Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
До баща си приближи един малък рошл ьо: Кое нещо е ДОБРО, кажи, и кое е ЛОШО ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
До баща си приближи един малък рошл ьо: Кое нещо е ДОБРО, кажи, и кое е ЛОШО ?

До баща си приближи един малък рошл ьо: Кое нещо е ДОБРО, кажи, и кое е ЛОШО ?

147 Views Download Presentation
Download Presentation

До баща си приближи един малък рошл ьо: Кое нещо е ДОБРО, кажи, и кое е ЛОШО ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. До баща си приближи един малък рошльо: Кое нещо е ДОБРО, кажи,и кое е ЛОШО?

 2. Тъй като за същите неща питали и други дечурлига, отговорите на тоз баща давам в тая книга.

 3. Ако по стъклата дрънка дъжд, градушка или сняг, значи за разходки вънка ЛОШО е и още как!

 4. Дъжд поръси, после спре. Слънце пак света огряло. Ясно е, че е ДОБРЕза голямо и за мало.

 5. Който кален е като галош, аз не ща да го тревожа, ама тоя крем е ЛОШза момчешката му кожа.

 6. Който зъбите си е измил и под душа се изкъпва, тоя, виж, е мил и ДОБРЕ постъпва.

 7. Ако някой дангалак огромен дребнички деца пребива, махам го – да няма помен в книгата ми от такива.

 8. Който не докосва с пръст, а и брани от биячи по-мъничките по ръст, той ДОБЪР е значи.

 9. Спукаш топка, скъсаш книга, Е, по тез причини олелия се надига: туй момче НЕ РАЗБИРА.

 10. Който пръстче в книжка тика, е душа трудолюбива и за него всеки вика, че момчето си го БИВА.

 11. Тоя вече не е малък, бяга, гледай го, от гарван. Той е СТРАХОПЪЗЛЮ жалък, щом от гарван е разкарван.

 12. Оня – ужким дребосъче – гони патките обаче. Щом порасне, ще се пъчи, щом от малък е ЮНАЧЕ.

 13. Тоя с крак и после с двата право в локвата се хвърля. Затова твърди мълвата, че е ЛОШ и мърляв.

 14. Тоя чисти си ботушите, сам си мие и гуменките. С право пък за него слушате, че не е от ЛОШИТЕ.

 15. Тъй че, ще се извиня, но помни, синче: става от сина свиня, щом е бил свинче.

 16. Бре, успя да разбере всичко мъничкият рошльо: «Ще постъпвам аз ДОБРЕ,няма да постъпвам ЛОШО».

 17. Автор: Новолодская Наталья e-mail: novol-natalya@yandex.ru КРАЙ Превод и адаптация: Маринка Ч. Иванова