bruk av powerpoint og enkel bildebehandling flu05d l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU05D PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU05D

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
inge

Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU05D - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU05D
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU05D 2006/2007 IT-seksjonen

 2. Læringsmål for IKT-delen Studentene skal: • Gjennom PowerPoint – kunne bygge opp en god presentasjon • Lære betydningen av å bruke bilder knyttet til en presentasjon og i pedagogiske sammenhenger • Kjenne ulike lagringsformater • Få kjennskap til enkel bildebehandling i PowerPoint

 3. Visninger i PowerPoint I PowerPoint finnes det forskjellige visninger som du har behov for å lære når du skal lage en presentasjon. De fire visningene er: • Normalvisning • Lysbildesortering • Lysbildefremvisning • Notatside (fås ved å velge Vis - Notatside)

 4. Basisfunksjonene Det vi her definerer som basisfunksjoner, er de funksjonene du må kjenne til for å kunne lage en enkel presentasjon og/eller bruke eller endre en eksisterende presentasjon. Disse er: • Lage en ny presentasjon basert på en tom presentasjon (Fil – Ny - …..) • Åpne en eksisterende presentasjon (Fil – Åpne - ….) • Lagre en presentasjon (Fil – Lagre/Lagre som - …) • Skrive ut en presentasjon (Fil – Skriv ut - …)

 5. Lage en ny presentasjon basert på et tomt lysbildeoppsett Lysbildeoppsettene inneholder plassholdere for tekst og gjør det lettere for deg å organisere tekst og grafikk på siden. • Velg Ny fra Fil-menyen • Velg "Tom presentasjon" fra oppgaveruten til høyre i skjermbildet • Velg lysbildeoppsett fra oppgaveruten til høyre som heter "Lysbildeoppsett". Velg et oppsett som passer best til ditt første lysbilde • Skriv inn tekst i plassholderne • Når du har laget ferdig ditt første lysbilde, velger du "Nytt lysbilde" fra "Sett-inn"-menyen

 6. Endre utformingsmal på lysbildene i presentasjonen En utformingsmal gir presentasjonen et ensartet og profesjonelt utseende. Man bør velge en mal som passer til innhold og målgruppe. Husk at alle utformingsmalene ikke er like gode å lese, og at du har muligheter for å endre malene. Slik velger du en utformingsmal for en eksisterende presentasjon: • Velg ”Lysbildeutforming” fra ”Format-menyen” • Velg ønsket utformingsmal fra oppgavelisten til høyre

 7. Formatere et lysbilde Å formatere en tekst betyr å endre utseendet på teksten. Hovedregel er at du merker teksten/deler av teksten som du ønsker å endre utseendet på, og deretter velger du fra formateringsverktøylinjen fra Format-menyen. De mest brukte formatendringene kjenner du trolig fra Word: • Skrifttype • Skriftstørrelse • Skriftstil • Skriftfarge • Punktmerking og nummerering • Linjeavstand • Justering av tekst

 8. Sette inn et utklipp • Stå plassert i lysbildet som skal ha inn bildet • Velg ”Sett-inn-menyen” • Velg Bilde og deretter Utklipp • I oppgaveruten til høyre i skjermbildet må du skrive inn et søkeord som kan føre deg til det bildet du ønsker • Klikk deretter på Søk • Klikk på bildet du ønsker å sette inn • Vil du foreta flere søk velger du Endre

 9. Bruk av bilder i presentasjoner • Bilder kan forsterke formidlingen av et budskap • Bildet bør ha relevans til presentasjonens innhold • Bildet bør ha god kvalitet • Bruk bare bilder som du har lov til å bruke!

 10. Behandle bilder Du kan behandle bilder i PowerPoint eller du kan ta i bruk en mer avansert bildebehandler; • PSP (PaintShopPro) – brukes ved HiO (Dette vil dere lære mer om senere våren 2007) • Gimp (et gratis bildebehandlingsprogram som du kan hente fra nettet).

 11. Filformater knyttet til grafikk Typiske filformater for bitmap-grafikk: for eksempel GIF, JPG, TIF, BMP • GIF: vanlig på internett. Max 256 farger. Best egnet for få, tydelige farger – mindre egnet for foto. • JPG (JPEG): det vanlige fotoformatet, i praksis ikke begrenset antall farger.

