terviklik elluviimine jätkusuutliku ja töötajaid kaasava protsessina nii, et juhtimissüsteemide rakendamise käigus arvestatakse inimeste iseseisva ja erineva mõtlemisvõime, õppimise ja arenguga?
 • Kuidas hinnata töötajate tulemusi ja kompetentse ehk viisi, kuidas tulemused saavutatakse motiveeriva ja arengule suunava protsessina?
 • Kuidas juhtida erinevaid tulemustele orienteeritud juhtimisprotsesse igapäevaselt tasakaalukalt ja süsteemselt?
slide4
Tulemusjuhtimissüsteemi defineeritakse kui dünaamilist tsüklit planeerimisest, täideviimisest, hindamise, analüüsi ja uue planeerimiseni, kasutades R. Grote mudelit.
 • Tulemusjuhtimise protsessiga integreeritakse strateegia elluviimisvahend Tasakaalus tulemuskaart ja kompetentside juhtimismudel.
 • Tulemusjuhtimise protsessi mudeli kirjeldamisel ja väljatöötamisel kajastatakse eelkõige süsteemi terviklikkuse ja töötajate kaasamisega seotud aspekte.
teoreetilised alused
Teoreetilised alused
 • Tulemusjuhtimine kui tulemusi väärtustava organisatsiooni juhtimisfilosoofia
 • Tasakaalus tulemuskaart strateegia elluviimisvahendina
 • Kompetentside juhtimine töötajate arengu suunamise vahendina

Töötajaid väärtustava tulemusjuhtimise protsessi kirjeldamisel on lähtutud tulemusjuhtimise tsüklist:

planeerimine, täideviimine, hindamine, ülevaatamine ja uus planeerimine,

mis tänu oma paindlikkusele annab võimaluse erinevate süsteemide sidumiseks.

uuringu kirjeldus
Uuringu kirjeldus
 • Uuringu objektiks oli Haigekassa praktiline kogemus lühikese aja jooksul erinevate juhtimisinstrumentide rakendamisel ja selle mõjust töötajate rahulolule.
 • Uuringu aluseks oli 3 küsitlust:
  • Haigekassa töötajate rahulolu uuring (2003 ja 2004),
  • strateegia teadlikkuse uuring xQ (2004 ja 2005) ning
  • kirjalik intervjuu juhtimismudelite rakendamisega seotud olnud organisatsiooni juhtidega
tulemused ja j reldused
Tulemused ja järeldused

KUI

SIIS

 • Kui töötajad ei tea, mida neilt oodatakse, nende õnnestumist ei märgata, neil puudub ülevaade vajaminevast kompetentsist ja nad ei mõista oma osa organisatsiooni edus…
 • Kui töötajaid organisatsiooni plaanidesse ei pühendata, neile sihte ei selgitata…
 • Kui töötajad ei tea, mida hindamiselt oodata …
 • Kui erinevaid tulemustele orienteeritud juhtimisprotsesse organisatsioonis igapäevaselt tasakaalukalt ja süsteemselt ei rakendata…kui mõõdetakse valesid asju…
 • organisatsioon pikaajalist edu ei saavuta.
 • strateegia plaanipärane elluviimine on ohus.
 • Siis hindamissüsteem on hirmutav ja toimivad vaid distsiplineerimis-, mitte motivatsioonimehhanismid
 • vale eesmärgistamise ja mõõtmise tulemuseks on lühiajalised plaanid, rahulolematud töötajad ja tulemuste mittesaavutamine, samuti süsteemide muutumine formaalseks kohustuseks
slide8

Kompetentside juhtimine

Tasakaalus tulemuskaart

Hindamine ja tasustamine

Mõõtmine, hindamine ja tasustamine

Mõõtmine ja tasustamine

Organisatsiooni

eesmärgid

Organisatsiooni

põhikompetentsid

Tulemused

(organisatsiooni edu

ja

motiveeritud

töötajad)

Üksuse

eesmärgid

Töötajate

kompetentsid

Töötaja

eesmärgid

TULEMUSJUHTIMINE

kokkuv te
Kokkuvõte
 • Et oma töötajaid kui kõige kriitilisemat ressurssi tegelikult väärtustada, on vajalik koos töötajatega välja töötada terviklik protsess tulemuste määratlemiseks ja motivatsioonitegurite rakendamiseks ning see järjekindlalt ellu viia.
 • Magistritöö tulemusena valminud tulemusjuhtimise protsessi mudel koos etappide kirjeldustega annab juhtidele abivahendi 2 erineva juhtimisinstrumendi (tulemuste ja kompetentside) igapäevaseks rakendamiseks ja aitab ühe organisatsiooni praktilise kogemuse kaudu ennetada uuendustega kaasneda võivaid probleeme.