Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРОЛЕТЕН СНЯГ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРОЛЕТЕН СНЯГ

ПРОЛЕТЕН СНЯГ

166 Views Download Presentation
Download Presentation

ПРОЛЕТЕН СНЯГ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ПРОЛЕТЕН СНЯГ

  2. Една сутрин, докато се разхождаха Пух и Прасчо зърнаха Слонбалон, който изглеждаше доста озадачен.- Здравей, Слонбалон – поздравиха двамата.

  3. - Какъв сезон е сега? – попита Слонбалон.Пух и Прасчо се спогледаха и се разсмяха.- Пролет е, разбира се! – отвърнаха развеселено те.

  4. - И аз мислех, че е пролет! Но по пътя насам видях насред гората да вали сняг! – обясни Слонбалон.

  5. - Не е възможно да вали сняг, на небето няма нито едно облаче – отбеляза Прасчо.- Най-добре да идем да проверим – предложи мечето.

  6. Щом навлязоха в гората, Прасчо и Пух с изненада видяха бавно сипещия се сняг!

  7. - Но това слънчево пролетно време е твърде топло, за да вали сняг – учуди се Прасчо и се приближи към падащия сняг.

  8. - Не е сняг! – захихика той. – От дърветата се сипят листенцата от цъфналите цветове!- Но е също толкова забавно като при истински сняг! – весело извика Пух и двамата със Слонбалон се втурнаха да поиграят сред падащите цветове.

  9. КРАЙ От marq_4източник: списание Мечо пух