Geld - PowerPoint PPT Presentation

iona
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geld PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Geld
269 Views
Download Presentation

Geld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Geld

  2. Geld

  3. Geld

  4. Geld

  5. Geld • Wat is die waarde van vyf 5c-munte? _____ • Wat is die waarde van sewe 5c-munte? _____ • Wat is die waarde van drie R2-munte? _____ • Wat is die waarde van nege R5-munte? _____ • Bereken die som van al hierdiebedrae: • R_____________

  6. Geld • Hoeveel R1-muntstukke is daar in die raam? • _______________________________ • Wat is die waarde van die R1-munte? • _______________________________ • Wat is die waarde van al die 10c-munte? • _______________________________ • Hoeveel 5c-muntstukke sienjy? • _______________________________