Ikerk nyvek tan t sa
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Ikerkönyvek tanítása. A tananyagbeosztás lehetőségei. Alapelvek. KID-program szerint tanítunk: K ezdeményezés I rodalomtanítás D ifferenciálás. Kezdeményezés. „ Terített asztal” metafóra: Sokat főzünk Sokat meg is kóstolunk Nem mindent eszünk meg(nem ízlik/jóllaktunk, nincs időnk)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ingo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ikerk nyvek tan t sa

Ikerkönyvek tanítása

A tananyagbeosztás lehetőségei

Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka


Alapelvek
Alapelvek

 • KID-program szerint tanítunk:

  • Kezdeményezés

  • Irodalomtanítás

  • Differenciálás


Kezdem nyez s
Kezdeményezés

 • „Terített asztal” metafóra:

  • Sokat főzünk

  • Sokat meg is kóstolunk

  • Nem mindent eszünk meg(nem ízlik/jóllaktunk, nincs időnk)

 • Válogatunk:

  • Olvasókönyvből

  • Mediátorszövegből,

  • ismeretterjesztő szövegekből

  • gyűjtőfeladatokból


Differenci l s
Differenciálás

 • Ikerkönyvek: fiúk-lányok

 • Egyéni jellemzők:

  • Tempó

  • Érdeklődés

  • Lehetőségek(otthoni környezet, Internet, könyvtár stb)

 • szükségesség:

  • képesség szerint

  • hiányosságok pótlása (gyakoroltatás)


 • Irodalomtan t s
  Irodalomtanítás

  „törzsanyag”: tantervi követelmények

  • Művek

  • Elmélet: fogalmak, műfaji ismeretek

  • Irodalomtörténet stb

   Kevés,de fontos tudnivalók

   Elv:minden órán valami újat,

   a meglévő ismeretekbe integrálva

   Irodalomszemlélet: műértelmezés


  A tananyagbeoszt s alapja
  A tananyagbeosztás alapja

  • Differenciálás: nem mindent mindenkinek

   • Válogatás a tanár,

   • válogatás a diák részéről

  • Párhuzamosság:

   egyszerre több mű, többféle feladat


  Mit kell beosztanom i
  Mit kell beosztanom? I.

  Mi is az „anyag”, amit „venni” akarok?

  • Irodalmi művek: olvasása, értelmezése, elemzése

  • Irodalomelmélet: műfaji, verstani, költői képek, szerkezet stb.

  • Irodalomtörténet: életrajzok, kortörténet, stílusok stb.


  Mit kell beosztanom ii
  Mit kell beosztanom? II.

  • Mediátorszövegek:

   • olvasása, feladatok, vélemények

  • Ismeretterjesztő szövegek

   • olvasása, megértése, feladatok

  • Gyűjtőmunka, Internet

   • lényegkiemelés, előadása

  • Szövegalkotás, fogalmazás

   • Sajátosságok megtanítása, fogalmazások megírása, javítás, felolvasás

  • Olvasókönyv olvasmányai, szemelvényei

   • Olvasás, beszámolók, vélemények


  Milyen id szakokra tervezek
  Milyen időszakokra tervezek?

  • Tanmenet: hagyományosan egy évre

  • Ezen belül:

   • egy egységre

   • egy hosszabb-rövidebb időszakra

   • egy órára


  Lehets ges tanmenetmegold sok
  Lehetséges tanmenetmegoldások

  • Hagyományos: könyv szerint haladva

   • Előnye: könnyen követhető, áttekinthető, lineárisan bővülő.

   • Hátránya: a végére maradnak a regényrészletek, túl sokáig időzünk egy műfajnál.

