opera n program podnik n a inovace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Podnikání a inovace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Podnikání a inovace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Operační program Podnikání a inovace - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Operační program Podnikání a inovace. Soňa Michálková Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 29. května 2008. Kdo jsme…. státní agentura (pod MPO) a služby jsou bezplatné působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Podnikání a inovace' - ion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program podnik n a inovace
Operační program Podnikání a inovace

Soňa Michálková

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

29. května 2008

kdo jsme
Kdo jsme…
 • státní agentura (pod MPO) a služby jsou bezplatné
 • působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech
 • podpora přílivu investic (zahraniční i české firmy)
 • nabídka programů na podporu podnikání a investic
 • podpora inovačního prostředí a VaV aktivit
 • poradenství v oblasti strukturálních fondů EU a alternativních

způsobů financování

na i klienti
Naši klienti
 • potenciální žadatelé o podporu ze strukturálních fondů EU

-- podniky ze zpracovatelského průmyslu hlavně malé a střední

-- univerzity, vzdělávací instituce a výzkumné ústavy

-- municipality

 • firmy, které významně investují do:

-- zpracovatelského průmyslu

-- výzkumu a vývoje

-- strategických služeb

maxim ln m ra ve ejn podpory sf 2007 2013
Maximální míra veřejné podpory SF 2007 – 2013

(velké/střední/malé podniky) v % ze způsobilých výdajů

40/50/60

40/50/60

40/50/60

40/50/60

36/46/56

(2007–2010)

40/50/60

30/40/50

(2011–2013)

40/50/60

op podnik n a inovace
OP Podnikání a inovace

Vyhlášené výzvy OPPI

slide7

Vyhlášené výzvy

 • Nemovitosti – má za cíl stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí.
  • Alokace 2 mld. Kč, Výzva I. v lednu 2008, RŽ od 1.4.
  • Pro MSP i velké podniky
  • Podpořeny budou projekty přípravy zóny, výstavby nájemního objektu, rekonstrukce objektu a zhotovení projektové dokumentace
 • ICT v podnicích – cílem je podpořit konkurenceschopnost MSP pořizováním a rozšiřováním jejich informačních systémů včetně dalších prvků ICT
  • Alokace 1 mld. Kč Výzvu II., Výzva květen 2008, RŽ od 11.7.
  • Pro MSP
slide8

Vyhlášené výzvy

 • Inovace – projekty na ochranu práv prům. vlastnictví – má za cíl iniciovat větší aktivitu na poli průmyslově-právní ochrany
  • Alokace 60 mil. Kč za Výzvu, Výzva leden 2008, RŽ od 3.3.
  • Pro MSP
  • Patenty a užitné vzory v zahraničí i v ČR
  • Průmyslové vzory (design) a ochranné známky jen v zahraničí
 • Inovace – inovační projekt – cílem je vytvoření vhodných podmínek pro posílení konkurenceschopnosti, podpory udržitelného růstu a regionálního rozvoje české ekonomiky
  • Alokace 2 mld. Kč Výzvu II., Výzva květen 2008, RŽ od 11.7.
  • Inovace produktu, inovace procesu, organizační inovace, marketingová inovace
slide9

Vyhlášené výzvy

 • Potenciál – cílem je zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj
  • Alokace 2,58 mld. Kč, Výzva leden 2008, RŽ od 3.3.
  • Pro MSP i velké podniky
slide10

Vyhlášené výzvy

 • Spolupráce – cílem je podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky.
  • Alokace 100 mil. Kč Výzvu I. (kolová), Výzva květen 2008, RŽ od 11.7.
  • Pro občanská sdružení a zájmové sdružení právnických osob
 • ICT a strategické služby – cílem je podpora nových ICT/IT řešení, popř. jejich aplikací a aktivity v oblasti strategických služeb.
  • Alokace 500 mil. Kč, Výzva v lednu 2008, RŽ od 3.3.
  • Pro MSP i velké podniky
slide11

Vyhlášené výzvy

 • Prosperita – cílem je podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
  • Alokace 2 mld. Kč + 2 mld. Kč, Výzva duben 2008, RŽ od 1.8.
  • Podpora nezakládající veřejnou podporu
  • Vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní jednotka, …
  • Podpora zakládající veřejnou podporu
  • Pro MSP i velké podniky
slide12

Vyhlášené výzvy

 • Školící střediska – cílem je zajistit kvalitnější podmínky pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání
  • Alokace 400 mil. Kč, Výzva leden 2008, RŽ od 3.3. (pozastaven příjem RŽ do podzimu 2008)
  • Pro MSP, velké podniky, sdružení
  • Povinnost školení aspoň 50% pro firmy z podpořeného sektoru
  • Pozemky, nemovitosti, stavby, učební pomůcky a programy, HW, SW, projektová dokumentace
slide14

Proces administraceSF 2007 - 13

Fáze procesu:

30 – 90 dnů (ale i 10 měsíců)

dle konkrétní výzvy

 • 5 dní
 • 14 - 30 dní
 • - získání elektronického podpisu
 • - využití internetového systému eAccount
 • - „elektronizace“ dokumentů (Registrační žádost, Plná žádost,
 • Žádost o platbu, většina příloh a zpráv…)
 • - elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým
 • manažerem
 • - podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (Registrační a Plná žádost)
slide15

eAccount – podání žádosti

 • Elektronické podání žádostí ve 2 stupních,
 • tj. Registrační (RŽ) a Plná žádost (PŽ)
 • -- kontextová nápověda při vyplňování žádostí
 • -- automatická kontrola při odesílání žádostí
 • -- předkládání složitějších příloh až po ekonomickém hodnocení
 • -- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým
 • manažerem
 • -- formuláře RŽ a PŽ se vyplňují on-line přímo do aplikace
 • eAccount přes internet
 • -- finanční výkazy v RŽ a finanční realizovatelnost projektu (FRP) v
 • PŽ – uživatel si stáhne formuláře do počítače, vyplní je a nahraje
 • zpět do eAccountu - nutná instalace softwaru 602XML Filler 2.5
internetov str nky
Internetové stránky
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • www.mpo.cz
 • Agentura CzechInvest
  • www.czechinvest.org
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
  • www.cmzrb.cz
 • Dotace
  • www.edotace.cz
d le it dokumenty
Důležité dokumenty
 • Text programu
 • Výzva/podporované okeč, způsobilé výdaje…/
 • Pokyny pro žadatele
 • Výběrová kritéria
 • Osnova podnikatelského záměru/SP
 • Pravidla pro výběr dodavatelů
 • Vzorové podmínky poskytnutí dotace
 • Postup získání podpory
 • Vzor registrační žádosti
slide22

Kontakty

 • Ing. Soňa Michálková 595 198 483
 • Ing. Lenka Matýsková 595 198 481
 • Mgr. Pavel Dominik 595 198 484
 • Šárka Fišnarová 595 198 482
 • Agentura CzechInvest
 • Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj
 • Nádražní 923/118,Ostrava
 • E-mail: ostrava@czechinvest.org
 • www.czechinvest.org
 • Fax: 595 198 488
slide23

Další operační programy

 • Program rozvoje venkova
  • www.mze.cz, www.szif.cz
 • Operační program životního prostředí (OPŽP)
  • www.mzp.cz, www.opzp.cz
 • Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
  • www.esfcr.cz