lekcja ogl dania filmu oraz dzie a malarskiego na zaj ciach j zyka polskiego w gimnazjum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lekcja oglądania filmu oraz dzieła malarskiego na zajęciach języka polskiego w gimnazjum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lekcja oglądania filmu oraz dzieła malarskiego na zajęciach języka polskiego w gimnazjum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Lekcja oglądania filmu oraz dzieła malarskiego na zajęciach języka polskiego w gimnazjum - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Lekcja oglądania filmu oraz dzieła malarskiego na zajęciach języka polskiego w gimnazjum. opracowała: Barbara Bilińska. Oglądam film.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lekcja oglądania filmu oraz dzieła malarskiego na zajęciach języka polskiego w gimnazjum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lekcja ogl dania filmu oraz dzie a malarskiego na zaj ciach j zyka polskiego w gimnazjum

Lekcja oglądania filmu oraz dzieła malarskiego na zajęciach języka polskiego w gimnazjum

opracowała: Barbara Bilińska

ogl dam film
Oglądam film

Analizując film, najczęściej po prostu go opowiadamy, streszczamy fabułę, wzbogacając to ewentualnie własnymi komentarzami. Tymczasem istnieje ogromne bogactwo środków, dzięki którym artysta filmowy buduje nastrój, tempo, wywołuje określone wrażenia, sprawia, że całość podoba się nam lub nie.

ogl dam film1
Oglądam film

Dlatego warto poznać film od kuchni, przyswoić sobie kilka podstawowych pojęć, opanować fachową terminologię, by odkryć za pomocą, jakich zabiegów reżyser osiągnął określony efekt.

ogl dam film2
Oglądam film

Poloniści nie powinni obawiać się podejmowania treści związanych z filmem, nie czynią tego bowiem jako filmoznawcy, lecz humaniści – odbiorcy sztuki, otwarci na różne formy przekazu, różne konwencje, tworzywa sztuki, obiegi kultury.

ogl dam film3
Oglądam film

Film jest sztuką wielowarstwową; na tworzywo dzieła filmowego składają się tworzywa innych sztuk. Środki wyrazowe w filmie na ogół uchodzą uwadze widza pochłoniętego śledzeniem fabuły. Tymczasem dobra publiczność powinna nie tylko znać filmowe środki wyrazu, ale i sposoby ich używania.

roman ingarden o filmie
Roman Ingarden o filmie

widowisko filmowe jest pokrewne z jednej strony utworowi literackiemu, z drugiej dziełu malarskiemu, a zarazem zbliża się do widowiska teatralnego, choć różni się od niego w sposób istotny, a wreszcie zawiera w sobie elementy utworu muzycznego

 • Można zatem ustalić najprostszą definicję filmu:

FILM = OBRAZ + DIALOG + MUZYKA.

ogl dam film4
Oglądam film

Określenie tworzyw, jakimi posługuje się film jest proste, są to: słowo, obraz, muzyka i dźwięki naturalne, środki techniczne.

ogl dam film5
Oglądam film

Słowo – pełni funkcję informacyjną; jest nośnikiem treści i warstwą organizującą kompozycję dzieła.

ogl dam film6
Oglądam film

Obraz, tj. wizualna warstwa filmu – zespół rzekomych widoków tworzących zrozumiałą całość; najbardziej intensywnie oddziałuje na odbiorcę; obraz jest tworzony przez: ruch, barwę, scenografię, plenery, wnętrza, kostiumy, rekwizyty, oświetlenie.

ogl dam film7
Oglądam film

Muzyka i dźwięki naturalne, tj. dźwiękowa warstwa filmu.

ogl dam film punkty widzenia kamery
Oglądam filmPunkty widzenia kamery
 • ustawienia statyczne, nieruchome- spojrzenie frontalne (na wprost);- spojrzenie z góry, tzw. ptasia perspektywa – pomniejsza obiekt spłaszcza go i jakby bagatelizuje;- spojrzenie z dołu – tzw. żabia perspektywa – powiększa, nadaje charakter patetyczny, monumentalny; eksponuje dominację, grozę itp.;- spojrzenie ukośne – zniekształca obiekt.
ogl dam film punkty widzenia kamery1
Oglądam filmPunkty widzenia kamery
 • ustawienia dynamiczne

- najazdy kamery (zbliżanie)- ujawniają szczegóły, wyodrębniają postać z tła;

- odjazdy(oddalanie)- zacierają szczegóły, obiekt wtapia się w tło;

- panoramy- powolny obroty kamery na statywie wokół własnej osi w kierunku poziomym, pionowym lub ukośnym.; pełnią funkcję opisową, np. prezentowanie pejzażu, ludzi, wnętrza pomieszczenia;

- szwank- bardzo szybka, najczęściej pozioma panorama; nagły zwrot kamery; szwank daje efekt zaskoczenia;

- long- take– bardzo długie ujęcie realizowane np. poprzez skokowy najazd kamery;

- travelling- ujęcie filmowane kamerą będącą w ruchu towarzyszącą ruchomemu obiektowi.

