Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Memória típusok csoportosítása, jellemzése ROM, RWM, RAM, CAM 1x1bit -> n x m bit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Memória típusok csoportosítása, jellemzése ROM, RWM, RAM, CAM 1x1bit -> n x m bit

Memória típusok csoportosítása, jellemzése ROM, RWM, RAM, CAM 1x1bit -> n x m bit

215 Views Download Presentation
Download Presentation

Memória típusok csoportosítása, jellemzése ROM, RWM, RAM, CAM 1x1bit -> n x m bit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Memória típusok csoportosítása, jellemzése • ROM, RWM, RAM, CAM • 1x1bit -> n x m bit

 2. CPU - Memória címsín Processzor Memória adatsínsín

 3. Memória hierarchia • „belső” memória • regiszterek • puffer memóriák • mikroprogram tár ~ns ~100 byte a CPU-ban központi memória (első szintű, operatív) ~Mbyte, ~10 ns végrehajtás alatti program, adatok háttér memória ~ Gbyte, ~ms CPU által nem közvetlenül elérhető nem aktív programok, nagymennyiségű adatok

 4. Memóriák jellemzése („mennyiségi”) • kapacitás :tárolható adat mennyisége • legkisebb címezhető egység • hozzáférési szélesség :egy hozzáféréssel elérhető adatmennyiség • átlapolhatósági fok :egyszerre működhető modulok • elérési rendszer ...

 5. Memóriák jellemzése („időbeli”) • elérési idő :időtartam az olvasási igénytől az adat megérkezéséig • ciklusidő :két hozzáférés közti minimális idő • átlapolhatósági fok :egyszerre működhető modulok • adatátviteli sebesség : ...

 6. Memóriák osztályozása fizikai működési elv szerint mágneses (remanenes mágneses vektor) félvezetős (bistabil multivibrátor) elérés szerint cím szerint elérhető tartalom szerint elérhető (asszociatív)

 7. Memóriák elérési rendszere „véletlen” elérésű (címfüggetlen) (RAM - Random Access Memory) verem rendszerű (LIFO - Last In First Out) sorbaállásos (FIFO - First In First Out) asszociatív (tartalom címzésű) (CAM - Content Adressable Memory) ciklikus soros

 8. Memóriák a tárolt információ megváltoztathatósága szempontjából átírható (törölhető) RWM Read Write Memory csak kiolvasható (fix) ROM Read Only Memory energia kimaradás esetén : felejtő / nem felejtő kiolvasáskor : törlődő (destruktív) / nem-törlődő statikus / dinamikus (szükséges az információ „mozgatása”)

 9. Memóriák hardware felosztása címezhető memória ROM RWM maszkolt PROM EPROM SRAM DRAM ferrit

 10. ROM-ok • mask programmable ROM • PROM : programmable ROM (1x csak) • EPROM : erasable programmable PROM(UV fény vagy áram)

 11. RWM-ok(„RAM”-ok) • SRAM (statikus RAM) olyan memóriachip, amely állandó feszültség hatására működik • DRAM (dinamikus RAM) az állandó feszültség mellett rendszeres frissítést, kiolvasást igényel.

 12. Paritásbites memória ellenőrzés memória tartalom paritás bitek 10011010 11100000 10110101 00110000 11010110 11001111 00101100 10000101 0 1 1 0 1 1 1 1 paritás hiba 11001111 1

 13. Paritás ellenőrző áramkör d0 ... d7 „számolt paritás” x y x XOR y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 x y „tárolt paritás” bit

 14. Memóriák megvalósítása ROM RWM

 15. d0 MUX 8-1 d1 d2 d3 d4 z d5 d6 d7 címzés : a2 a1 a0 multiplexeres tároló... 000 001 010 011 100 101 110 111 0 1 0 0 1 1 0 0 a2 a1 a0

 16. „egyenirányító” (dióda) I áram

 17. „maszkolt” ROM címkiválasztás adatkiolvasás

 18. „maszkolt” ROM (működés) címkiválasztás Iolvasó adatkiolvasás

 19. 1-2 s0 b2 b3 b1 b0 1010 1100 0 1

 20. PROM Iiró Iiró>> Iolvasó „kiégetés”

 21. Egy furcsa (visszacsatolt) kapcsolás a c d x y x NOR y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 b

 22. RSFF érték beírás a=0 a=0 c=x c=x -> ? y d=y x d=y -> 0 b=1 b=1 a=0 a=0 c=1 c=? -> 1 0 d=0 ? d=0 b=1 b=1

 23. RSFF érték tárolás a=0 a=0 c=1 c=1 0 d=0 1 d=0 b=0 b=0

 24. RSFF „nem megengedett állapot” a=1 a=1 c=1 0 c=0 1 d=0 d=0 b=1 b=1 a=0 a=0 c=0 c=1 d=0 d=1 instabil állapot b=0 b=0

 25. RS flip-flop R (reset) Q R S Q(t) Q(t+1) 1 0 x 0 0 1 x 1 0 0 x x 1 1 x ??? _ Q S (set) R Q S -Q

 26. D flip-flop D (data) R Q S -Q CLK Clk D Q(t) Q(t+1) 0 x y y 1 x y x állapot megörzés D Q clk -Q adat eltárolás

 27. 1x1 bites memória cella D-in D-out D Q clk ___ WR/RD CS 1x1bit Chip Select D-in D-out Write/Read ___ WR/RD CS

 28. 1x4 bites memória 1x1bit D0-in D0-out d0 d1 d2 d3 1x1bit D1-in D1-out CS 1x4 bit 1x1bit D2-in D2-out R/W 1x1bit D3-in D3-out ___ WR/RD CS

 29. 4x8 bites memória d7-d4 d3-d0 R/W 1x4 bit 1x4 bit 1x4 bit 1x4 bit CS 1-4 1x4 bit 1x4 bit 1x4 bit 1x4 bit s0 s1

 30. MOSFET tárolócella Töltéstárolás a C kondenzátoron kiolvasás engedélyezése T2 T1 T3 C beírás engedélyezése Gnd olvasó vezeték író vezeték

 31. Tartalom szerint elérhető memória asszociatív memória

 32. Asszociatív keresés összehasonlítás kulcs (1) érték (1) összehasonlítás kulcs (2) érték (2) összehasonlítás kulcs (3) érték (3) kulcs (k) ... ... összehasonlítás kulcs (n) érték (n) maszk regiszter érték (k) találat esetén a keresett érték