 12. Visningsmedier Typiske oppløsninger kan være: • Skjerm 72-100 dpi • Avis 150 dpi • Fargefotografi 200-300 dpi • Laserskriver 600, 1200 dpi • Boktrykk 2400 dpi Programmer: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Jasc Paint Shop Pro v.9, Micrografx Picture Publisher, Microsoft Paint, IrfanView32, Gimp

 13. Hente bilder • Dersom du ønsker å jobbe med et bilde, må du først hente inn bildet og plassere dette i en egnet mappe som du oppretter på ditt område. Bilder henter du på følgende måter: • Fra internett (eks.) • http://clip-art.com/ • Fra kamera • Fra skanner

 14. Hente bilder fra internett • Høyreklikke på bildet. ”Lagre bilde som”. Normalt JPEG-format og GIF-format. • Lagre bildet i en egnet mappe Husk opphavsrettigheter ved bruk av bilder! http://www.newth.net/eirik/misc/opphavsrett.html l

 15. Sette bilde inn i en i PowerPoint-fil • Stå plassert i lysbildet som skal ha inn bildet • Velg ”Sett-inn-menyen” • Velg Bilde og deretter Frafil • Finn frem til mappen hvor bildet ligger lagret, og klikk på bilde-filen • Velg Åpne

 16. Endre bilder i PowerPoint • Dobbelklikk på bildet • Velg ”Bilde”-fanen • Foreta justeringer – prøv deg frem! • Du kan også velge fra bilde-verktøylinja dersom den er tilgjengelig når du merker bildet

 17. Lage vannmerke i et lysbilde • Dersom du velger ”Bleke” i Bildekontroll, så vil bildet ditt bli et vannmerke som vist her • Men for at bildet skal blir plassert bak teksten, må du merke bildet og velge Tegne (fra verktøylinja ”Tegning”) – Rekkefølge – Plasser bakerst

 18. Litt om bruk av visuelle hjelpemidler • Skal illustrere og/eller understreke et budskap • Både fordeler og ulemper knyttet til dette • Tips i forbindelse med utforming av presentasjoner

 19. Bruke et bilde som bakgrunn i presentasjonen • Velg Bakgrunn fra ”Format-menyen”, • Velg Fylleffekter bak den svarte neddroppspilen i feltet Bakgrunnsfyll • Velg Bilde og deretter Velg bilde • Her velger du det bildet du ønsker å ha som bakgrunn. • Ta stilling til om du ønsker å ha bildet som bakgrunn på lysbildet du står plassert i eller i alle bilder.

 20. Fordeler • Kan gjøres klart i forkant av presentasjonen • Som oftest pent og ryddig • Gir et profesjonelt inntrykk • Er enkelt å bruke • Kan bidra til å understreke budskapet på en pedagogisk måte • Kan enkelt mangfoldiggjøres før/etter presentasjonen

 21. Ulemper • Overdreven bruk av animasjonseffekter og farger kan ta oppmerksomheten bort fra budskapet • Antall lysbilder (lysark) kan bli for mange • For mye tekst pr lysbilde • Avhengig av at alt teknisk utstyr fungerer

 22. Tips • Bruk gjerne mer enn én farge, men ikke flere enn tre farger • Unngå for liten skrift • Ikke alle fargekombinasjoner er like godt egnet – endre gjerne fargene på utformingsmalene. • Ikke bruk for mange animasjonseffekter • Test presentasjonen i forkant….

 23. Lagring Tenk over: Hvor skal presentasjonen skal hentes fra; minnepinne, nettet (Fronter), som vedlegg til e-post eller på en cd-rom. • Husk å ta sikkerhetskopi av presentasjonen din! • Dersom PC’en du skal kjøre presentasjonen din fra er koblet til nettet, kan du lagre presentasjonen din i Fronter i ditt personlige arkiv • Dersom PC’en IKKE er nettilkoplet, må du lagre på diskett, eller på en ”minnepenn” (flyttbar lagringsmedium) • Dersom du skal bruke kanon: Sjekk denne nøye i forkant – sørg for at du kan koble den til PC’en og at alle kabler er med….

 24. Hvordan lære om bildebehandling? • Finne bilder som man ikke er redd for og prøve ut de ulike teknikkene • Bruker du dine egne bilder, behøver du ikke å bekymre deg for opphavsrettigheter… Eksempel på animasjoner. Animasjonen til høyre: Kun for medlemmer av nettstedet.

 25. Skrive ut støtteark i PowerPoint • Fil • Skriv ut • - Foreta valg under ”Skriv ut hva” • Her velger du Støtteark… og hvor mange lysbilder per side

 26. Tilvalgsstoff: • Bruk av animasjoner og overganger • To typer animasjoner; forhåndsdefinerte og egendefinerte

 27. Lysbildeovergang Overganger brukes når du ønsker en overgangseffekt fra et lysbilde til et annet: • Klikk på Lysbildefremvisning og velg Lysbildeovergang • Velg overgang fra menyen på høyre side

 28. Forhåndsdefinerte animasjoner • Merk elementet du vil animere • Klikk på Lysbildefremvisning og velg Animasjonsoppsett • Velg animasjon

 29. Egendefinerte animasjoner • Merk elementet du vil animere • Klikk på Lysbildefremvisning og velg Egendefinert animasjon • Velg Legg til effekter • Velg fra menyen