Jihov chodn evropa
Download
1 / 21

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA. Gabriela Ryšavá, Jan- Pavel Cajzl , Klára Buchtová, Ondřej Smékal, Julie Charousová , Oliver Mynář. Hornatý (největšími pohořími jsou Karpaty, Dinárské hory a Stará planina a Pindos ) a nížinatý (Velká nížina uherská, Rumunská nížina a Hornotrácká nížina)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JIHOVÝCHODNÍ EVROPA' - ingrid-kane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jihov chodn evropa

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

Gabriela Ryšavá, Jan- Pavel Cajzl, Klára Buchtová, Ondřej Smékal, Julie Charousová, Oliver Mynář


Povrch

POVRCH


Karpaty
KARPATY hory a Stará planina a


Rumunsk n ina
RUMUNSKÁ NÍŽINA hory a Stará planina a


Podneb

 • Jihovýchodní Evropa má mírné kontinentální podnebí, střídají se zde čtyři roční období a jsou zde rovnoměrně rozloženy srážky.

 • Průměrná roční teplota je 11, 7 °C, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 22, 1 °C.

 • Průměrný roční úhrn srážek činí zhruba 700 milimetrů. Nejslunnější měsíce jsou červenec a srpen.

PODNEBÍ


Rumunsk z pad
RUMUNSKÝ ZÁPAD střídají se zde čtyři roční období a jsou zde rovnoměrně rozloženy srážky.


Hl eky a jezera

 • https://www.email.cz/ střídají se zde čtyři roční období a jsou zde rovnoměrně rozloženy srážky. web-office/5uxMs8DcJVeIOCHJawXgVMUlq_HmvW2A4eFiNVc482UFCGuQNlms-3CnOil8M0a1ub9SQYU/Zem%C3%A1k.doc

HL. ŘEKY A JEZERA


Eky v rumunsku
ŘEKY V RUMUNSKU střídají se zde čtyři roční období a jsou zde rovnoměrně rozloženy srážky.


Biosf ra

 • Je to všechno živé – řadíme sem rostliny a živočichy. Dělíme ji na:

 • * Zoogeografii – fauna – jsou to všichni živočichové včetně člověka

 • * Fytogeografii – flura – jsou to veškeré rostliny

 • ZVÍŘENA * LES – např. medvědi, vlci, lišky, rysi, jeleni, prasata divoká

 • * POLE – např. zajíci, tetřevi, koroptve, bažanti, polní hlodavci

 • * STEPI – např. sysli a křečci

BIOSFÉRA


Zv ena
ZVÍŘENA živočichy. Dělíme ji na:


Rostlinstvo

 • V Jihovýchodní Evropě převažují hlavně lesy – ve vyšších polohách jehličnaté (tajga) (smrk, modřín, borovice, jedle), o trochu níž smíšené a v nížinách listnaté lesy (bříza, dub, buk, lípa…).

 • Působením člověka se ale pěstuje stále více smrků pro jejich rychle rostoucí dřevo. Pochopitelně můžeme mezi lesy najít louky s lučními květinami a pole (brambory, kukuřice, zelenina, řepka olejka…)

 • Dále můžeme v Jihovýchodní Evropě více na jihu najít lesostepi. Tam lesy přechází v travnaté porosty.

ROSTLINSTVO


Souvislost mezi nadmo skou v kou rostlinn m porostem

 • * Nížinný stupeň (do 200 m n. m.) - původně se v něm nacházely listnaté, převážně dubové lesy. Dnes však jsou kvůli zemědělství z většiny vykáceny.

 • * Stupeň pahorkatin (200 - 500 m n. m.) - původní vegetaci v tomto stupni dříve tvořily dubové a habrové lesy. Ty jsou ale dnes převážně vykáceny a jejich místo je využíváno k zemědělství nebo jsou nahrazeny smrkovými lesy pěstovanými na dřevo.

 • * Podhorský stupeň vrchovin (500 - 1000 m n. m.) - dříve v něm rostly bukové a jedlové lesy i ty však byly vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami.