  • Egyéni: osztályra igazítva

   • Előnye: egyénre szabott, nem külső logika

   • Hátránya: több a munka vele, nagyon vigyázni kell az egymásutániság logikájára


  Tanmenet javaslatok
  Tanmenet-javaslatok

  • Műfajok szerint

   • 5.osztály:

    • mese, népdal (csakis ezzel ajánlatos kezdeni)

    • Pál utcai fiúk bevezető órái (a regény fogalmának kialakítása)

    • János vitéz

    • Pál utcai fiúk részletesen

    • Egy-két regényrészlet

    • Mítoszok

    • Regényrészletek

    • Versek (nem jó, ha a nyár közelsége miatt nem figyel már az osztály. Ez esetben inkább fordítva)


  Tervez s munkaform k tanul sszervez s szerint
  Tervezés munkaformák, tanulásszervezés szerint

  • Tömbösítés

   • Több szöveg (ismeretterjesztő,olvasókönyvi)

    • Ajánlott munkaforma: csoportmunka

  • Szabadon választott feladatok

   • Ajánlott munkaforma: kiselőadások

   • Előnye: „több legyet egy csapásra”:

   • A tanuló tevékeny: saját maga választ feladatot

   • Érdekli a másik csoport is.


  A b s g zavara
  A bőség zavara

  • Cél:

   • Minél többet kínálni, kezdeményezni.

   • Nem kapkodva lehetőleg alaposan megbeszélni mindent.

   • Minél több érték jusson el a tanulókhoz

   • Időnként számon kérni, ismételni.


  Gazd lkodj okosan
  Gazdálkodj okosan!

  • Vitatémák nyelvtan órákon (osztályfőnökin)

  • Szövegalkotás: nyelvtan órákon

  • Olvasmányélmények, non-fiktion szövegek csoportmunkában (minden csoport mást)

  • Minden megnyilvánulásra osztályzat, értékelés.

  • Egyéni napló (leltár): Mit mikor olvastam? Hogy tetszett?” (((:  :)))

  • Sok beadott ,s később értékelt otthoni munka.

  • (A jobbak faliújságra, felolvasásra)


  Gazd lkodj okosan1
  Gazdálkodj okosan!

  • Párhuzamosan különböző cselekvések

   • Feleletek, beszámolók, beszélgetések

   • Szövegértés, munkafüzet feladatai

   • Felkészülés előadásra, szituációs játékra

   • Felkészülés bemutató olvasásra

  • Nem kell mindenkinek mindent tennie, hallania, megoldania.

  • A tanulót a döntésekbe bevonni fontos.

   • Fontos: mindenféle feladatot próbáljon ki.


  Takar koss g szervez s de nem minden ron
  Takarékosság, szervezésde nem mindenáron

  • János vitéz egy fejezete: bemutató olvasás: frontális

  • Értékfeltáró műismertetés, irodalomelmélet: együtt vagy egyénileg, de egy időben

  • Gyakorlása már csoportonként

  • Feladatok: könyv és munkafüzet kötelezően választhatóság szerint párhuzamosan


  Egy ra menete i
  Egy óra menete I.

  Néhány tanuló kiválasztása: házi feladat megbeszélése

  Addig a többiek egy feladattal az órát készítik elő-megbeszélés

  Ismerkedés a művel

  -megbeszélés feladatválasztással

  Egyesek önálló munkát végeznek, mások

  gyakorolnak.

  Egyperces összefoglalók az órai munkákról, új ismeretekről


  Egy ra ii
  Egy óra II.

  • Előző óra anyagához csoportmunka

  • Új anyag bemutatása

  • Frontális munka

  • Házi feladat előkészítése

   • Motiváció

   • Egyéni értékelés


  H zi feladatok
  Házi feladatok

  • Kötelező: mindenkinek ugyanaz

  • Kötelezően választható: több közül egy

  • Szabadon választható: szorgalmi

  • Egyéni házi feladat


  Minden t
  Minden út….

  • Fontos: (a követelmények betartása mellett)

   Irodalmat értő

   irodalmat szerető

   olvasni akaró

   önállóan gondolkodó

   embereket neveljünk.


  Seg tettem seg thetek
  Segítettem? Segíthetek?

  • Vörösmarty Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Ajka

   • 06-88/ 508-230

   • Bálintné Lipp Terézia

   • lippteri@freemail.hu

    • lippteri@ mailbox.hu