- zdjęcia trickowe – takie, w których zamierzone i potrzebne efekty uzyskuje się przy pomocy różnego rodzaju zabiegów technicznych: czynią film atrakcyjnym.

ogl dam film rodki wyrazu zwi zane z technik
Oglądam filmŚrodki wyrazu związane z techniką
 • kadr,
 • ujęcie,
 • sekwencja,
 • plany filmowe,
 • ruchy kamery,
 • spojrzenie kamery,
 • rodzaje montażu.
ogl dam film rodki wyrazu zwi zane z technik1
Oglądam filmŚrodki wyrazu związane z techniką

Kadr - najważniejsza, elementarna część filmu; jest to obraz, który zawiera w sobie i pokazuje na ekranie pojedyncza klatka naświetlonej taśmy;Ujęcie- nieprzerwane zdjęcie filmowe od uruchomienia kamery do jej zatrzymania, to jakby spojrzenie kamery trwające przeciętnie kilkanaście sekund;Scena - seria ujęć pokazujących to, co dzieje się w jednym miejscu i czasie;Sekwencja - całość złożona z kilku scen.

ogl dam film rodki wyrazu zwi zane z technik2
Oglądam filmŚrodki wyrazu związane z techniką

Plan filmowy- wartość wizualna typu kompozycyjnego zawierająca określone pole widzenia; odnosi się do sposobu ukazania przestrzeni w kadrze filmowym.

ogl dam film rodki wyrazu zwi zane z technik3
Oglądam filmŚrodki wyrazu związane z techniką

Rodzaje:a) plan podstawowy (średni)

plan amerykański- ukazuje postać tak, jak widzi ją oko; sylwetka od kolan w góręb) plany koncentrujące uwagę:półzbliżenie - plan ukazujący popiersie człowieka (ukazanie osobowości człowieka poprzez ukazanie jego mimiki i gestykulacji)zbliżenie- cały ekran wypełnia twarz, przedmiot (ukazanie stanu psychicznego człowieka) detal- wielkie zbliżenie części ludzkiej twarzy, ręki, oka itp.

ogl dam film rodki wyrazu zwi zane z technik4
Oglądam filmŚrodki wyrazu związane z techniką

c) plany rozszerzające uwagędaleki (totalny) - polegający na pokazaniu miejsca akcji; ma za zadanie przedstawić w atrakcyjny sposób miejsce wydarzeń, natomiast bohaterowie są tutaj najmniej istotni, a sylwetki bohaterów nie są rozpoznawalne; spełnia w filmie przeważnie rolę informacyjną (za pomocą nawet krótkiego ujęcia można określić miejsce akcji, porę roku, dnia, warunki pogodowe itp.); wykorzystywany raczej na początku lub końcu filmu oraz do przedstawiania malowniczych pejzaży (np. w westernach);

ogólny - sposób kadrowania planu filmowego polegający na pokazaniu miejsca akcji; sylwetki bohaterów są widoczne z daleka i nie są na ogół rozpoznawalne; w przeciwieństwie do planu totalnego ukazuje zależność między postaciami, a ich aktualnym otoczeniem; Widz informowany jest, kto z bohaterów gdzie się znajduje i co robi;

ogl dam film rodki wyrazu zwi zane z technik5
Oglądam filmŚrodki wyrazu związane z techniką

pełny- pozwala rozpoznać postać, zidentyfikować czynności przez nią wykonywane; zapewnia też czytelność tła, umożliwia widzowi zapoznanie się z nim; daje to widzowi możliwość zdobycia wiedzy na temat postaci dzięki jej zachowaniu w środowisku, w którym się znajduje; stosowany jest w sztuce filmowej rzadko, zazwyczaj jako plan przejściowy pomiędzy planem ogólnym a planami bliższymi; niekiedy używany jest w zastępstwie planu ogólnego;

d) plany kombinowane

ogl dam film monta
Oglądam filmMontaż

Montaż– definicja pojęcia - proces łączenia i komponowania utrwalonych na taśmie filmowej ujęć zgodnie z założeniami scenopisu i koncepcją reżysera oraz dostosowanie do ich układu zapisu dźwiękowego.

ogl dam film monta rodzaje
Oglądam filmmontaż - rodzaje

 - montaż poziomy – łączenie jednostek należących do tej samej warstwy (przede wszystkim jednostek obrazowych).

