Lag om skydd mot olyckor
Download
1 / 12

Lag om skydd mot olyckor - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Lag om skydd mot olyckor. e n introduktion Karin Sjöberg Myndighetsjurist MSB. LSO och dess ursprung. Flera äldre lagar har bildat grund för dagens lagstiftning Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) Prop. 2002/2003:119 – 2003/04:FöU2 ”LSO” SFS 2003:778

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lag om skydd mot olyckor' - iolani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lag om skydd mot olyckor

Lag om skydd mot olyckor

en introduktion

Karin Sjöberg

Myndighetsjurist MSB


Lso och dess ursprung
LSO och dess ursprung

Flera äldre lagar har bildat grund för dagens lagstiftning

Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)

Prop. 2002/2003:119 – 2003/04:FöU2

”LSO” SFS 2003:778

”FSO” SFS 2003:789


M l f r r ddningstj nsten
Mål för räddningstjänsten

LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.


Kort om handlingsprogram 3 kap 3
Kort om handlingsprogram 3 kap. 3 §

Ska finnas för den förebyggande verksamheten

Ska ange mål, vilka risker för olyckor som finns och hur verksamheten är ordnad och planerad


R ddningstj nst 1 kap 2
Räddningstjänst 1 kap. 2 §

 • Vem ansvarar?

  • Staten ( 4 kap. fjällräddning, flygräddning, sjöräddning m.m.)

  • Kommunen (allt annat)

 • När då?

  • Vid olycka eller

  • överhängande fara för olycka

 • För att hindra och begränsa skador på

  • Människor

  • Egendom

  • Miljö


Olycka
Olycka?

 • Plötsligt inträffad händelse

  • Medfört skada

  • Befaras medföra skada

 • Orsaken – ej avgörande!

  • Företeelse i naturen

  • ”Slumpartade” fel

  • Människors handlande

   • Uppsåtlig handling (brott)

  • Människors underlåtenhet

   • Uppsåtlig underlåtenhet


Verh ngande fara
Överhängande fara?

Olyckan kan preciseras till typ och plats

Hög risk för att olyckan inträffar

Stor sannolikhet att den inträffar nära i tiden


Samh llets ansvar f r insats
Samhällets ansvar för insats

 • Olycka eller överhängande fara

  +

 • Behovet av ett snabbt ingripande

 • Hotade intressets vikt

 • Kostnaderna för insatsen

 • Omständigheterna i övrigt


Den enskildes ansvar
Den enskildes ansvar

Syftet med lagen är inte att:

 • befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripande vid olyckor eller att

 • föra över ansvar och kostnader till samhället.

  I första hand ankommer det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa skador till följd därav.


Den enskildes ansvar 2 kap 2
Den enskildes ansvar 2 kap. 2 §

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.


Tillsyn 5 kap
Tillsyn 5 kap.

Kommunen inom kommunen

Länsstyrelsen inom länet

MSB centralt


Kontaktuppgifter juridiskt st d
Kontaktuppgifter – juridiskt stöd

Karin Sjöberg Johan Rådman

010-240 54 40 010-240 52 26

karin.sjoberg@msb.sejohan.radman@msb.se

Per-Olof Wikström

010-240 52 94

per-olof.wikstrom@msb.se