 • * Horský stupeň (1000 - 1300 m n. m.) - přirozený vegetační porost tvoří smrkové lesy.

 • * Subalpinský stupeň (1300 - 1900 m n. m.) - je to stupeň, ve kterém se vyskytují borovice, modříny, břízy a vrby. Mnohdy byly původní porosty vypáleny a na jejich místě jsou dnes pastviny.

 • * Alpinský stupeň (1900 - 2200 m n. m.) - tato přírodní krajina je úplně bez stromů a větších keřů. Vegetaci tvoří jen bylinný porost.

SOUVISLOST MEZI NADMOŘSKOU VÝŠKOU ROSTLINNÝM POROSTEM


Zemn rozd len

 • Albánie nacházely listnaté, převážně dubové lesy. Dnes však jsou kvůli zemědělství z většiny vykáceny.

 • Bosna a Hercegovina

 • Bulharsko

 • Černá Hora

 • Chorvatsko

 • Itálie (pouze Provincie Terst)

 • Kypr

 • Maďarsko

 • Řecko

 • Makedonie

 • Moldavsko

 • Rumunsko

 • Slovinsko

 • Srbsko

 • Turecko (pouze evropská část - tzn. východní Thrákie)

 • Území se sporným statutem: Kosovo, Podněstří, Severní Kypr

 • Jedny z největších měst: Athény, Bělehrad, Budapešť, Bukurešť, Sarajevo, Sofie

ÚZEMNÍ ROZDĚLENÍ


Velmi zn m rekrea n m sto chorvatsko
VELMI ZNÁMÉ REKREAČNÍ MÍSTO CHORVATSKO nacházely listnaté, převážně dubové lesy. Dnes však jsou kvůli zemědělství z většiny vykáceny.


Obyvatelstvo

OBYVATELSTVO


Hospod stv

HOSPODÁŘSTVÍ


Pr mysl

 • Tuto oblast Evropy můžeme označit jako méně průmyslově rozvinutou s nízkým podílem nerostných surovin. Jednotlivé státy jsou proto převážně závislé na dovozu surovin a můžeme říci, že dovoz surovin převyšuje vývoz.

 • V případě těžby nerostných surovin můžeme zmínit např. Rumunsko, kde se těží ropa a černé uhlí. V Albánii se těží polymetalické rudy.

PRŮMYSL


Zem d lstv

 • - Řecko a Chorvatsko průmyslově rozvinutou s nízkým podílem nerostných surovin. Jednotlivé státy jsou proto převážně závislé na dovozu surovin a můžeme říci, že dovoz surovin převyšuje vývoz.

 • Na kamenité půdě se pěstuje vinná réva, olivy, citrusy a tropické ovoce.

 • Za dobytek se chovají ovce a kozy.

 • - Bulharsko, Rumunsko

 • Zde jsou již nížiny, kde už není půda tak kamenitá, takže se pěstuje kukuřice, pšenice, slunečnice.

 • Za dobytek se chovají prasata.

 • Albanie, Kosovo, Makedonie

 • Za dobytek se zde chovají rovněž kozy a skot.

 • V Bosně a Hercegovině se pěstují brambory.

ZEMĚDĚLSTVÍ


Doprava

 • Tato část Evropy nepatří mezi oblasti s rozvinutou dopravní infrastrukturou.

 • Chorvatsko např. investovalo v posledních deseti letech do výstavby dálnice podél pobřeží Jadranséhomoře a jedná se pro české turisty o nejvyhledávanější oblast na letní dovolenou.

 • Dalším důležitým dopravním prostředkem je lodní doprava z důvody řady ostrovů v Jadranském a Středozemním moři.

DOPRAVA


Z eho jsme erpali

 • Wikipedie dopravní infrastrukturou.

 • http://www.ucseonline.cz/zemepis/geograficky-prehled-jihovychodni-evropy/

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Evropa

Z ČEHO JSME ČERPALI???


Konec
KONEC dopravní infrastrukturou.


ad