 • montaż pionowy – dopasowanie do siebie jednostek różnych warstw (obrazów, efektów akustycznych, słów, fraz muzycznych)
 • montaż twardy – cięcie, styk tematycznie różnych obrazów; jakby „mrugniecie okiem”;
 • montaż miękki – przenikanie (stopniowe zanikanie obrazu z jednoczesnym wyłanianiem się drugiego), zaciemnienie (zakończenie ujęcia stopniowym ściemnianiem obrazu aż do czerni)
 • montaż wewnątrzujęciowy– łączenie różnych planów bez przerywania ciągłości akcji (ruch kamery lub ruch osób, które zmieniają swoje usytuowanie w stosunku do pola widzenia obiektywu).
ogl dam film monta1
Oglądam filmMontaż
 • Figury montażowe: - insert – krótkie ujęcie typu informacyjnego wklejone w środek sceny (np. obraz tarczy zegara wtrącony montażowo w środek sceny oczekiwania);- roletka - przejście z jednego ujęcia na drugie za pomocą linii, która jakby ściera z ekranu poprzedni obraz, ukazując następny.
ogl dam film monta2
Oglądam filmMontaż

Funkcje montażu:

 • montaż określa kompozycję dzieła (porządek świata przedstawionego);
 • wyznacza kolejność i długość poszczególnych scen;
 • jest sposobem filmowego opowiadania i opisu;
 • organizuje w filmie czas i przestrzeń;
 • tworzy metafory i symbole.
ogl dam film muzyka
Oglądam filmMuzyka
 • pogłębianie wrażenia wizualnego;
 • komentowanie wydarzenia;
 • tworzenie nastroju;
 • podkreślenie rytmu;
 • dynamizowanie lub spowalnianie akcji;
ogl dam film d wi ki naturalne
Oglądam filmDźwięki naturalne

Warstwa dźwięków naturalnych – obejmuje wszelkie formy słyszalności nie będące ani mową ludzką ani muzyką. Dźwięki towarzyszą obrazowi na zasadzie: • uzupełnienia widoku (widać i słychać)• rozszerzania widoku (np. widać wnętrze pokoju, słychać turkot tramwaju)• zastępowania widoku (zamiast widoku np. słychać stukot maszyny do pisania)

recenzja filmowa
Recenzja filmowa

Przykładowe elementy,

które można ocenić

muzyka

montaż

dźwięk

dubbing

efekty specjalne

nastrój

 • reżyseria
 • scenariusz
 • scenografia
 • kostiumy
 • gra aktorów
 • praca statystów,

kaskaderów

recenzja filmowa1
Recenzja filmowa

Budowa recenzji filmowej

 • Tytuł recenzji– ciekawy, zachęcający do dalszego czytania;
 • Tytuł filmu, imię i nazwisko reżysera (jeśli jest to adaptacja lub ekranizacja dzieła literackiego, to nawiązujemy do tekstu oraz jego twórcy);
 • Podanie obsady aktorskiej oraz imion i nazwisk pozostałych twórców filmu;
 • Przedstawienie problematyki filmu (gatunek filmowy, główne problemy zawarte w filmie; unikamy streszczania);
 • Ocena gry aktorskiej oraz innych elementów filmu, np.: scenografii, muzyki, montażu; można zwrócić uwagę na wyjątkową wartość filmu, szczególnie na cechy poznawcze, emocjonalne (np. wzrusza, bulwersuje itp.), psychologiczne, estetyczne, kompozycyjne;
 • Recenzja może zakończyć się zachętą do kontaktu z danym dziełem bądź odradzeniem spotkania z nim.
film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego
Film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego
 • Wykorzystanie filmu w charakterze kontekstu polega na przywołaniu (odtworzeniu) filmu lub jego fragmentu w zestawieniu z omawianym dziełem literackim.
 • Działanie takie może mieć miejsce na dowolnym etapie rozważań o tekście, czyli wewnątrz dowolnego ogniwa lekcji.
film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego1
Film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego

I. Wprowadzenie

 • Film jako mobilizacja woli i zainteresowania uczniów, tworzenie sprzyjającej atmosfery, zachęty do podjęcia tematu.
 • Film lub fragment jako materiał merytoryczny do rozmowy czy dyskusji korzystnej w perspektywie omawianego utworu czy zagadnienia.
film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego2
Film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego

II. Opracowanie materiału

Należy rozważyć potrzebę wykorzystanie kontekstu z punktu widzenia jego funkcjonalności.

film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego3
Film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego

Na tym etapie odwołanie do filmu powinno:

 • umożliwić odczytanie utworu literackiego;
 • ułatwić odczytanie utworu literackiego;
 • pogłębić odczytanie utworu literackiego.
film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego4
Film w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego

III. Etap utrwalania materiału

Film może wzbogacić (poszerzyć, pogłębić) refleksje płynące z kontaktu z dziełem literackim, a także zachęcić do zweryfikowania tego, co do tej pory wiedzieliśmy, odczuwaliśmy.

gatunki filmowe
Gatunki filmowe
 • Film fabularny – komedia, dramat, melodramat, western, horror, musical, thriller, film sensacyjny, film gangsterski, kryminał, film science fiction, film fantasy, film płaszcza i szpady, film historyczny, komedia romantyczna, film psychologiczny, film wojenny, film szpiegowski, film familijny, film sportowy, film kostiumowy, film animowany